"Leren is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Iedereen moet maken dat hij bijblijft. Uit studies blijkt dat van 60 procent van de functies die over vijf jaar zullen bestaan, vandaag nog geen sprake is. Kijk naar de 1300 app-bouwers in ons land. Dat woord is nog geen vijf jaar oud." Johan De Meyer, directeur van Kluwer Opleidingen, spreekt klare taal. "Het begrip 'opleiden' is in complete transformatie. Om onze positie te behouden, moeten we volgen."
...

"Leren is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Iedereen moet maken dat hij bijblijft. Uit studies blijkt dat van 60 procent van de functies die over vijf jaar zullen bestaan, vandaag nog geen sprake is. Kijk naar de 1300 app-bouwers in ons land. Dat woord is nog geen vijf jaar oud." Johan De Meyer, directeur van Kluwer Opleidingen, spreekt klare taal. "Het begrip 'opleiden' is in complete transformatie. Om onze positie te behouden, moeten we volgen." Kluwer Opleidingen is met een omzet van 14 miljoen euro de grootste private opleidingenverstrekker van ons land. Het bedrijf telt vijftig vaste medewerkers en bereikt jaarlijks 40.000 deelnemers. Niet alleen in de vorm van klassikale opleidingen. "Leren wordt uitgesplitst. Enerzijds blijft classroom teaching belangrijk, anderzijds ontstaan nieuwe mogelijkheden, zoals video's, webinars en e-learning. Een opleiding rond vennootschapsbelasting bijvoorbeeld gaat veel verder dan een driedaagse cursus. We vragen deelnemers op voorhand een video te bekijken, een webinar te volgen of een test af te leggen om hun kennisniveau in te schatten. Ook aan universiteiten zie je die trend. Het vak wiskunde wordt amper nog gedoceerd. Alles staat online, zodat de prof meer tijd heeft voor oefeningen en vragen." Toch wil De Meyer het belang van klassikale opleidingen niet minimaliseren. "Integendeel, uit een bevraging bij 3312 professionals in 2014 blijkt dat 70 procent die leervorm nog verkiest. Fysiek aanwezig zijn heeft voordelen. Je krijgt verschillende inzichten en je maakt effectief tijd vrij om te leren. Sommige bedrijven willen dat een cursus leidinggeven intern wordt georganiseerd, zodat hun mensen allemaal op dezelfde lijn zitten. Andere ondernemingen sturen medewerkers bewust naar open opleidingen zodat ze in contact komen met mensen die gelijkaardige functies vervullen voor vzw's of overheidsbedrijven. Die kruisbestuiving krijg je alleen in de klas. Ook in company-opleidingen organiseer je niet louter om kennis over te dragen, maar om een veranderingsproces te ondersteunen bijvoorbeeld. Of opdat medewerkers kennis delen en actiepunten met elkaar bespreken. Onze klassikale opleidingen worden wel meer geconcentreerd. Zat iemand vroeger vier dagen in de klas, dan zijn er dat nu nog twee. De rest vullen we anders in. Ik geloof sterk in die leermix." Johan De Meyer mocht in 1986 na een korte passage bij Antwerp Management School (toen nog het Instituut voor Postuniversitair Onderwijs) de Belgische tak van Kluwer Opleidingen uitbouwen. "De ruggensteun van de uitgeverij was in die beginperiode enorm belangrijk. Zo zijn we snel gestart met een opleiding financiële analyse, omdat er daarover een boek uitgegeven werd. We wisten dat er een grote behoefte was aangezien veel mensen het boek gekocht hadden, en hadden de geknipte docent in huis." Kluwer Opleidingen doet een beroep op 1300 docenten. Allemaal op freelancebasis. Waarom zoveel? "Ten eerste vanwege ons uitgebreide aanbod. Ten tweede omdat we altijd dé specialist zoeken in een vakgebied. We hebben geen docenten op de loonlijst. Onze medewerkers houden zich bezig met de ontwikkeling en het beheer van opleidingen. Zo'n 90 procent van de opleidingen komt elk jaar terug, maar om onze marktpositie te behouden, moeten we mee zijn met de jongste trends. Op alle terreinen: nieuwe wetgeving, evoluties zoals het groeiende belang van thuiswerken. Opnieuw speelt de band met onze uitgeeftak in ons voordeel. Hier in Mechelen (de Belgische zetel van Wolters Kluwer met 700 medewerkers, nvdr) zijn er mensen die elke morgen het