BUREAUKRATIE.
...

BUREAUKRATIE.De overheid heeft meer dan 2 miljard uitgetrokken voor de strijd tegen kansarmoede in Antwerpen. Toch moet een organizatie zoals Moeders voor Moeders zorgen voor degenen die tussen de mazen van het net vallen."Wij doen inderdaad het werk van instellingen zoals het OCMW en Kind & Gezin, " beaamt Monique Verdickt. "Als mensen bij het OCMW om hulp komen, kan het soms weken duren vooraleer ze de gevraagde hulp krijgen. Er moet immers een dossier worden opgesteld en dat moet eerst in vergadering besproken en goedgekeurd worden. Dit alles vergt zoveel tijd dat OCMW-ambtenaren mensen in hoge nood tegenwoordig naar ons doorsturen ! "Kind & Gezin, een andere overheidsinstantie, lijdt aan dezelfde kwaal. Ook zij verwijzen mensen die snel hulp nodig hebben naar MvM. "Als men bij K&G een kinderwagen aanvraagt, moet eerst een hele stapel bureaukratisch papierwerk afgehandeld worden. Op het ogenblik dat men de kinderwagen effektief toegewezen krijgt, is het kind er soms al uitgegroeid. "Omdat de overheidsinstanties gemerkt hebben dat MvM geen hulpverlening aan armen weigert, beginnen zij er steeds vaker een beroep op te doen. "Als na een brand de inboedel van gezinnen vernield is, stuurt de politie die mensen naar ons, " zegt Verdickt. "Wij maken ook geboortepakketten voor arme vrouwen die pas bevallen zijn. OCMW's uit de verre omtrek tot in Gent en Leuven toe hebben dit ontdekt. Ze komen die nu bij ons ophalen om plaatselijk te verdelen. "Hoewel de onbezoldigde vrijwilligers van MvM de gaten dichten die de ambtenaren van OCMW en K&G laten, en hoewel deze organizaties zelf meermaals een beroep doen op MvM, botst Monique Verdickt altijd op afwijzingen wanneer zij er om financiële hulp komt vragen voor haar organizatie."Ik vraag me af wat ze eigenlijk doen met hun twee miljard. Ik heb het Antwerpse OCMW gevraagd om de gas- en elektriciteitsrekening in de Helmstraat te betalen. We krijgen geen cent. Ik heb gevraagd om een bijdrage van 20 frank per kind dat wij helpen. Tevergeefs. Voor onze sponsoring zijn we dan ook volledig aangewezen op donaties van partikulieren en op de giften van firma's en serviceklubs. Eén van deze klubs betaalt een jaar lang de gasrekening, een andere de huishuur. "Sinds februari biedt MvM ook de mogelijkheid aan vrouwen om hun baby twee keer per week in de Helmstraat een warm bad en een warme maaltijd te geven. Die operatie kost de organizatie per kind zo'n 450 frank per maand. Daarom loopt thans de aktie "Adopteer een Antwerps Boeleke". Via een bestendige opdracht van 450 frank per maand (fiskaal aftrekbaar) op het rekeningnummer van Moeders voor Moeders, kan men zo'n kind helpen. De identiteit van moeders en kinderen wordt echter niet bekendgemaakt. De milde schenker weet dus niet bij welk kind zijn financiële steun terechtkomt. MvM vraagt begrip voor de privacy van de noodlijdenden. "Moeders zijn er niet fier op dat zij hun kinderen zelf niet kunnen helpen. Alleen een andere vrouw kan zich voorstellen hoe vernederend dit is, en wat ze vaak al doorgemaakt moeten hebben, alvorens ze hier om hulp komen. "VRIJWILLIGERS VERDELEN VOEDSEL EN KLEDING Zelfs overheidsinstanties sturen mensen in hoge nood door naar Moeders voor Moeders.