De ontmoeting met de burgemeester vindt plaats in Krottegem, een vroegere arbeiderswijk tussen het station en de haven van Roeselare. De textielbedrijven zijn verdwenen en Krottegem zoekt een nieuwe plaats. Ingrijpende wegenwerken moeten de doorstroming uit het centrum verbeteren. Midden dit jaar opent in de oud-bottelarij van de brouwerij Rodenbach het eerste 'Huis van de Voeding' in België.
...

De ontmoeting met de burgemeester vindt plaats in Krottegem, een vroegere arbeiderswijk tussen het station en de haven van Roeselare. De textielbedrijven zijn verdwenen en Krottegem zoekt een nieuwe plaats. Ingrijpende wegenwerken moeten de doorstroming uit het centrum verbeteren. Midden dit jaar opent in de oud-bottelarij van de brouwerij Rodenbach het eerste 'Huis van de Voeding' in België. LUC MARTENS. "We hebben zeker een roeping als winkelstad, zowel in het centrum als in de rand. Uniek is dat bijna driekwart van de winkels in Roeselare uitgebaat wordt door zelfstandigen. We hebben eventjes het effect van de opening van het winkelcentrum 'K in Kortrijk' gevoeld, maar dat duurde niet lang. Het aantal inwoners van Roeselare neemt jaar na jaar toe en de groei versnelt nog. We trekken heel wat mensen aan uit de landelijke gemeenten tussen Brugge en Kortrijk. Roeselare is meer dan ooit het centrum van de Mid West, ook voor het onderwijs en de zorg." MARTENS. "Historisch heeft de aanleg van het verbindingskanaal met de Leie onze stad een belangrijke economische groei bezorgd. Later is die industriële activiteit verschoven, maar er zijn nog altijd veevoederbedrijven. Ik denk dat het kanaal in de toekomst nog een grote rol zal spelen. Roeselare sluit aan op de Leie-Schelde-Seineverbinding die via de binnenwateren tot stand komt. Voor bedrijven die over het water hun grondstoffen aanvoeren of hun producten afvoeren, is dat een belangrijke troef. "Ondernemingen evolueren en herpositioneren zich. Naast de aanwezige graan- en veevoederbedrijven zijn sterke spelers - zoals Soubry in de markt van de pasta's - en nieuwe, moderne ondernemingen ontstaan - zoals Poco Loco, een wereldproducent van chips en tortilla's, en de maker van ontbijtgranen Mulder Natural Foods. En in de directe omgeving van Roeselare is er de sector van de diepgevroren groenten die internationaal opereert. We hebben de ambitie een cluster te vormen van voedingsbedrijven die aan kennisuitwisseling doen en een nauwe band met het onderwijs onderhouden. "Door de concentratie is er een kennis van voedingswaren die we willen valoriseren. Met de financiële steun van Europa en het Vlaams Gewest openen we in mei het 'Vlaams Huis van de Voeding' in de vroegere brouwerij Rodenbach. Daar komt een interactief bezoekerscentrum dat de mensen sensibiliseert over de kwaliteit en de veiligheid van voedingsproducten. Er komt ook een bedrijvencentrum voor starters. De hogeschool Katho wordt bij het project betrokken. Kruisbestuiving staat centraal." MARTENS. "Heel pijnlijk, omdat Bekaert voor heel West-Vlaanderen een voorbeeld is. Een referentiebedrijf. Vanuit West-Vlaanderen uitgegroeid tot een wereldspeler. Familiaal gebleven, met een sociale en maatschappelijke missie. Maar ik vind dat we het geval-Bekaert niet mogen extrapoleren. Ik praat vaak met bedrijfsleiders en ik hoor geen alarmsignalen. Ik durf te stellen dat heel weinig ondernemingen in deze streek met financiële problemen kampen. "Eigenlijk is het grootste probleem nog altijd de krapte van de arbeidsmarkt. Per vacature zijn er gemiddeld geen twee kandidaten beschikbaar. De werkloosheid blijft laag, ook al bevindt de economie zich in een recessie. Als we dit probleem