UITDAGER.
...

UITDAGER."Een vzw-structuur? Dan is het geen challenge hé. Ik wil bewijzen dat basic research in Europa een business model kan zijn. Dan moet je natuurlijk niet beginnen met een vzw op te zetten." Het is Walter De Brouwer ten voeten uit, een pur sang-entrepreneur voor wie omzet en winst bijproducten zijn van adrenaline en esthetiek. "Mijn beslissingen zijn nooit zakelijk, maar ik ben er toch nog," grinnikt hij op zijn jongensachtige, altijd zelfspottende manier. "Als het ene blad winst maakt, begin ik een volgende," zei hij begin 1994, toen hij zijn plannen smeedde om het cyberblad Wave te gaan uitgeven. Computer Magazine was op dat moment winstgevend en CM Corporate misschien net break-even. De beide oudere bladen bleven groeien, maar het peperduur uitgegeven Wave, dat eigenlijk een lifestyleblad was en misschien had kunnen werken binnen een grote groep, zou hem meer dan 40 miljoen frank kosten eer hij de publicatie half 1997 opdoekte, na vergeefse pogingen om haar te verkopen. Maar als Walter De Brouwer een visionair is, dan toch een doortastende. Zijn eerste blad, Computer Magazine, begon hij terwijl hij eigenlijk voor het Britse APT Data Services, samen met de betreurde Paul Ruëll, de Belgische versie van de nieuwsbrief Computergram uitgaf. De redactie kocht hij vooral weg bij het Nederlandse Personal Computer Magazine, het begin van een echte vete met VNU. Algauw werd de werkmaatschappij van Computer Magazine ondergebracht in een Luxemburgse holding, Dominalux. Wie daarachter schuilging, was jarenlang een goed bewaard geheim en met reden: in Dominalux had IT-distributeur Patrick Van Glabeke de helft van de aandelen. De twee werken nu tien jaar samen. Patrick Van Glabeke maakte fortuin door de verkoop van zijn 25%-participatie in Computer 2000 Benelux aan het Duitse hoofdhuis. Binnen Riverland Holding, waarvan Starlab een filiaal is, heeft Patrick Van Glabeke de voorzittersstoel. Boven de honderdduizend frank tekenen beiden. Vijanden zouden geneigd zijn Walter De Brouwer megalomaan, onbetrouwbaar en fabulerend te noemen. Zij kunnen daarbij verwijzen naar (de gevolgen van) de cashdrain waarmee zijn ventures meestal beginnen en naar een aantal aankondigingen waarover achteraf niets meer is vernomen:" British Telecom verwerft belang in Riverland" ( Financieel-Economische Tijd, 18 september 1997) of "Riverland streeft naar participatie in VT4" ( De Standaard, 9 februari 1996). "Walter is vooruitstrevend - zelfs gewaagd -, ambitieus in zijn plannen - zowel naar omvang als naar doelstellingen - en hij denkt op wereldschaal, eerder dan Vlaams, Belgisch of Europees," verklaart de Vlaamse professor aan het MIT Media Lab, Pattie Maes, die De Brouwer goed kent. Met een kapitaalverhoging tot 152,5 miljoen frank op 3 september heeft Riverland Holding zijn balans opgekuist. De researchactiviteit werd verzelfstandigd als Starlab nv, met 45 miljoen frank kapitaal.BRUNO LEIJNSE