De Vereniging van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden ( VKW), het Vlaams Economisch Verbond ( VEV), de Kamers van Koophandel ( KVK) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers ( Unizo) willen hun leden helpen om op 18 mei een bewuste keuze te maken. In aanloop naar de verkiezingen organiseren ze debatten tussen toppolitici en ondernemers. Niets nieuws onder de zon? Wellicht niet als de verenigingen dit jaar naast de traditionele partijen ook hun deuren niet hadden geopend voor het Vlaams Blok. Hiermee volgen ze het initiatief van de Kamers van Koophandel, die reeds jaren de gewoonte hebben om alle partijen met een representatieve vertegenwoordiging in het parlement uit te nodigen. Voor de andere federaties is het een primeur die niet door alle leden even goed wordt gesmaakt.
...

De Vereniging van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden ( VKW), het Vlaams Economisch Verbond ( VEV), de Kamers van Koophandel ( KVK) en de Unie van Zelfstandige Ondernemers ( Unizo) willen hun leden helpen om op 18 mei een bewuste keuze te maken. In aanloop naar de verkiezingen organiseren ze debatten tussen toppolitici en ondernemers. Niets nieuws onder de zon? Wellicht niet als de verenigingen dit jaar naast de traditionele partijen ook hun deuren niet hadden geopend voor het Vlaams Blok. Hiermee volgen ze het initiatief van de Kamers van Koophandel, die reeds jaren de gewoonte hebben om alle partijen met een representatieve vertegenwoordiging in het parlement uit te nodigen. Voor de andere federaties is het een primeur die niet door alle leden even goed wordt gesmaakt. VEV-woordvoerder Hans Housen: "Voor ons verkiezingsdebat hebben we objectief de zes belangrijkste partijen ( Agalev, CD&V, Vlaams Blok, VLD, N-VA en sp.a) in Vlaanderen uitgenodigd. Met het debat doen we niet aan politiek, maar aan politieke beïnvloeding. Door het Blok uit te nodigen, nemen we geen enkel politiek standpunt in." Hoewel enkele VEV-leden aan de redactie hun ongenoegen over deze keuze ventileerden, was het voor het VEV-bestuur geen moeilijke beslissing. Een anoniem bestuurslid getuigt: "De keuze om het Vlaams Blok uit te nodigen, was een agendapunt als een ander. We hebben vrij snel consensus gevonden in onze beslissing met de achterliggende redenering dat het Blok een belangrijke factor is in Antwerpen en dat we misschien beter met hen in dialoog gaan dan hen dood te zwijgen."Bij Unizo nam de beslissing wat meer tijd in beslag. "Toen we in het Z.O. magazine de politieke debatavond aankondigden door foto's te plaatsen van de diverse partijvoorzitters en daarbij het Vlaams Blok niet hadden opgenomen, kregen we heel wat reacties binnen," legt Kris Peeters, gedelegeerd bestuurder van Unizo, uit. Unizo werkte daarop een stappenplan uit om tot een beslissing te komen. Op nationaal niveau stelde het directiecomité en de bestuursraad een lijst op waarin de voor- en nadelen van deelname van het Vlaams Blok op een rij werden gezet. Vervolgens werden de regionale departementen en de andere politieke partijen om hun mening gevraagd. Kris Peeters: "Van de politieke partijen reageerde niemand, maar onze regionale afdelingen maakten ons duidelijk dat ze een deelname van het Blok prefereerden, zowel op regionaal als op nationaal niveau." Bij het VKW beslist elke afdeling onafhankelijk. "Had u ons twee jaar geleden gevraagd of deelname van het Vlaams Blok mogelijk was, had u waarschijnlijk op een njet gestoten. Maar vandaag liggen de kaarten anders. We zeggen niet dat het cordon gefaald heeft, maar op sommige vlakken heeft het meer kwaad dan goed uitgericht," vindt VKW-secretaris-generaal Ivo Clerix. Dat VKW Limburg op haar debatavond het Vlaams Blok heeft uitgenodigd, is voor de nationale leiding dus geen probleem. Minder begrip is er te vinden bij de nationale werkgeversfederaties. Noch bij het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO), noch bij Agoria is het Blok welkom. Misschien spelen de Franstalige leden van de unitaire federaties daarbij wel een rol, maar dat is niet de enige reden. Stijn Ombelets, woordvoerder van Agoria: "Voor ons is het Blok nooit een representatieve gesprekspartner geweest." Tony Vandeputte, gedelegeerd bestuurder van het VBO, sluit zich hierbij aan: "Het Vlaams Blok is geen democratische partij en verkondigt extreme standpunten. Zo'n partij zouden wij nooit inviteren. Of we hun underdogpositie zo verstevigen? Wij redeneren niet als politici, wel als democratische economen." Dat het VBO niet tegen Vlaamse partijen gekant is, wilde Vandeputte duidelijk maken door de N-VA wel op het verkiezingsdebat uit te nodigen, weliswaar als toeschouwer en niet als deelnemer. Officieel heeft het VEV nog geen negatieve reacties van leden ontvangen. "Iedereen mag kritisch reageren," aldus Housen. "Maar we kunnen er niet omheen dat een aantal van onze leden waarschijnlijk op het Vlaams Blok stemt." Kris Peeters: "We mogen inderdaad niet vergeten dat een deel van onze leden voor het Blok stemt. Maar we gaan ervan uit dat het debat wel zal uitwijzen op wie te stem- men."Enkele bestuursleden van de werkgeversorganisaties hopen het Blok te ontmaskeren door hen aan de debatten te laten deelnemen. Het Blok staat immers niet bekend om zijn economische standpunten of, zoals Jo Libeer, directeur van de Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, stelt: "Na het doorploegen van hun partijprogramma hebben we zo goed als geen economische standpunten gevonden." De West-Vlaamse KVK nodigt het Vlaams Blok daarom ook niet uit voor de voorbereidende en besloten gesprekken die partij per partij worden georganiseerd. Al dan niet onder impuls van de diverse uitnodigingen, heeft het Vlaams Blok alvast zijn huiswerk gemaakt. Op haar website plaatste de partij zopas nog haar economisch programma Manifest Ondernemend Vlaanderen, waarbij de tien actiepunten (al dan niet haalbaar) op het lijf geschreven zijn van misnoegde ondernemers. Met het 'Manifest Ondernemend Vlaanderen' wil het Vlaams Blok misnoegde ondernemers lokken.