Op 1 oktober werd Werner Jacobs de nieuwe directeur voor financiën en informatica bij de Vlaamse maatschappij voor openbaar vervoer De Lijn. "Een ongelooflijk boeiende functie. Je krijgt hier enorm veel vrijheid."
...

Op 1 oktober werd Werner Jacobs de nieuwe directeur voor financiën en informatica bij de Vlaamse maatschappij voor openbaar vervoer De Lijn. "Een ongelooflijk boeiende functie. Je krijgt hier enorm veel vrijheid." WERNER JACOBS (DE LIJN). "Nou, ongeremde middelen. Het geld was er in de voorbije jaren voor de uitbouw van het netwerk. De Vlaamse overheid wilde elke Vlaming toegang geven tot het openbaar vervoer. Daarvoor blijft er geld. Vanaf 2012 komt er zelfs extra beleidsruimte voor de verdere uitbouw van het netwerk." JACOBS. "Dat hing samen met de economische conjunctuur. Iedereen moest de buikriem aanhalen. Het zijn ook blijvende besparingen. We hebben de efficiëntie verhoogd. Concreet wil dat bijvoorbeeld zeggen dat we de lege kilometers beperken. Dat is de afstand tussen het vertrek uit de stelplaats en de eerste halte. Ook de dode uren, zeg maar de tijd tussen twee ritten, hebben we verminderd. We vragen meer flexibiliteit en dat is niet voor iedereen even vanzelfsprekend." JACOBS. "Dat ging vooral om lokale situaties. We betreuren ook dat de vakbonden een paar keer de afspraken over acties niet zijn nagekomen. Nu, ben ik zelf niet zo rechtstreeks betrokken bij de onderhandelingen met het personeel, maar ik stel vast dat onze vakbonden begrijpen dat De Lijn mee moet evolueren. Zowel in technologie, als in werkmethodes." JACOBS. "Het elektronische betaalsysteem wordt vanaf 2011 geleidelijk ingevoerd. Het zal tot exactere tellingen leiden. Het proefproject volgt in Vlaams-Brabant. MOBIB-kaart heet het systeem. Van Mobility en België. Het wordt een kaart, zowel bij De Lijn, MIVB, NMBS en TEC bruikbaar. De toewijzing van het contract is nu volop bezig. Het bestek werd enkele weken geleden uitgeschreven. Die elektronische toepassingen fascineren me. Alles wordt mobiel. Niet alleen het verkeer. Ook de applicaties, waarmee je tickets kan kopen." JACOBS. "Dat is het gevolg van een beleidskeuze van de Vlaamse regering. Maar de inkomsten via passagiers zullen niet enorm stijgen. We mogen de tarieven enkel aanpassen aan de stijgende inflatie. Dat staat zo in het regeerakkoord. Dat is een beleidskeuze en De Lijn werkt in een overheidsomgeving. Dus zelfs bij een stijging van het aantal passagiers met 10 procent zal de dekkingsgraad niet enorm toenemen. Je spreekt dan over ongeveer 13 miljoen euro nieuwe inkomsten, op een totaal van bijna 1 miljard euro." JACOBS. "Ik heb echt wel voldoende autonomie. Ik kan heel wat nieuwe initiatieven ontplooien. Weet je, ik werkte voordien bij Belgacom en De Post. Maar bij De Lijn is er een nog véél opener bedrijfscultuur. Mensen kunnen hier heel veel initiatieven nemen, na uitgebreid overleg met de diverse stakeholders." W.R."Alles wordt mobiel. Niet alleen het verkeer"