Griekenland is op papier zelfs niet eens de slechtste leerling van de klas, maar het land is zijn geloofwaardigheid kwijt. Het knoeide in het verleden met de statistieken om schulden te verdoezelen. En is er nog voldoende politiek kapitaal over om hard te saneren, zoals Ierland dat doet? Een ander zorgenkind is Spanje, dat kampt met een inklappende vastgoedzeepbel en net als de andere zuiderse eurolanden de jongste jaren heel wat aan concurrentiekracht heeft ingeboet. De ongerustheid heef...

Griekenland is op papier zelfs niet eens de slechtste leerling van de klas, maar het land is zijn geloofwaardigheid kwijt. Het knoeide in het verleden met de statistieken om schulden te verdoezelen. En is er nog voldoende politiek kapitaal over om hard te saneren, zoals Ierland dat doet? Een ander zorgenkind is Spanje, dat kampt met een inklappende vastgoedzeepbel en net als de andere zuiderse eurolanden de jongste jaren heel wat aan concurrentiekracht heeft ingeboet. De ongerustheid heeft intussen zijn zilveren randje. "We mogen de Grieken dankbaar zijn voor de verzwakking van de euro. De hoge koers van de euro was een zeepbel en remt de Europese economie af. Een lagere euro maakt van de sanering een iets gemakkelijkere opdracht", zegt Paul De Grauwe Ook Japan staat er slecht voor en doet aan Star Trek-economie. Met een overheidsschuld die de kaap van 200 procent van het bbp rondt, gaat het land stoutmoedig waar niemand ooit geweest is. Daartegenover staan wel activa die de netto-schuld terugbrengen tot ongeveer 110 procent van het bbp. Bovendien kan Japan terugvallen op een bevolking die zich te pletter spaart, waardoor Japan als geheel (privé plus overheid) per saldo zelfs geld tegoed heeft van het buitenland. Het Verenigd Koninkrijk heeft dan weer een vreselijk begrotingstekort en raakt maar niet af van een aanslepende recessie (door de grote afhankelijkheid van de financiële sector). Ook de VS zal het bloed, zweet en tranen kosten om het begrotingstekort weer toonbaar te maken. België neemt deze signalen vanuit de markt best niet lichtzinnig op. Ons land is kwetsbaar, want de schuld is hoog, de overheid heeft nogal wat bankgaranties uitgedeeld, de belastingdruk is al hoog, de groeivooruitzichten op langere termijn zijn allesbehalve denderend, de vergrijzingskosten lopen op en het is lang speuren naar de politieke wil en mogelijkheden om de koe bij de horens te vatten. Het mag een half mirakel heten dat de Griekse griep nog niet in het land is. Maar België is nog geloofwaardig op de obligatiemarkten, en zolang de markten denken dat de ploeg van premier Leterme de zaak onder controle heeft, is er geen man overboord. In elk geval zullen België en heel wat andere landen dit jaar al met minstens een geloofwaardig plan op de proppen moeten komen, een plan waarop een weg uit het schuldenmoeras gestippeld is. Een pensioenhervorming bijvoorbeeld zou de overheidsfinanciën een pak geloofwaardigheid schenken voor de lange termijn.