Landbouwkrediet neemt de klanten van Kaupthing Bank Bel-gium over. In een eerste fase worden de beleggingsportefeuilles van de privatebankingklanten ter beschikking gesteld op een effectenrekening van Landbouwkrediet. Het gaat om zo'n 5000 mensen. Later krijgen de 16.000 onlineklanten van Kaupthing hun liquiditeiten op een onlinerekening van Keytrade Bank, een volle dochter van Landbouwkrediet. Het gaat dan om spaar-, zicht- en termijnrekeningen.
...

Landbouwkrediet neemt de klanten van Kaupthing Bank Bel-gium over. In een eerste fase worden de beleggingsportefeuilles van de privatebankingklanten ter beschikking gesteld op een effectenrekening van Landbouwkrediet. Het gaat om zo'n 5000 mensen. Later krijgen de 16.000 onlineklanten van Kaupthing hun liquiditeiten op een onlinerekening van Keytrade Bank, een volle dochter van Landbouwkrediet. Het gaat dan om spaar-, zicht- en termijnrekeningen. De tweede fase kan pas plaatsvinden als alle juridische en wettelijke obstakels uit de weg geruimd zijn. De herstructurering van Kaupthing Luxembourg moet voltooid zijn voor de Belgische onlineklanten over hun geld kunnen beschikken. De Luxemburgse staat onderhandelt daarover met een Libisch consortium. Het is de bedoeling dat de bankactiviteiten van Kaupthing worden voortgezet. "Het dossier ziet er een stuk positiever uit dan een paar maanden geleden", zegt Luc Versele, CEO van de Groep Landbouwkrediet. "Voor ons is er hoe dan ook geen enkel risico aan de operatie. Het is geen onderneming die we overnemen of de activiteiten ervan. Het gaat alleen om de Belgische klanten van Kaupthing. Voor ons betekent dat alleen groei. Dat wij het aandurfden om in deze barre tijden klanten in moeilijkheden te redden, onderstreept onze soliditeit en het belang dat we als cooperatieve bank aan sociale waarden hechten." En waarom de 5000 welgestelde nieuwe klanten wel al aan hun geld kunnen en de onlineklanten nog niet? "Bij die eerste groep gaat het om tegoeden die zich buiten de balans van Kaupthing bevonden. Het geld van de onlineklanten werd wel op de balans gehouden, waardoor die tegoeden voorlopig geblokkeerd blijven." Landbouwkrediet voert een vrij traditionele politiek en wil stap voor stap groeien. In 2004 nam het Europabank over, om voet aan de grond te krijgen in de grote steden. In 2005 kwam daar Keytrade Bank bij. Die internetspeler opende voor Landbouwkrediet de deuren naar een jonger en hipper publiek. In de loop van 2008 kreeg de hele groep er 40.000 nieuwe klanten bij, wat het totaal op 512.000 brengt - of een marktaandeel van een kleine 2 procent. Ruim de helft van die nieuwe klanten kwam bij Keytrade aan boord, 11.000 bij Landbouwkrediet zelf en 5800 bij Europabank. De totale spaardeposito's stegen vorig jaar met 12 procent in vergelijking met 2007. "Ik ben heel tevreden", zegt Versele. "We zijn misschien niet de topscorer op de Belgische markt, maar we houden goed stand." Over de cijfers van 2008 kan de topman nog niet veel kwijt. Alleen dat ze gezien mogen worden - in de huidige context. De operationele activiteiten houden duidelijk stand, maar op de financiële portefeuille van de groep moest er voor 9,1 miljoen euro worden afgeschreven op producten die gelieerd zijn met de zakenbank Lehman Brothers, die vorig jaar kopje onder ging. Voorts bevat de portefeuille van Landbouwkrediet voor 250.000 euro aan CDO's ( collateralized debt obligation), op een balanstotaal van 7,5 miljard euro. "We komen dus helemaal niet in moeilijkheden", benadrukt Versele. "Er is wel een indirecte impact. Duurdere interbankenleningen bijvoorbeeld. Zware verliezen zullen we niet lijden, aangezien we in het verleden ook nooit gigantische winsten gemaakt hebben." De geconsolideerde nettowinst van de groep bedroeg in de eerste zes maanden van 2008 zo'n 26,7 miljoen euro - een kwart minder in vergelijking met het jaar daarvoor. Het gevolg van hogere provisies voor slechte kredieten, een lager rendement op de beleggingsportefeuille en ook een winstdaling van 20 procent bij dochter Keytrade - het gevolg van minder beurstransacties door de crisis. Op zijn spaarboekje voert Landbouwkrediet een defensieve politiek. De voorbije zomer bijvoorbeeld deed de bank niet mee aan de slag om de spaarder. Keytrade Bank daarentegen heeft het hele jaar door een offensief beleid gevoerd en bood de onlineklanten zeer aantrekkelijke voorwaarden. Versele gelooft dat de maatregelen van de overheid en de ECB de spaarmarkt binnenkort normaliseren. Dus geen torenhoge tarieven meer. Vóór de crisis waren ze te soepel, nu zijn ze strenger." Krappe winstmarges voor de banken, al bij al, besluit Versele. Zowel op spaarboekjes als op kredieten. In 2009 wil Landbouwkrediet blijven groeien, als "goed alternatief voor de grootbanken". Overnamedossiers worden onderzocht. En ja, Versele heeft al telefoontjes gekregen, maar concrete namen liggen nog niet op tafel. Afbouwen is in elk geval geen optie, integendeel. Landbouwkrediet is net gestart met privatebankingactiviteiten in samenwerking met het beurshuis Petercam. En sinds maart 2007 verkoopt de bank ook levensverzekeringen. Voor schuldsaldoverzekeringen werd een eigen verzekeringsmaatschappij opgericht en voor levensverzeke-ringsproducten heeft Landbouwkrediet een distributiepartnership met de bank-verzekeraar AXA. Genoeg werk aan de winkel dus. (T) Door Celine De Coster / Foto Belga