Staatsblad lezen. Een paar uur later wordt alle nuttige info doorheen de organisatie verspreid. We krijgen van overal informatie, ook via lesgevers, deelnemers en sociale media." De opleidingen over leidinggeven, van basismethoden tot gespecialiseerde vormen, behoren tot de sterkhouders van het aanbod. "Daarnaast noteren we een sterke groei in alles wat met projectmanagement te maken heeft. Onder impuls van de mondialisering willen hoe langer hoe meer grote bedrijven op een projectmatige manier werken. Dat leidt tot een boom in het aantal gecertificeerde opleidingen rond bepaalde standaarden, zoals Prince2, een projecttaal die zorgt dat mensen in wereldwijde filialen dezelfde terminologie hanteren. Dezelfde trend zien we in de informatica met het toenemende gebruik van de ITIL-standaard. Wij zijn voor een aantal van die opleidingen gemachtigd om examens af te nemen. Dat is een bewuste strategie, want het aantal gecertificeerde opleidingen neemt toe. Zo zorgen grote bedrijven er niet alleen voor dat hun processen vlotter verlopen, maar ook dat mensen almaar meer inwisselbaar worden. Stel dat een grote bank tijdelijk tien extra projectleiders nodig heeft in Parijs, dan kan ze makkelijk mensen uit Brussel of Rome laten overkomen die onmiddellijk dezelfde projecttaal spreken." Naast leidinggeven en projectmanagement blijven ook fiscaliteit en wetgeving vaste speerpunten. "Onlangs hebben we M&D Seminars en Van Belleghem Opleidingen overgenomen. Nichespelers waarmee we onze marktpositie bij accountants en juridische professionals verstevigen. We bieden accountants bijvoorbeeld clubformules aan. Met een abonnement krijgen ze elke maand een update van de actualiteit, op een locatie bij hen in de buurt." Johan De Meyer zag de markt nog nooit zo snel evolueren als vandaag. "We accelereren almaar sneller. Vooral in technologiegedreven sectoren zoals informatica, maar ook in marketing. Vroeger was het eenvoudig. Eerst moest je als marketingverantwoordelijke je doelgroep te pakken krijgen. Ofwel had je een adressenbestand, ofwel kocht je een lijst. Vervolgens liet je een folder drukken. Iedereen deed het zo, of je nu opleidingen verkocht of waspoeder. Maar toen kwam het internet, vervolgens e-mail en sociale media. Moet een marketingverantwoordelijke dat allemaal volgen? Absoluut, dat zijn de kanalen waarop zijn doelgroep actief is. Maar de snelheid van verandering is enorm geworden. Mensen moeten zichzelf almaar sneller updaten om bij te blijven. Wie dat niet doet, valt uit de boot. Ik ben altijd blij als een sollicitant vraagt naar de opleidingsmogelijkheden. Dat geeft aan dat hij het heft in handen neemt. Daar moet je dan wel iets tegenover zetten." Dat klinkt als muziek in de oren voor een bedrijf als Kluwer Opleidingen. "Het gaat niet alleen over de externe opleidingen die je aanreikt, maar over de cultuur die je rond leren creëert. Bij Wolters Kluwer hebben alle 700 medewerkers toegang tot het sociale bedrijfsnetwerk Yammer. Als ik een probleem heb in Excel, krijg ik binnen het halfuur de oplossing via een collega. Het delen van kennis wordt cruciaal voor bedrijven. Juist omdat het allemaal zo snel gaat. Vroeger was kennis macht, maar dat verschuift. Veel belangrijker is je relationele netwerk. Dat heeft grote gevolgen voor ondernemingen. Vroeger moest de hr-afdeling enkel zorgen voor een goed opleidingsaanbod, vandaag is de vraag: hoe ga je om met de kennis in je organisatie? Leren is zo belangrijk, dat organisaties erover moeten waken dat ze in de juiste infrastructuur voorzien. Je moet niet alleen een leergerichte cultuur creëren, maar ook zorgen voor de juiste technologie om dat proces te ondersteunen. Vandaag werkt een werknemer gedurende zijn carrière voor gemiddeld vijf bedrijven. Die ondernemingen moeten ervoor zorgen dat de knowhow aan boord blijft als iemand vertrekt. Dat kan alleen als je mensen de kans geeft om hun kennis te delen." TOM MONDELAERS, FOTOGRAFIE DEBBY TERMONIA"Vroeger was kennis macht, maar dat is aan het verschuiven. Veel belangrijker is je relationele netwerk"