In 2003 nam de zorgsector in Vlaanderen 9,7 % van de totale werkgelegenheid voor zijn rekening. In 1980 was dat nog 5,1 %. In de economische vooruitzichten 2005-2011 van het Federaal Planbureau stijgt het aantal werknemers in de sector van 476.000 werknemers tot 562.000. Met andere woorden: de jongste jaren kent de zorgwereld een sterke groei in de werkgelegenheid. In 2007 verandert er weinig aan die trend. De verklaringen liggen trouwens voor de hand: aan de ene kant is er de demografische factor van de vergrijzing en aan de andere kant ...

In 2003 nam de zorgsector in Vlaanderen 9,7 % van de totale werkgelegenheid voor zijn rekening. In 1980 was dat nog 5,1 %. In de economische vooruitzichten 2005-2011 van het Federaal Planbureau stijgt het aantal werknemers in de sector van 476.000 werknemers tot 562.000. Met andere woorden: de jongste jaren kent de zorgwereld een sterke groei in de werkgelegenheid. In 2007 verandert er weinig aan die trend. De verklaringen liggen trouwens voor de hand: aan de ene kant is er de demografische factor van de vergrijzing en aan de andere kant de organisatorische logica zoals van het toegenomen aantal deeltijdwerkers. En die groeiende werkgelegenheid blijft nog een tijdje constant. Professor Jozef Pacolet van het Hiva berekende dat de werkgelegenheid in de zorgsector tussen 2000 en 2020 zelfs zal stijgen met 44 %. Volgens Bruno Aerts, directeur van de Vlaamse Confederatie van Social-Profit Ondernemingen, is de grote uitdaging om de toenemende zorgvraag ook budgettair van antwoord te dienen. Er zijn immers wachtlijsten zowel in ouderenzorg, thuiszorg als in de kinderopvang. Op dit moment gaat in Vlaanderen 21,4 miljard euro naar de social profit. Dat is 13,1 % van het Vlaamse bbp. De gezondheidssector neemt daaruit met 8,3 % de grootste hap, terwijl de welzijnszorg met 3,1 % tevreden is en de culturele sector toekomt met 1,5 % van het Vlaamse bbp. Dat geld komt voor 80 % van de overheid, terwijl de Vlaming 20 % uit eigen zak betaalt. "Die eigen bijdrage verschilt wel naargelang van de sector. Gehandicapten hebben bijvoorbeeld een hele hoge publieke financiering, terwijl de ouderenzorg grotendeels voor eigen rekening is," zegt Aerts. Er schort bovendien wat aan de instroom van werkkrachten in typische zorgberoepen. Op korte termijn lijkt dat toch te zullen verbeteren, omdat bijvoorbeeld het aantal studenten verpleegkunde weer toeneemt. Het verbeterde imago van de zorgberoepen is daarvoor verantwoordelijk. "Positief is ook dat er erkenning komt voor de sector," zegt Aerts. "We zijn meer dan een kostenfactor. Volgens onderzoek van de Serv is de social-profitsector verantwoordelijk voor de indirecte tewerkstelling van 55.000 werknemers in de marktsector."Het afgelopen decennium kenmerkt zich wel door een toenemende samenwerking van ziekenhuizen en rusthuizen, maar 2007 wordt vooralsnog niet het jaar van de grote consolidatie. Ook voor buitenlandse inmenging is de sector niet bang. De Vlaamse zorgsector heeft internationaal een goede reputatie. Dat blijkt uit onderzoek van Professor Wim Moesen. "We koppelen toegankelijkheid aan kwaliteit en betaalbaarheid. Dat bepaalt ook de evolutie van de sector. En daarom moeten we niet meteen revoluties verwachten in 2007," aldus Bruno Aerts. R.B.