Een jaar geleden ruilde Niko Demeester de studiedienst van Voka in voor een benoeming die kon tellen: gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw.
...

Een jaar geleden ruilde Niko Demeester de studiedienst van Voka in voor een benoeming die kon tellen: gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Een jaar geleden zei u dat één van de grootste interne uitdagingen erin bestond meer structuur aan te brengen in de organisatie. NIKO DEMEESTER. "De bouwsector evolueert volop. De bouwondernemers hebben nieuwe verwachtingen voor de structuur, de werking en de dienstverlening van hun federatie. Er is heel veel goede wil bij de leden en de medewerkers van de Confederatie Bouw om in te spelen op die evoluties." Is er sprake van een pre- en een post-coronatijdperk in de bouwsector? DEMEESTER. "De bouwsector heeft bij de uitbraak van de coronacrisis rake klappen gekregen omdat de bouwwerven volledig stilvielen. We hebben direct met de vakbonden overlegd om na te gaan hoe we toch veilig konden verder werken. We waren de eerste sector met een protocol om coronaproof te kunnen werken. Daardoor kon de bouw relatief snel weer aan de slag. Toch kende de bouwactiviteit in 2020 een daling van 4,7 procent. Dit jaar knopen we hopelijk weer aan met het pre-covidniveau. "De bouw doet het goed, maar er zijn twee hinderpalen. De materialenschaarste leidt tot vertragingen bij de oplevering van bouwwerken. Vorige maand rapporteerde 62 procent van de bouwbedrijven een vertraging van meer dan twee weken en 36 procent een vertraging van meer dan vier weken. De bouwondernemingen hebben ook te kampen met prijstoenames. Vorige maand werd 60 procent van de bouwondernemers geconfronteerd met prijsstijgingen van meer dan 15 procent ten opzichte van november 2020 en 32 procent met prijsstijgingen van meer dan 25 procent." Welke stappen heeft de bouw al gezet in duurzaamheid en welke stappen volgen nog? DEMEESTER. "Al sinds de jaren zeventig besteedt de bouwsector veel aandacht aan isolatie. Ondertussen is ook het gebruik van zonnepanelen goed ingeburgerd. Ook de warmtepomp kent succes. Nu breekt circulair bouwen stilaan door." Zijn er initiatieven gelanceerd om voldoende bouwvakkers te vinden? DEMEESTER. "Onze gewestconfederaties VCB en de CCW zijn daar erg actief in. In 2022 starten we een campagne met ambitieuze doelstellingen: tegen 2030 moet het aantal leerlingen in de bouwopleidingen met 20 procent toenemen, de doorstroom naar de sector met 20 procent groeien en de uitstroom met 20 procent afnemen." Hebt u nog een boodschap voor de regering? DEMEESTER. "Wij bouwen aan de toekomst. De bouwsector zal een cruciale rol spelen. Op korte termijn voor de wederopbouw in Wallonië na de overstromingen deze zomer en voor het Herstel- en Investeringsplan. Op lange termijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Alle overheden moeten blijven investeren, daarvoor in de nodige budgetten en vergunningen voorzien en werklozen en inactieven activeren."