België is overbanked. Bij de banken dreigt een sociaal bloedbad. Zowat elke financiële analist zegt dat er te veel bankkantoren zijn in ons land. En net op zo'n moment beslist de Generale Bank vijftien tot twintig nieuwe kantoren te openen. Een pilootproject startte verleden maand in Wijnegem Shopping Centrum. Waarom daar? "Omdat er veel volk komt," klinkt het laconiek bij Xavier Dumon, verantwoordelijke Marketing Agentschappen bij de Generale Bank. ...

België is overbanked. Bij de banken dreigt een sociaal bloedbad. Zowat elke financiële analist zegt dat er te veel bankkantoren zijn in ons land. En net op zo'n moment beslist de Generale Bank vijftien tot twintig nieuwe kantoren te openen. Een pilootproject startte verleden maand in Wijnegem Shopping Centrum. Waarom daar? "Omdat er veel volk komt," klinkt het laconiek bij Xavier Dumon, verantwoordelijke Marketing Agentschappen bij de Generale Bank. Het kantoor in Wijnegem speelt in op een trend die tien jaar geleden ontstond in de VS. Klassieke verrichtingen met de al even klassieke loketbediende krijgen er maar een klein plaatsje. Dumon: "Niemand in de bankwereld kan ontkennen dat het bestaande kantorennet aan slagkracht heeft ingeboet. Er gaat geen week voorbij of er is wel ergens een profeet die voorspelt dat de huidige marketing uit grootmoeders tijd stamt en elektronisch bankieren en Internet alles verdringen. Dus, zo dachten we, laten we met deze nieuwe distributievormen zelf naar de klant gaan en niet wachten tot deze eindelijk zijn drempelvrees overwint."Het project kreeg de naam Generale Bank Plaza. Er zijn geen deuren of loketten, en de ruimte is ingedeeld in drie zones. In de eerste zone is er de self-bankruimte voor eenvoudige verrichtingen, zoals cash afhalen of deponeren (in een safe), het saldo consulteren en de Protonkaart opladen. De tweede zone, ook al onbemand, is de zogenaamde multimediahoek. De cliënt kan er zonder operator gebruikmaken van de telefonische bankdiensten en ook de eigen Generale Bank-sites of andere sites raadplegen op Internet. Er is ook een mogelijkheid om videoconferenties te houden, een project dat loopt in samenwerking met Belgacom. In de derde zone ten slotte is van maandag tot zaterdag tussen 11 uur en 19 uur wél personeel aanwezig. Klanten kunnen er advies vragen over bijvoorbeeld leningen of beleggingen.Dumon: "Generale Bank Plaza richt zich vooral tot gezinnen en jongeren. Een doelgroep die bereid is bankverrichtingen en winkelen te combineren. Het is de bedoeling om nog voor einde 1998 een identiek agentschap te vestigen in Wallonië. Wij denken voor de komende jaren aan twintig van dergelijke inplantingen. Na een evaluatie uiteraard."De allereerste reacties vanuit Wijnegem zijn gunstig. "De cliënteel en de handelaars zijn positief," weet Dumon. "Er heerst nog wat ongenoegen omdat voorlopig alles voorbehouden blijft aan eigen rekeninghouders." In ruil voor exclusiviteit zal de Bank op vraag van de directie van het centrum een Bancontact plaatsen. Dumon: "Met een potentieel van 30.000 bezoekers per dag denken wij dat het Shoppingcenter Wijnegem als pilootproject moeilijk kan mislukken."