De Brusselse NV Wolf-Zondervan nam in augustus Packo Bouwmachines over. Portret van een gezonde negentiger.
...

De Brusselse NV Wolf-Zondervan nam in augustus Packo Bouwmachines over. Portret van een gezonde negentiger.Je kan een eind in de negentig zijn en toch nog een goede eetlust hebben. De NV Wolf-Zondervan, gevestigd in de Brusselse Kroonlaan, bewijst dat. In dertig maanden heeft ze twee belangrijke overnamen tot een goed einde gebracht : de aankoop, in maart 1993, van de activa van konkurrent Magil en, in augustus 1995, van Packo Bouwmachines. Ze rekent daarbij op het "nabijheidseffekt" dat door een goede bezetting van het terrein ontstaat."Alles voor het beton, " zo omschrijft gededelegeerd bestuurder Jacques Wolf zijn bedrijf. Het levert aannemers van bouwwerken een grote verscheidenheid van machines en produkten, zoals betonmolens, betoncentrales, bekistingen, goederenliften, steigers, loopbruggen en vibratiematerieel, samen met meer courante artikelen zoals emmers en kruiwagens.Familiebedrijf Wolf-Zondervan heeft een personeelsbestand van ongeveer 45 mensen. De omzet hangt sterk af van de konjunktuur. In 1995 zal de firma de drempel van 300 miljoen ruimschoots overschrijden, terwijl de overnamen de omzet verder zouden moeten stimuleren. Wolf-Zondervan past intensieve afschrijvingen toe, vooral op het snel slijtende bekistingsmaterieel : in de voorbije drie boekjaren werd telkens 50 miljoen frank afgeschreven.Weldra honderd.In 1901 stichtten Charles Wolf en zijn echtgenote, geboren Zondervan, de firma Wolf, die zich bezighield met de distributie van klein werfmaterieel. De stichter overleed in 1906. Tien jaar later hertrouwde zijn weduwe met meneer Waroux, waarna de firma onder de naam Waroux-Zondervan opereerde. In 1945 werd mevrouw Zondervan opnieuw weduwe en nam ze de leiding van het bedrijf weer over, samen met Max Wolf, haar zoon uit het eerste huwelijk. Zo kreeg de firma haar huidige naam : Wolf-Zondervan.Max Wolf leidde het bedrijf tot zijn dood in 1975. In 1951 begon zijn zoon Jacques, de huidige bedrijfsleider, voor de firma te werken, met als belangrijkste opdracht het bezoeken van grote werven in Belgisch Kongo. Zijn twee zonen volgden : Christian in 1978 en Patrick in 1983. Ze werden allebei bestuurders van het familiebedrijf. Heel zijn geschiedenis lang is Wolf-Zondervan de oorspronkelijke roeping trouw gebleven. Het kleine werfmaterieel wordt nog steeds verkocht, maar het gamma werd inmiddels sterk gediversifieerd, om bij te blijven met de evolutie van de werkmetoden en de produkten.Bekistingen.Wolf-Zondervan heeft ook een belangrijke afdeling bekistingsmaterieel uitgebouwd. Al een kwarteeuw verkoopt ze in België bekistingen van het Duitse Thyssen Hunnebeck. Twaalf jaar geleden is ze ook begonnen met de verhuring van deze produkten, een commerciële praktijk die zich veralgemeent. "De formule beantwoordt het best aan de behoeften van de aannemers, " legt Jacques Wolf uit. "Ze hebben het materieel immers geen twaalf maanden op twaalf nodig. Op het technische vlak bestuderen wij elke werf met behulp van de computer, zodat de geleverde bekistingen perfekt overeenstemmen met de behoeften. Zo'n metode verbetert de produktiviteit van de werf en zorgt voor een goede rotatie van het materieel. "De verhuring uitsluitend aan professionele klanten is belangrijker geworden dan de verkoop. Het verhuurpark van Wolf-Zondervan omvat nu bijna 5000 m² bekistingen, met een nieuwwaarde van ongeveer een half miljard frank. Nadat het oorspronkelijke reparatie- en opslagdepot in Waterloo werd verhuurd, heeft het bedrijf nieuwe faciliteiten in gebruik genomen op een terrein van 2,5 ha dat het in Machelen heeft gekocht. Momenteel wordt het aangelegd als verkooppunt. Verruimen.Al dit materieel zal rendabeler worden dankzij twee overnamen die voor Wolf-Zondervan een belangrijke geografische decentralizering inhouden. In maart 1993 kocht het de activa en het depot van konkurrent Magil, die failliet was gegaan. Het versterkte ook zijn verkooppotentieel door het personeel van Magil over te nemen. Deze entiteit, gevestigd in Ans (Luik), heeft de Brusselse firma in staat gesteld een aanzienlijke kliënteel in de provincie Luik te rekupereren.In augustus jongstleden werd een ander handelsfonds overgenomen, toen de Vlaamse groep Packo haar divisie Packo Bouwmachines aan Wolf-Zondervan afstond om zich weer op haar basisaktiviteiten te richten. Deze vroegere Packo-divisie maakt goederenliften en aanhangwagens onder het merk Packo. Door de installaties in Zedelgem (Loppem) te kopen, vlakbij Brugge, en door het personeel over te nemen, rekupereert Wolf-Zondervan niet alleen een uitgebreide kliënteel, maar wordt het bovendien een industriële onderneming. Daarnaast richt het zich op nieuwe klanten, voor de afzet van zijn aanhangwagens. Een mooie verjongingskuur voor een eerbiedwaardige negentigjarige.R.L.CHRISTIAN, PATRICK EN JACQUES WOLF (WOLF-ZONDERVAN) Overnames als verjongingskuur voor een bedrijf dat weldra honderd wordt.