Op 12 juni 1992 verdrongen 37 mensen elkaar rond de notaris-tafel om hun handtekening te zetten onder de oprichtingsakte van de vennootschap Fotoinvest. Elk bracht zijn pakket Spector-aandelen, samengeteld 475.000 stuks, in de nieuwe vennootschap in. Volgens een schattingsverslag van Capital & Finance was elk aandeel toen 25,63 euro waard, wat het kapitaal van Fotoinvest op 12,175 miljoen euro bracht.
...

Op 12 juni 1992 verdrongen 37 mensen elkaar rond de notaris-tafel om hun handtekening te zetten onder de oprichtingsakte van de vennootschap Fotoinvest. Elk bracht zijn pakket Spector-aandelen, samengeteld 475.000 stuks, in de nieuwe vennootschap in. Volgens een schattingsverslag van Capital & Finance was elk aandeel toen 25,63 euro waard, wat het kapitaal van Fotoinvest op 12,175 miljoen euro bracht. Via het Fotoinvest-vehikel wilden de referentieaandeelhouders hun controle over het beursgenoteerde Spector regelen. In de statuten van de fotogroep was namelijk opgenomen dat Fotoinvest de meerderheid van de bestuurders mocht benoemen. De nazaten van de drie oprichters van de fotogroep - Georges en Jules De Buck en hun schoonbroer Jerôme Mussche - waren het talrijkst vertegenwoordigd. Hoewel Willem De Buck (54.770), Hendrik De Buck (46.473) en Johan Mussche (43.245) elk over een aanzienlijk pakket aandelen beschikten, waren de stichtende families op dat moment al niet meer de grootste aandeelhouder van de groep. Die eer was weggelegd voor de Zweedse familie Sjögren, die via allerlei vennootschappen ruim 160.000 aandelen controleerde. De familie Sjögren was in de aandeelhoudersstructuur terechtgekomen toen hun bedrijf ExtraFilm in 1990 toetrad tot de Spector-groep. Door mee te doen aan een kapitaalverhoging in 1988 was eerder ook al Tonny Van Doorslaer een (kleine) aandeelhouder geworden. Johan Mussche plukte hem weg bij Kredietbank en benoemde hem tot gedelegeerd bestuurder, een functie die hij nog altijd bekleedt. Andere opvallende namen waren de inmiddels overleden Rik Muller (ex-C&A) en Luc De Bruyckere (Ter Beke). De bekende Brusselse uitgeversfamilie Le Hodey had in de loop der jaren ook een aardig pakketje aandelen verzameld. De familie was bovendien aandeelhouder in Capital & Finance, een financieel adviesbureau dat wel vaker opdrachten van Spector kreeg. Zo begeleidde het Brusselse bedrijf de overname van het Franse Interdiscount. In 1995 werd de naamloze vennootschap omgevormd tot een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Op dat moment maakten ook Lessius (onder meer Léon Seynaeve, Christian Dumolin en Marc Ecker, de gedelegeerd bestuurder van... Capital & Finance) en de familie Vlerick hun opwachting in Fotoinvest. Volgens Tonny Van Doorslaer is er nadien niet meer zoveel veranderd in de onderlinge machtsverhoudingen. Tot de recente kapitaalverhoging de kaarten dooreen schudde en Fotoinvest buiten spel zette. Het recht om de meerderheid van de bestuurders bij Spector te benoemen, werd uit de statuten geschrapt. Enkele individuele partners van Fotoinvest volgden wel. Zo ontpopte de Zweedse familie Sjögren zich tot een zeer loyale partner, want zij deed volop mee. Ook Willem De Buck, Dominique le Hodey en de weduwe van Johan Mussche volgden, maar dan wel via een omweg. De managementovereenkomst die zij hadden met Spector werd eenzijdig verbroken en de schadevergoeding die zij daarvoor kregen, brachten zij in bij de kapitaalverhoging. Maar de nieuwe sterke mannen van Spector komen uit Kortrijk. Door de overname van het aandelenpakket dat Mercator bezat en door mee te doen aan de kapitaalverhoging, heeft Christian Dumolin zijn participatie uitgebouwd tot 11,1 %. Philippe Vlerick had al 14,6 % en na de kapitaalronde is dat opgelopen tot 18,5 %. Café De Geverfde Vogel is een begrip in Kortrijk. Benieuwd of de stadsgenoten die andere gekleurde vogel in de lucht kunnen houden.