Marie-Laure Jonet hoeft niet ver te zoeken naar voorbeelden van hoe ze jobzoekers met een beperking aan de slag hielp. "Ik herinner me dat ik voor twee blinde vrouwen contracten van onbepaalde duur in de wacht wist te slepen bij de Europese Commissie, mijn voormalige werkgever", zegt Jonet. "De competenties die zij hadden ontwikkeld om hun visuele handicap te compenseren, waren van dien aard dat ze de perfecte kandidaten bleken. De trajecten van mensen met een beperking zijn soms langer en bochtiger dan de klassieke schema's, maar de inspanningen van onze kandidaten werpen echt wel vruchten af." 120 bedrijven uit de privé- en de publieke sector werken samen met DiversiCom
...

Marie-Laure Jonet hoeft niet ver te zoeken naar voorbeelden van hoe ze jobzoekers met een beperking aan de slag hielp. "Ik herinner me dat ik voor twee blinde vrouwen contracten van onbepaalde duur in de wacht wist te slepen bij de Europese Commissie, mijn voormalige werkgever", zegt Jonet. "De competenties die zij hadden ontwikkeld om hun visuele handicap te compenseren, waren van dien aard dat ze de perfecte kandidaten bleken. De trajecten van mensen met een beperking zijn soms langer en bochtiger dan de klassieke schema's, maar de inspanningen van onze kandidaten werpen echt wel vruchten af." 120 bedrijven uit de privé- en de publieke sector werken samen met DiversiCom "Onze grootste bron van voldoening is dat kandidaten na een stage een contract van bepaalde en daarna zelfs van onbepaalde duur krijgen, en uiteindelijk een stabiel beroepsleven uitbouwen", zegt de ondernemer. "Wij volgen bijvoorbeeld een jonge ingenieur op die autisme heeft en in 2014 een maand aan de slag kon bij BNP Paribas Fortis - onze allereerste match. Nadien heeft hij anderhalf jaar bij Engie gewerkt. Nu heeft hij een contract van onbepaalde duur bij bpost." Marie-Laure Jonet vertelt over een andere jongeman, ook autistisch en dol op paarden. "Hij is uiteindelijk stalknecht geworden bij de cavalerie van de federale politie. Kort geleden was zijn socio-professionele integratie verre van verzekerd. Momenteel werkt hij in een omgeving die hem stimuleert en is hij paardenfluisteraar. Ik kan nog zoveel andere verhalen vertellen, maar hoeveel kandidaten zijn er anderzijds niet die niet durven te solliciteren? Uit angst het te moeten afleggen tegen mensen die dezelfde competenties hebben, maar geen beperking. Ons valorisatie- en sensibiliseringswerk is verre van af", zegt Marie-Laure Jonet. Wie "handicap" zegt, denkt vaak aan een rolstoel. Daar zit het pictogram voor veel tussen. Nochtans zit slechts 3 procent van alle mensen met een beperking in een rolstoel. De overgrote meerderheid valt niet of amper op, zoals autisme, ziektes die beperkingen met zich brengen, een visuele handicap of gehoorbeschadiging. Wie weet dat 15 procent van de actieve bevolking met zo'n probleem kampt, beseft hoe gigantisch de uitdaging is. "Er zijn duizend facetten aan een handicap. En iedereen met een beperking verdient begeleiding op maat. Dat is precies wat wij doen bij DiversiCom", zegt Marie-Laure Jonet, die het bedrijf uit de grond stampte. Na de zomer groeit het team van vijf tot zeven werknemers. "Op mijn zeventiende nam ik deel aan een begeleidingsproject voor zwaar autistische kinderen die thalassotherapie volgden. Met die ervaring is het allemaal begonnen. Het heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Na afloop wist ik dat contact met gehandicapten voortaan deel zou uitmaken van mijn leven. Naast mijn studies en nadien naast mijn baan heb ik me dus altijd heel actief ingezet als vrijwilliger tijdens begeleidingsprojecten voor gehandicapte jongeren." Na vijftien jaar bij de Europese Commissie nam Marie-Laure Jonet in 2014 ontslag, richtte ze DiversiCom op en haalde ze een paar maanden later haar vriendin Eléonore Snoy aan boord. "Het mocht iets meer zijn. 25 jaar vrijwilligerswerk ten dienste van gehandicapten hadden mij geleerd hoeveel er nog te doen is voor de professionele integratie", zegt Jonet. "Enkele persoonlijke beproevingen hadden er mij ook aan herinnerd dat het echt iedereen kan overkomen. 