Jean-Louis Appelmans staat al sinds de oprichting, vijftien jaar geleden, aan het hoofd van de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) Leasinvest Real Estate. En hij ziet zichzelf niet meteen van kamp veranderen. Hij heeft het volste vertrouwen in zijn referentieaandeelhouders Ackermans & van Haaren (30 %) en AXA (29 %). Dat is ook wederzijds, verzekert hij ons.
...

Jean-Louis Appelmans staat al sinds de oprichting, vijftien jaar geleden, aan het hoofd van de gereglementeerde vastgoedvennootschap (GVV) Leasinvest Real Estate. En hij ziet zichzelf niet meteen van kamp veranderen. Hij heeft het volste vertrouwen in zijn referentieaandeelhouders Ackermans & van Haaren (30 %) en AXA (29 %). Dat is ook wederzijds, verzekert hij ons. Leasinvest Real Estate is voor de beursgenoteerde groep Ackermans & van Haaren een strategische participatie. En Appelmans heeft een mooi parcours afgelegd met Leasinvest. Zo is er de gestage opmars in het Groothertogdom Luxemburg -- inmiddels heeft het daar voor zowat 450 miljoen euro geïnvesteerd. Dat heeft geleid tot goede financiële resultaten. En ook de nieuwe diversificatie van de portefeuille, waarin het kantooraandeel snel wegsmolt (van 75 % in 2006 tot 35 % nu), moet de aandeelhouders vertrouwen geven. JEAN-LOUIS APPELMANS. "In enkele jaren tijd is Realty voor mij uitgegroeid tot een even vaste waarde als Mipim (vastgoedbeurs in Cannes, nvdr). De gestage groei van het aantal bezoekers toont dat ook aan. We zijn het aan onszelf verplicht aanwezig te zijn waar de beslissers van de sector samenkomen om een beter zicht te krijgen op de markt en uit te kijken naar de opportuniteiten die zich aandienen. "Inowai en zijn managing director Vincent Bechet hebben zich onmisbaar weten te maken op de Luxemburgse markt. We hebben er onlangs kunnen rekenen op hun expertise om enkele operaties af te ronden. De komende maanden krijgen we normaal gezien nog de kans om samen te werken." APPELMANS. "Er circuleren op dit ogenblik enorm veel liquide middelen. Vroeger kwam het erop neer het geld van schulden te herinvesteren. Nu draait het om equity, klinkend kapitaal als het ware, dat op zoek is naar gegarandeerde activa die een interessanter rendement opleveren dan de spaarboekjes en de obligaties." APPELMANS. "We zijn geen pure player, een investeerder die in één sector gespecialiseerd is, zoals bijvoorbeeld WDP, Aedifica, Befimmo of Retail Es-tates. We hebben onze strategie sinds enkele jaren aangepast en hebben ons toegespitst op winkelvastgoed in Luxemburg en Zwitserland en -- op eerder opportunistische basis -- op de kantoormarkt, vooral in Luxemburg, maar eventueel ook in België." APPELMANS. "We gaan niet groeien om te groeien, maar een portefeuille van een miljard euro is toch het strikte minimum. We hebben op dit ogenblik een waarde van 850 miljoen euro in portefeuille zitten, we zijn er dus bijna. Tegen 2020 hoop ik 1,5 miljard euro te bereiken. Een verdeling van een derde per land lijkt me een goed evenwicht; met 70 procent in retail en 30 procent in kantoren." APPELMANS. "Luxemburg en Zwitserland zijn landen met een AAA-rating en economische kerncijfers die veel beter zijn dan die van België. We waren in 2006 met de overname van Immo Luxfonds van Dexia trouwens een van de eerste GVV's die de Belgisch-Luxemburgse grens overstaken. Sinds 2013 zijn we er de grootste vastgoedinvesteerder. De markt is er op dit ogenblik nog aantrekkelijker dan toen: in tegenstelling tot België stijgen de kantoorhuren er. Dat verklaart ook waarom onze jongste investering in België al van 2011 dateert (Rijksarchief Brugge). Zwitserland lijkt ons eveneens een interessante markt, al is die wat ondoorzichtiger. De recente stijging van de Zwitserse frank kan een weerslag hebben op de plaatselijke economie, het toerisme en de export. We volgen dat van nabij." APPELMANS. "Zoals gezegd hebben we Zwitserland op een lager pitje gezet, maar we bekijken dossiers. In de drie landen waar we actief zijn, hebben zich altijd opportuniteiten aangediend die niet rechtstreeks in de vooraf bepaalde strategie pasten. Dat zou in de toekomst nog kunnen gebeuren. Ik denk dan meer bepaald aan de overname van de winkels van de Metro-groep in het Groothertogdom Luxemburg in 2008 of van de Knauf-winkelcentra in 2012 en 2013. Meer recent kan ik nog het hotel Rix vernoemen, ook in Luxemburg, dat we hebben omgevormd tot een kantoorgebouw onder de naam Royal20." APPELMANS. "Het vertrouwen van mijn aandeelhouders moet dag na dag verdiend worden. Ik ben trouwens niet de enige CEO die al meer dan vijftien jaar een GVV managet. Kijk naar Tony De Pauw van WDP en Jan de Nys van Retail Estates. Samen met Jan ben ik wel de enige die een GVV uitgebouwd heeft zonder deel uit te maken van de familiale eigenaars." Phillippe Coulée"Er circuleren op dit moment enorm veel liquide middelen in de vastgoedmarkt"