Met het vierde nummer zit het eerste kalenderjaar van Trends Review erop. De vele positieve reacties van zowel lezers als auteurs en potentiële auteurs sterken ons in de overtuiging dat er voor dit blad, zoals dat dan heet, een gat in de markt was. Dat het allemaal nog beter kan, beseffen we als geen ander. De opdracht voor het tweede jaar Trends Review is dan ook simpel: de kwaliteit en de diversiteit van de bijdragen verder omhoogduwen.
...

Met het vierde nummer zit het eerste kalenderjaar van Trends Review erop. De vele positieve reacties van zowel lezers als auteurs en potentiële auteurs sterken ons in de overtuiging dat er voor dit blad, zoals dat dan heet, een gat in de markt was. Dat het allemaal nog beter kan, beseffen we als geen ander. De opdracht voor het tweede jaar Trends Review is dan ook simpel: de kwaliteit en de diversiteit van de bijdragen verder omhoogduwen. Intussen kunnen we echter niet voorbij aan de vaststelling dat de algemene economische situatie op wereldvlak er momenteel helemaal anders uitziet dan een jaar geleden. In de herfst van vorig jaar overheerste het optimisme: de Amerikaanse groei leek zonder limieten (en zonder inflatie), in Europa stelden zowat alle conjunctuurvoorspellers een versnelling van de economische groei in het vooruitzicht (en dus ook een lichte daling van de werkloosheid), in Latijns-Amerika evolueerden steeds meer landen in de richting van het Chileense voorbeeld (monetaire orthodoxie en afbouw van het protectionisme), de vroegere Oostbloklanden bleven via democratische weg naar een vrijemarktordening evolueren en in Azië leek het ergste van de financiële crisis die tijdens de zomer doorheen het continent raasde voorbij.Vooral dit laatste bleek een grove misrekening. Het onvermogen van de Japanse autoriteiten om orde op zaken te stellen in hun bancair moeras begint steeds dramatischer vormen aan te nemen. De impact op de reële economie groeit met de dag. Met een Japanse economie die alsmaar verder wegglijdt, vormt herstel voor landen als Zuid-Korea, Thailand en Indonesië een moeilijk haalbare kaart. Zoals Columbia-professor Charles Calomiris aangeeft in zijn bijdrage aan dit nummer zaten er veel haken en ogen aan het IMF-beleid rond de Oost-Aziatische landen. Ook wat Rusland betreft, dat andere grote probleemland, gingen de bollebozen van het IMF stevig in de fout. De voorbije drie maanden greep een fundamentele omslag plaats in de verwachtingen van de economische agenten. Het ongebreideld optimisme van voorheen lijkt plaats te moeten maken voor een bijna even intensief pessimisme. Ook nu weer blijkt dat de menselijke geest zich blijkbaar het best leent tot lineair denken. Als de dollar op enkele maanden stijgt van 32 frank naar 38 frank dan zien velen een koers van 45 frank als de onvermijdelijke volgende etappe. Als de olieprijzen dalen van 20 naar 14 dollar per vat kan het vervolgens enkel maar naar 12 dollar of nog lager gaan. Deze rechtlijnige extrapolatie blijkt, zo leert de geschiedenis, steevast foute conclusies op te leveren. Jacques Drèze vormt het prototype-voorbeeld van econoom die simplismen schuwt als de pest. Hoewel hij daar zelf met geen woord wil over gerept zien, stond geen enkele Belgische econoom ooit zo dicht bij de Nobelprijs als Drèze. Na de Amerikanen Paul Krugman, Gary Becker en Alfred Chandler in de vorige edities van Review leek deze UCL-man ons een evidente keuze voor een groter interview. Drèze legt een fel pleidooi neer voor méér Europees economisch onderzoek. Niet alleen de minder prettige internationale actualiteit komt aan de orde in deze Trends Review. Lieven Denys kaart het onderwerp van de belastingherziening aan, een thema dat met de start van de Economische en Monetaire Unie (EMU) prominent op de beleidsagenda zal komen te staan. De sociale onderhandelingen zullen de komende weken nog voor heel wat stof tot discussie zorgen. De bijdragen van Guy Clémer en Robert Deschamps geven hier boeiende achtergrond bij. Ook al in het kader van de EMU blijft uiteraard ook de toestand van de publieke financiën een onderwerp dat op eender welk moment de nieuwskoppen kan halen. In deze Trends Review geven Caroline Ven en de tandem Arnaud Dellis, Pierre Pestieau rond dit onderwerp food for thought. In onze reeks over de grote economen van deze eeuw gaat Daan Killemaes dieper in op leven en werk van Paul Samuelson, voor velen dé vader van de moderne economische analyse. Last but notleast is er de omstandige bijdrage van Eric Buyst, Gerd Dottermans en Antoon Soete. Wie alles wil weten over de Vlaamse huisvestingssituatie kan onmiddellijk doorbladeren naar pagina 28. JOHAN VAN OVERTVELDT & JEF VUCHELEN