Met de recente verklaring over de vastgoedpolitiek van de Europese Commissie in het Brussels hoofdstedelijk gewest lijkt er eindelijk schot te komen in de heraanleg van de Europese wijk. Het Brussels gewest en de Europese Commissie bundelden daarvoor de krachten. Op een vastgoedseminarie van de zusters de Hemptinne heeft minister-president van het Brussels gewest Charles Picqué (PS) zijn licht laten schijnen over de gezamenlijke visie.
...

Met de recente verklaring over de vastgoedpolitiek van de Europese Commissie in het Brussels hoofdstedelijk gewest lijkt er eindelijk schot te komen in de heraanleg van de Europese wijk. Het Brussels gewest en de Europese Commissie bundelden daarvoor de krachten. Op een vastgoedseminarie van de zusters de Hemptinne heeft minister-president van het Brussels gewest Charles Picqué (PS) zijn licht laten schijnen over de gezamenlijke visie. "Het is de eerste keer dat de Europese Commissie en het gewest dezelfde werkmethode hanteren," benadrukte Picqué, die terloops verwees naar de sleutelrol van de nieuwe 'Madame Europa', Marie-Laure Roggemans, de gewestelijke commissaris met die materie belast. Op dit ogenblik gebruikt de Commissie in de Europese wijk ongeveer 800.000 m2 (570.000 m2 in eigendom, 230.000 m2 gehuurd), verdeeld over 45 gebouwen. De Commissie wil prominent in de wijk aanwezig blijven, maar streeft toch naar een rationalisering van het aantal vierkante meters. Volgens Picqué mikt ze daarbij in de eerste plaats op functionele vastgoedcomplexen van ongeveer 30.000 m2 die naast elkaar liggen. De Commissie wil de gebouwen ook bij voorkeur in eigendom nemen. De herstructurering zal doorgevoerd worden in bouwblokken aan weerszijden van de Wetstraat tussen de Etterbeeksesteenweg en de kleine ring. "Het bovengrondse verkeer zal er beperkt worden tot twee rijstroken en we bestuderen op dit ogenblik de mogelijkheid van een tunnel waar het vrachtwagenverkeer kan worden doorheengestuurd," zei de minister-president. Het aantal bebouwde vierkante meter in het gebied bedraagt op dit ogenblik 490.000 m2, waarvan 170.000 m2 ingenomen wordt door de Europese Commissie. Die wil daar nog eens 230.000 m2 aan toevoegen die ze nu elders in de Europese wijk in eigendom heeft of huurt. De heraanleg zal het voorwerp uitmaken van een internationale stedenbouwkundige en architecturale raadpleging. De resultaten van die wedstrijd, waarvan de bepalingen vooralsnog vaag blijven, zouden bekend moeten zijn tegen 2008. De start van de werken is voorzien voor 2009. De bestemmingsplannen betreffen op dit ogenblik 710.000 m2 kantoren (waarvan 400.000 m2 voor de Europese Commissie), 110.000 m2 woningen en 55.000 m2 handelszaken en voorzieningen op de hoek Wet/Etterbeek en op straatniveau langsheen de Wetstraat. De ruimte die vrijkomt in de buurt (230.000 m2) zal ondermeer omgevormd worden tot huisvesting (70.000 m2), een Europese school (25.000 m2) en een kinderdagverblijf (5000 m2).