De economische motor sputtert ernstig in de VS, maar krimpen doet de economie er (nog) niet. In het eerste kwartaal van dit jaar klokte de groei af op 1% op jaarbasis. De conjunctuur is met andere woorden er nog ietsje beter aan toe dan de beursmalaise van de jongste maanden laat vermoeden. Alleen is de onwetendheid over hoe de conjunctuur verder zal evolueren dermate groot, dat deze onzekerheid een zware druk uitoefent op de beurskoersen.
...

De economische motor sputtert ernstig in de VS, maar krimpen doet de economie er (nog) niet. In het eerste kwartaal van dit jaar klokte de groei af op 1% op jaarbasis. De conjunctuur is met andere woorden er nog ietsje beter aan toe dan de beursmalaise van de jongste maanden laat vermoeden. Alleen is de onwetendheid over hoe de conjunctuur verder zal evolueren dermate groot, dat deze onzekerheid een zware druk uitoefent op de beurskoersen.Het consumentenvertrouwen lijkt zich bijvoorbeeld te handhaven, maar de investeringen duiken naar beneden (zie grafiek: Investeringen in de VS in duikvlucht). Probeer uit die tegenstrijdige signalen maar eens een trend te puren. De beurs slaagt er in elk geval niet in. In het pessimistische beursklimaat van de jongste weken verrekent de beurs daarom zeker niet het best mogelijke scenario in de koersen. In de eerste plaats is het bang uitkijken naar het tijdstip waarop de agressieve renteverlagingen van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, een positief effect zullen hebben op de economische groei. De meeste waarnemers verwachten later deze maand en in mei trouwens nog meer renteverlagingen door de Fed. Tegen het vierde kwartaal van dit jaar zou dit soepeler monetair beleid zijn vruchten moeten afwerpen. Niemand durft eraan te denken wat de impact op de beurs zal zijn, mocht de ingreep van de Fed zonder resultaat blijven. Dan dreigt een nieuw beursbloedblad. Of er een herstelbeweging komt, is onder meer afhankelijk van de vraag wanneer de investeringen in technologie zich zullen herpakken. Terwijl tot vorig jaar deze bestedingen de groei in de VS door het dak joegen, remmen de besparingen in deze investeringen nu de groei af. In de technologiesector heerst momenteel een recessie, zoveel is duidelijk. Wat vervelend is voor de conjunctuur is dat tegelijk ook de overige investeringen door een dal gaan.Als er de voorbije jaren te veel is geïnvesteerd in technologie en de bedrijven met overcapaciteit kampen, dan zal het herstel op zich laten wachten. Is de vertraging van de bestedingen echter puur cyclisch en te wijten aan de (tijdelijke) vertraging van de winstgroei van de bedrijven, dan zouden de technologie-investeringen in 2002 opnieuw in de lift zitten. Zakenbank Merrill Lynch gaat van dit scenario uit omdat de technologie-investeringen en de overige investeringen tegelijk de dieperik indoken. Dat wijst erop dat de investeringskrimp te wijten is aan cyclische factoren, en niet aan een structurele overcapaciteit. Het herstel zou daarom niet te lang op zich mogen laten wachten. Daan Killemaes