De Vlaamse regeringsformatie verloopt tergend traag. In die mate zelfs dat hier en daar al gesproken wordt van eind september als deadline. Dat is het moment waarop de nieuwe Vlaamse minister-president zijn of haar eerste Septemberverklaring moet afleggen. De regeringsonderhandelingen moeten voor hun regeerakkoord in elk geval niet van een wit blad beginnen. De voorbije maanden leverde de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV), het adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners, studies af die de richting aanwijzen.
...