Met de Winwinlening krijgen particulieren een fiscale stimulans om geld ter beschikking te stellen van startende ondernemingen. Wie als vriend, kennis of familielid een Winwinlening toekent, krijgt jaarlijks een belastingkorting van 2,5 procent van het geleende bedrag.
...

Met de Winwinlening krijgen particulieren een fiscale stimulans om geld ter beschikking te stellen van startende ondernemingen. Wie als vriend, kennis of familielid een Winwinlening toekent, krijgt jaarlijks een belastingkorting van 2,5 procent van het geleende bedrag. Het dalende aantal starters had in 2009 geen effect op het gebruik van de Winwinlening, wel integendeel. Dat blijkt uit een verslag van PMV aan de raad van bestuur dat Trends kon inkijken. Van de 373 registratieaanvragen werden er 370 goedgekeurd, goed voor 9.647.980 euro. Het gemiddelde bedrag van de geregistreerde Winwinleningen in 2009 bedraagt 26.075 euro. Dat is een constante sinds de opstart in 2006. In 2009 werd het grootste aantal van de Winwinleningen toegestaan aan bvba's. Die rechtsvorm vertegenwoordigt ongeveer 59 procent in bedrag en 53,5 procent in aantal van de Winwinleningen. Een tweede belangrijke groep zijn de eenmanszaken. 31,5 procent van het totale bedrag en 35,5 procent van het aantal Winwinleningen werd toegestaan aan een eenmanszaak. De Winwinleningen toegestaan aan andere vennootschapsvormen vormen slechts een beperkt deel van het totaal. De provincie Antwerpen neemt ongeveer 28 procent van het aantal geregistreerde Winwinleningen voor haar rekening. Gevolgd door de provincies Oost- Vlaanderen en West-Vlaanderen. Net zoals in de voorgaande jaren is Limburg de minst vertegenwoordigde provincie met 9,75 procent in bedrag en bijna 11 procent in aantal. Die provincie heeft dan ook het kleinste aantal startende ondernemingen in Vlaanderen. De sector 'Groot- en detailhandel' is de best vertegenwoordigde, met bijna 23 procent in bedrag en 20 procent in aantal van de Winwinleningen. De sector wordt op de voet gevolgd door 'Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten' (17 procent). In vergelijking met 2008 zijn er geen grote verschuivingen. Ook toen waren de bovengenoemde sectoren het best vertegenwoordigd. PMV biedt de Winwinlening sinds 1 september 2006 aan voor starters in Vlaanderen. Voor jonge ondernemers wordt het dankzij de Winwinlening gemakkelijker om in hun directe omgeving startkapitaal te vinden. De Vlaamse regering heeft de voorbije maanden de uitbreiding en versoepeling van de Winwinlening aangekondigd. Zo komen niet langer alleen startende maar ook andere kmo's in aanmerking. De grens van maximaal 50.000 euro per kredietnemer werd opgetrokken tot 100.000 euro. Ook de modaliteiten van terugbetaling werden verruimd. De aanpassing van het regelgevend kader is in voorbereiding en als startdatum van de gewijzigde regeling wordt 1 januari 2011 vooropgesteld. A.M.