willen aanpakken, moeten we het onderwijs nog beter afstemmen op de noden van het bedrijfsleven. En we moeten ook durven na te denken hoe we mensen uit andere regio's naar Roeselare kunnen lokken. Dat impliceert dat je als stad aantrekkelijk moet zijn voor jonge mensen, dat de woonkwaliteit goed moet zijn en dat er voldoende groen en sport- en ontspanningsmogelijkheden zijn." MARTENS. "Hier zijn nog altijd veel familiale ondernemingen die zich niet diep in de schulden staken en voorzichtig bleven. Dit is een streek met veel ondernemerschap, waardoor bedrijven op een goede manier van de ene generatie op de andere doorgegeven worden. Er dienen zich telkens nieuwe generaties aan die gebeten zijn door ondernemerschap en die een meerwaarde bieden. "West-Vlamingen zijn mensen van de vloer, doeners. Als er gewerkt moet worden, wordt er gewerkt. En dat vanuit een grote eenvoud. Wij gaan niet snel zweven. Maar hard werken alleen is niet voldoende. Je moet ook kunnen innoveren. En ook daarin zijn we sterk. Er is in deze streek veel creativiteit en vernieuwingszin. In combinatie met onze werkkracht levert dat een sterk ondernemersprofiel op." MARTENS. "Wij zijn vergelijkbaar met Waregem. Een sterke stad met een belangrijk handelscentrum en eenzelfde soort ondernemerschap. Wij trekken, net als Waregem, gemakkelijk bedrijven aan omdat we ondernemer-minded zijn. De jongste jaren melden ondernemingen uit ons hinterland zich spontaan aan met de vraag om zich in Roeselare te vestigen. Wij zijn een van de weinige steden die geen enkele extra lasten op bedrijven leggen. Via ons bedrijfsloket proberen we aan alle vragen van ondernemingen te voldoen. Wij zeggen in principe altijd ja en willen de regionale bedrijfsdynamiek maximaal honoreren. Wij stimuleren de interactie tussen lokale bedrijven. Zo leren ze elkaar beter kennen, gaan ze knowhow uitwisselen en komt er een lokale verwevenheid tot stand." MARTENS. "Ik ken enkele bedrijven die het eventjes geprobeerd hebben in China, maar ik merk dat ze snel terugkomen. En altijd vertellen de bedrijfsleiders mij hetzelfde verhaal: de motivatie, de deskundigheid, de snelheid van werken liggen hoger in West-Vlaanderen dan in China. Ik vermoed dat die trend zich doorzet en dat we meer bedrijven zien terugkeren. Je mag dat niet onderschatten: de kwaliteit van producten en processen die we hier halen. Dat niveau doorstaat alle internationale vergelijkingen. "Zelf hebben wij onlangs een storage-project van Chinezen die zich in Roeselare wilden vestigen, afgewezen. Wij geven de voorkeur aan kleinere, familiale ondernemingen uit de streek. De controle op de productie zelf aansturen en het beslissingscentrum in de regio zijn voor ons belangrijke criteria. Dat zorgt voor een lokale betrokkenheid en het verkleint de afstand tussen werkgever en werknemer. Als een beslissingscentrum ver weg ligt, verzakelijkt die relatie." MARTENS. "Dat is helaas nu al het geval. Daarom pleit ik voor de uitbouw van het hoger onderwijs in deze provincie. Maar dat kan alleen als Leuven en Gent hun concurrentiestrijd achter zich laten en voorrang geven aan het belang van de regio. Op termijn denk ik, in het spoor van de gewezen Leuvense rector Roger Dillemans, dat we alle barrières moeten slopen en naar de wereld toe moeten komen met één Universiteit Vlaanderen. Maar zolang onze grote instellingen in een ideologisch gevecht gewikkeld blijven en alleen maar denken in termen van het bezetten van territorium en het winnen van marktaandeel, zie ik dat niet gebeuren." PATRICK CLAERHOUT"Heel weinig ondernemingen in deze streek kampen met financiële problemen" Luc Martens