1. PATRONS.
...

1. PATRONS.In 1992 stonden twee Belgen op de lijst van de Patrons van de International Association of Scientologists (IAS) : Jan Bommerez en Patrick Valtin. Vandaag zijn dat er dertien geworden. Patrons zijn mensen die minstens 40.000 dollar hebben gestort in de war chest van de IAS, dat is oorlogskas die dient om tegenstanders van Scientology te bekampen. We overlopen de lijst van Patrons. Opvallend is het feit dat velen actief zijn in de managementconsultancy. Jan Bommerez. De enige Belgische Patron with Honor, dat wil zeggen iemand die 100.000 dollar heeft geschonken. Hij was mede-oprichter van U-Man Belgium en Management Efficiency. Na het Trends-artikel van '92 geraakte dat bedrijf in moeilijke papieren. Bommerez hertrouwde met een Amerikaanse Scientologe, de zangeres Kanga Lavrado, en vertrok naar de Verenigde Staten. Vandaag pendelt hij tussen de VS en Nederland, waar hij als managementtrainer aan de bak probeert te komen. Hij is nog steeds gedelegeerd bestuurder van zijn managementvennootschap Creative Business Systems, voorzitter van Maverick Excellence Group, gedelegeerd bestuurder van Pyis-Bommerez TPG Benelux.Suzy Bryon. Echtgenote van Roger Van Loocke, de directeur van U-Man. Bryon is bestuurder van PR Consult, dat op zijn beurt bestuurder is bij U-Man. Ze is ook voorzitter van de vzw Creatief Onderwijs. Patrick Daubresse. Scientoloog sinds '87. Solange De Noble. Had een publiciteitsmaatschappij Email Venitien, maar die is nu in vereffening. Momenteel verblijft ze in Engeland. Sabine De Pondt. Marc De Turck. Sinds drie jaar Scientoloog. Deze ex-adviseur van Arthur Andersen heeft sinds begin dit jaar een eenmanszaak, IDEAS, waarmee hij onder andere managementconsultancy en interimmanagement aanbiedt, voornamelijk aan kmo's. Marleen Grosemans. Via Impact Consulting bestuurder bij U-Man. Deze ex-studiegenoot van Jan Bommerez heeft ook nog een eenmanszaak en is ondervoorzitter van de vzw Hubbard College of Administration Belgium. Grosemans heeft onlangs de "Solo NOTs Auditor Certainty Course" (Part I en II) gevolgd, die 400.000 frank kost. Jo Hasendonckx. Marc Janssens. Was mede-oprichter Management Efficiency. Beweert momenteel geen Scientoloog meer te zijn. Marc Lemoine. Pierre Schiemsky. Heeft een eenmanszaak, Pierrelec, een elektriciteitsbedrijf. Patrik Smekens. Jean-Marie Surinx. Heeft een eenmans-softwarebedrijf Upsoft dat voornamelijk voor kmo's werkt. Surinx is Scientoloog sinds '79. 2. SENIOR HONOR ROLL.Op de Senior Honor Roll kom je als je speciale verdiensten hebt of meer dan 100 leden hebt aangebracht. Sinds 1990 staat daar één Belg op :Pascal Carminati. Staat ook op de ledenlijst van de vzw Scientology Kerk. Hij heeft een eenmanszaak in Brussel. 3. HONOR ROLL.Op de Honor Roll kom je wanneer je meer dan 20 leden hebt aangebracht, meer dan 20.000 dollar hebt gegeven aan de war chest of van grote verdienste bent geweest. Volgende namen vonden we terug : Frederic Abecassis. Bestuurder van Traffic Jam, dat in 1991 op een lijst stond van Wise-bedrijven. Abecassis is een muzikant die via Traffic Jam muziek schrijft voor spektakels, zangers enzovoort. Vennoot van Abecassis is Christian Colin, bestuurder of zaakvoerder in vier vennootschappen : Eurofiducia, Company Services, Social happiness with a future Teaching en Services PME. U-Man Belgium. Church of Scientology Brussels. Herman en Hilde Vernimmen. Een ex-trainer van het Gemeentekrediet. Herman Vernimmen werd Scientoloog via Jan Bommerez. Hij was tot oktober '92 bestuurder bij Management Efficiency. Vandaag is hij zaakvoerder van de bvba Delta Group. Hilde Embrechts is zijn echtgenote. Marc De Turck. Zie lijst Patrons. PR Consult. De managementvennootschap van het echtpaar Roger Van Loocke-Suzanne Bryon. Van Loocke is directeur van U-Man, voorzitter van de vzw Hubbard College of Administration Belgium, secretaris van de vzw Creatief Onderwijs en bestuurder van Valgo International Consult (de maatschappij van Patrick Valtin). Management Efficiency. 4. SPONSORS.Bij de sponsors (degenen die 5000 dollar hebben gegeven) vinden we de volgende namen :Guido Van Hootegem. Deze ex-kinesitherapeut is gedelegeerd bestuurder van Advance Consulting, dat bestuurder is bij U-Man. Hij is ook bestuurder van de vzw Hubbard College of Administration Belgium en lid van de vzw Creatief Onderwijs. Monique De Clerck. Scientoloog sinds '81 en de huidige echtgenote van Marc De Turck (zie lijst Patrons). 5. CURSUSSEN.Bij de mensen die bepaalde cursussen hebben gevolgd :Jean-Loup Gilliot. Volgde in '94 de L11 New Life Rundown (20.000 dollar). In een RTBf-reportage van Au nom de la Loi van november '92 duidde een verkoper van General Motors Gilliot aan als de trainer van Management Efficiency die hem voorstellen deed om bij Scientology te komen. Vandaag heeft Gilliot drie eigen bedrijven : Business Efficiency, Orgtech en Hermathena. Business Efficiency haalde in '94 een omzet van 7,8 miljoen frank. Recentere cijfers zijn niet beschikbaar. Meer dan "Mijn klanten weten dat ik Scientoloog ben" wil Gilliot niet kwijt over zijn activiteiten. In Hermathena zetelt ook Myriam Hens, met wie hij sinds vorig jaar getrouwd is. Myriam Hens is de dochter van Luc Hens, die al zeventien jaar probeert zijn dochter uit Scientology te halen. Patrick Valtin. Volgde de New OT VI Hubbard Solo NOTs auditing Course. Valtin is gedelegeerd bestuurder van Valgo International Consult, dat bestuurder is bij U-Man. In 1994 promoveerde hij tot directeur van het Hubbard College of Administration International in Los Angeles. Zo wierp Valtin zich op tot de belangrijkste Belgische Scientoloog.