Hoeveel paswoorden moet u zich herinneren? Heeft u ze in uw agenda neergeschreven? Wat als u die verliest?
...

Hoeveel paswoorden moet u zich herinneren? Heeft u ze in uw agenda neergeschreven? Wat als u die verliest?Hoewel steeds vaker belangrijke informatie achter een loginnaam en een paswoord schuilgaat, is het onbegonnen werk ze allemaal te onthouden. In zo'n geval is het handig als u al die gegevens kunt opslaan in een programma en ze gewoon kan aflezen. Password Tracker Deluxe van Roth and Cannalte Software doet precies dat. Het laat u lijstjes van loginnamen en paswoorden invoeren en ze beschermen met... een paswoord. Eén dus, in plaats van een hele lijst en u kan het maar beter niet vergeten. Als het programma niet meer deed dan dit, zouden we het hier niet bespreken. Password Tracker laat u echter ook toe deze gegevens naar de betrokken site zelf te sturen, zodat u ze niet steeds eigenhandig moet ingeven. Het programma helpt u ook om goede paswoorden te kiezen door zelf willekeurige letter- en cijfercombinaties te genereren en wil ze meteen ook invoeren, nadat u de combinatie heeft bekeken. Erg praktisch wanneer een site u zelf vraagt een paswoord te verzinnen, zoals bij het aanmaken van nog maar eens een nieuw webgebaseerd e-mailadres.Als u een goede huisvader bent, stelt u meteen ook in na hoeveel tijd u het paswoord moet veranderen. PasswordTracker is 1,1 megabyte groot en kost vijfentwintig dollar (900 frank).FILE RESCUE.Wanneer u bestanden onder Windows 9x verwijdert, plaatst het besturingssysteem deze meestal in de prullenbak. Vindt u later dat een bepaald bestand toch niet verwijderd mag worden, dan plaatst u het met een eenvoudige klik op de knop weer terug. Maar wat als u het bestand ook daar "definitief" heeft weggeveegd of als een applicatie bestanden verwijderd heeft zonder ze naar de prullenbak te verwijzen?Windows zal u vertellen dat het bestand reddeloos verloren is, maar dat is niet zeker. Het bestand is mogelijk nog intact. Wanneer een bestand onder Dos of Windows wordt gewist, wordt enkel de eerste letter van de naam weggehaald, zodat het besturingssysteem het betrokken bestand niet meer zichtbaar zal weergeven. Zolang de schijfruimte van het gewiste bestand niet fysiek door iets anders wordt overschreven, blijft het document echter wel op uw pc staan en kan het - met de juiste tools - toch nog gerecupereerd worden.Vroeger kon u met het Dos-commando Undelete de schade proberen te herstellen, maar Undelete struikelt over de lange bestandsnamen die courant zijn sinds Windows 95. File Rescue van Software Shelf International kan wel lange bestandsnamen aan. Om een bestand te recupereren, kan u met File Rescue de volledige harde schijf doorzoeken, op de eigenlijke bestandsnaam zoeken of zoeken op bepaalde termen, die in de bestandsnaam kunnen voorkomen. File Rescue geeft u de conditie van de gevonden bestanden weer in drie categorieën. Bestanden die zonder problemen weer gerecupereerd kunnen worden, zijn Excellent. Good betekent dat het bestand naar alle waarschijnlijkheid volledig foutloos kan worden teruggehaald. Bij Poor zijn de kansen groot dat het bestand misschien wel gerecupereerd kan worden, maar dat er zich fouten in bevinden. Als het om tekst gaat, kan een (gedeeltelijke) recuperatie nog zin hebben. Programma's zal u opnieuw moeten installeren. Het mooie aan File Rescue is dat het niet enkel overweg kan met de standaard "FAT16"-indeling van een harde schijf, maar ook met de meer recentere "FAT32" die onder Windows 98 en NT kan worden ingesteld.File Rescue is 404 kilobytes en kost voor één gebruiker ongeveer 50 dollar of zo'n 1800 frank.Password Tracker: http://www.clrpc.com/ptd/File Rescue http://www.softwareshelf.com/downloads/frdemo95.zip PDH