80 procent van de handicaps ontstaat tijdens het leven. Een op de vier gezinnen krijgt ermee te maken. Beetje bij beetje ontstond het idee mensen met beperkingen en de arbeidsmarkt - twee werelden waartussen nog altijd een te grote afstand bestaat - dichter bij elkaar te brengen." Coaching, consulting, matching en sensibilisering, dat zijn de vier assen waar DiversiCom rond werkt. "Met onze eerste activiteit, jobcoaching, focussen we op werkzoekenden", zegt Marie-Laure Jonet. "Samen met hen werken we aan hun competenties, hun verwachtingen en hun noden. Maar ook, en dat is bijzonder aan DiversiCom, aan de competenties die de persoon in kwestie net door zijn of haar handicap heeft ontwikkeld. Wij noemen dat een handicappluspunt. Wij helpen de betrokkene om dat pluspunt - dat eigenlijk gegroeid is uit een minpunt en dat hem of haar zo uniek maakt - te vinden en te omschrijven. Dat lijkt eenvoudig, maar bewust woorden plakken op je handicap en je noden en daar vervolgens de unieke waarde van ontdekken, welke die ook is, is een hele stap. Het eerste beeld dat moet veranderen om vooruitgang te kunnen boeken, is heel vaak het zelfbeeld van de betrokkene." Naast coaching geeft DiversiCom advies aan bedrijven die meer en beter willen doen, maar niet goed weten waar te beginnen. En het zet in op sensibilisering en communicatie. De vierde as is ontmoetingen organiseren tussen de kandidaten van DiversiCom en bedrijven. Bij een mogelijke match vergemakkelijkt DiversiCom het aanwervingsproces. "Wij gaan samen met de kandidaat naar het jobinterview, wij overlopen de administratieve kwesties die verband houden met de handicap, zoals speciale arbeidsovereenkomsten en ondersteuningspremies. Daar worstelen werkgevers vaak mee", weet Jonet. Het moet gezegd dat het allemaal erg ingewikkeld is. Wie een beperking heeft, krijgt een uitkering van de federale overheid, maar het gewest waarin hij of zij gedomicilieerd is, bepaalt voor welk type arbeidsovereenkomst of premie de potentiële werkgever kan kiezen. Door dat doolhof komen de betrokkenen zonder hulp al snel in de verleiding er de brui aan te geven. "Wij brengen rust", zegt de ondernemer. "Wij helpen bij het afhandelen van de administratieve kwesties, bij het inrichten van de werkpost, bij het aanvragen van de terugbetaling van aangepast materiaal. Tot slot bereiden wij het team voor op de nieuwe collega. Ook na de aanwerving laten wij de kandidaat niet aan zijn of haar lot over. Er vinden sowieso opvolgingsgesprekken plaats." Niet alleen de aanpak, ook het financieringsmodel van de vzw DiversiCom is innovatief. De financiering is tweeledig. Coaching is gratis en wordt betaald met overheids- en privégeld. Actiris, de Brusselse tegenhanger van de VDAB, is een blijvende partner. Bedrijven betalen DiversiCom voor de consulting. "Onze ondernemersactiviteit en onze sociale opdracht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden", zegt Jonet. "Dat wij een beroep doen op uiteenlopende financieringsbronnen is voor alle spelers rond de tafel een geruststelling."