In een brief aan Frits Bolkestein, de Europese commissaris voor Fiscaliteit en Interne Markt, betuigt de Europese werkgeverskoepel Unice zijn steun aan de Europese Unie om een gemeenschappelijke belastingkorf voor vennootschappen in te voeren.
...

In een brief aan Frits Bolkestein, de Europese commissaris voor Fiscaliteit en Interne Markt, betuigt de Europese werkgeverskoepel Unice zijn steun aan de Europese Unie om een gemeenschappelijke belastingkorf voor vennootschappen in te voeren. Medio september keurden de Europese ministers van Financiën de oprichting van een werkgroep goed die de belastbare aanslagbasis in de lidstaten meer op elkaar zal afstemmen. Philippe de Buck, secretaris-generaal van Unice: "Nadat ze eerst de schadelijke belastingregimes heeft aangepakt, wil de Europese Unie nu een gemeenschappelijke en geconsolideerde grondslag voor de vennootschapsbelasting uitwerken. Dit instrument is uitermate geschikt om investeringen en economische risico's aan te moedigen." Maar een harmonisering van de fiscale aanslagvoeten in de vennootschapsbelasting is uit den boze. De Buck: "Zo wordt een gezonde competitie tussen de lidstaten onmogelijk, waardoor het noodzakelijke tegenwicht tegen de stijgende overheidsuitgaven verdwijnt." Bovendien wijzen de Europese werkgevers de invoering in twee fasen af: "Een harmonisering zonder fiscale consolidatie versterkt alleen maar de fiscale hinderpalen voor de realisering van de interne markt. Ook moeten alle bedrijven kunnen gebruikmaken van een uniforme grondslag. Anders zal altijd discriminatie plaatsvinden."Het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO) bevestigt dat fiscale hinderpalen het vrij verkeer tussen de lidstaten belemmeren. Baudouin Velge, de uittredende topman van de VBO-studiedienst die naar de distributiefederatie Fedis overstapt: "Vandaag ontbreekt een Europees compensatiesysteem voor verliezen van dochterbedrijven in het buitenland. In België is de situatie nog slechter. Ons land beschikt zelfs niet over een fiscale consolidatie, waardoor de resultaten binnen één en dezelfde groep niet van elkaar afgetrokken kunnen worden. Dit betekent een ernstige handicap voor onze ondernemingen." In plaats van elkaars belastingregimes aan te vallen, kunnen de lidstaten volgens de Belgische werkgeversorganisatie beter een gemeenschappelijke aanslagbasis invoeren om de resultaten van de vennootschappen met elkaar te kunnen vergelijken. E.P. E.P.