Genadeloos was hij wel. De Chinese veldheer Sun Tzu liet zelfs de twee favoriete concubines van zijn koning onthoofden. Rond 400 voor Christus werd Sun Tzu bewonderd en gevreesd als de succesrijkste veldheer van het koninkrijk Wu. Hij tekende zijn strategische inzichten op bamboe op onder de titel De kunst van de oorlogvoering. Toen de koning hem uitdaagde dat hij die theorie dan maar eens moest bewijzen door zijn trainingsprincipes op 180 vrouwen toe te passen, verdeelde Sun Tzu de vrouwen meteen in twee groepen. Aan het hoofd zette ...

Genadeloos was hij wel. De Chinese veldheer Sun Tzu liet zelfs de twee favoriete concubines van zijn koning onthoofden. Rond 400 voor Christus werd Sun Tzu bewonderd en gevreesd als de succesrijkste veldheer van het koninkrijk Wu. Hij tekende zijn strategische inzichten op bamboe op onder de titel De kunst van de oorlogvoering. Toen de koning hem uitdaagde dat hij die theorie dan maar eens moest bewijzen door zijn trainingsprincipes op 180 vrouwen toe te passen, verdeelde Sun Tzu de vrouwen meteen in twee groepen. Aan het hoofd zette hij de twee lievelingsconcubines van zijn meester. Het liep uit op een belachelijke chaos. Eerst leek hij toe te geven dat het zijn fout was: "Het is de verantwoordelijkheid van de veldheer ervoor te zorgen dat zijn instructies duidelijk en begrijpbaar zijn." Dan voegde hij eraan toe: "Als ze echter duidelijk en begrijpelijk zijn, is het de taak van de officieren ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd. Lukt dat niet, dan is dat de fout van de officieren." Vervolgens beval hij de beide leidsters van de groepen ter plekke te onthoofden. Hij wees twee andere vrouwen aan als officier. Toen volgden de vrouwen wel strikt zijn orders op. Nu de adviezen van Sun Tzu almaar vaker gedoceerd worden aan managementscholen en in steeds meer businessboeken opdoemen, kunnen de conclusies snel genomen worden. Nu ja, er kleeft altijd wel een dubbelzinnigheid aan de verhalen van of rond Sun Tzu. Wie alleen zijn adviezen leest, kan er zowat alle kanten mee op. Van de weeromstuit ontstaan dan managementboeken zoals Sun Tzu voor managers, waarin Werner Schwanfelder, hoofd Inkoop bij Siemens, met allerhande toelichtingen en zijsprongen enige logica in de adviezen tracht te pompen. Hij vertaalt de vaak cryptische teksten tot bruikbare tips voor het bedrijfsleven. Daar slaagt hij een flink stuk beter in dan heel wat andere interpretatoren van Sun Tzu, maar ook Schwanfelder kan lang niet alle losse eindjes van de momenteel zo populaire Chinese veldheer aan elkaar knopen. Finaal gaat het vooral om sluw zijn, om het bannen van naïviteit. Daar draait het ook om in De 33 wetten van de oorlog van de Amerikaan Robert Greene. Ook dit boek is aan een stevige opmars bezig. Greene baseert zich op talloze generaals, van Sun Tzu tot Montgomery en met Napoleon in een glansrol. Dat brede blikveld geeft weliswaar een rijkgevuld historisch panorama van strategieën en tactieken, maar de vertaling ervan naar managementadvies is lang niet altijd zo duidelijk. Sommige adviezen spreken elkaar zelfs vrank en vrolijk tegen. Wees dus ook niet naïef in het je laten aanprijzen van boeken. Werner Schwanfelder, Sun Tzu voor managers. Business Contact, 235 blz., 24,50 euro. Robert Greene, De 33 wetten van de oorlog. Meulenhoff, 480 blz., 24,90 euro.Luc De Decker