Belgen doen het goed bij BNY Mellon, de Amerikaanse groep gespecialiseerd in het bewaren en beheren van effecten. Toen Paul Bodart vorig jaar met pensioen ging, volgde Wim Hautekiet hem op als CEO van The Bank of New York Mellon, de Europese bankenhub van de groep met hoofdzetel in Brussel. Hautekiet werkte sinds 2004 als hoofd van de Europese juridische dienst voor BNY Mellon in Londen.
...

Belgen doen het goed bij BNY Mellon, de Amerikaanse groep gespecialiseerd in het bewaren en beheren van effecten. Toen Paul Bodart vorig jaar met pensioen ging, volgde Wim Hautekiet hem op als CEO van The Bank of New York Mellon, de Europese bankenhub van de groep met hoofdzetel in Brussel. Hautekiet werkte sinds 2004 als hoofd van de Europese juridische dienst voor BNY Mellon in Londen. WIM HAUTEKIET. "In Brussel werken 760 mensen, dat is ongeveer de helft van ons personeel. Daarnaast zijn er kantoren in Frankfurt, Amsterdam, Dublin, Londen, Parijs en Luxemburg. Al die mensen worden aangestuurd uit Brussel. Een van mijn eerste beslissingen als CEO was om het uitvoerend comité frequenter te laten samenkomen en meer tijd te nemen voor de bijeenkomsten. De toenemende complexiteit en de intensiteit waarmee toezichthouders de business bekijken, vergen een veel intenser contact en een betere afstemming tussen de entiteiten en diensten." HAUTEKIET. "De vereenvoudiging van de operationele structuur. Vier jaar geleden had BNY Mellon zeven banken in Europa. Dat gaf een kostenstructuur die niet langer houdbaar was. Daarom werken we aan een integratie van al deze banken in de Belgische vennootschap." HAUTEKIET. "Toen ik vorig jaar startte, was de integratie van Nederland en Duitsland vergevorderd, terwijl ook Frankrijk opgestart was. Dit jaar hebben we Ierland erbij gebracht, en Luxemburg komt volgend jaar aan bod. Daar zitten we met een lichte vertraging. Het gaat om een heel complexe operatie. Elke bank heeft haar businessmix, cliënteel en risicoprofiel. Tegen begin 2015 bekijken we of we ook de resterende entiteiten fuseren, onder meer het Verenigd Koninkrijk, en in welke mate het opportuun is om dat voor andere activiteiten te doen." HAUTEKIET. "Wij konden niet voor een centrale bank optreden die liquiditeiten wil verstrekken aan een private bank, die daarvoor in ruil een onderpand deponeerde. Gewoon omdat we geen erkenning als centrale bewaarinstelling hadden. We dreigden een stuk van de business te mislopen. We hebben die activiteit in een aparte maatschappij ondergebracht, die rechtstreeks aangehouden wordt door het Amerikaanse moederhuis. Tegelijk verzorgt onze Belgische bank alle operationele diensten aan de CSD." HAUTEKIET. "Door een CSD op te zetten, kunnen we uitgevers van euro-schuldpapier rechtstreeks onze diensten aanbieden. Ze krijgen een bijkomende optie naast Euroclear of Clearstream. We zijn niet van plan om daar op korte termijn actief op te prospecteren, maar op termijn zien we er wel een vorm van klantenbinding in." HAUTEKIET. "Voor een aantal functies, waarmee een bepaalde graad van automatisering en uitvoerend werk gepaard gaat, blijft outsourcing onontkoombaar. Maar er is een natuurlijke grens aan wat uitbesteed kan worden. De centrale entiteit in Brussel zal altijd over een kritische massa beschikken om haar controle uit te oefenen. Dit jaar zijn 77 arbeidsplaatsen verhuisd naar Polen, India en de VS, maar er zijn er 27 teruggekomen naar Brussel. Netto zijn dat 50 functies minder. We vangen dat op door natuurlijk verloop en minder tijdelijke contracten." P.C."Er is een natuurlijke grens aan wat uitbesteed kan worden"