C reyf's startte indertijd met algemene uitzendarbeid, maar al snel keek het bedrijf naar andere mogelijkheden binnen de markt van human resources uit. Bij het begin van de jaren negentig stond de Creyf's Group op de derde plaats in België. "Die positie was concurrentieel te zwak," zegt gedelegeerd bestuurder Michel Van Hemele. "We bouwden dan een groeistrategie op twee pijlers. Tijdens de eer...

C reyf's startte indertijd met algemene uitzendarbeid, maar al snel keek het bedrijf naar andere mogelijkheden binnen de markt van human resources uit. Bij het begin van de jaren negentig stond de Creyf's Group op de derde plaats in België. "Die positie was concurrentieel te zwak," zegt gedelegeerd bestuurder Michel Van Hemele. "We bouwden dan een groeistrategie op twee pijlers. Tijdens de eerste fase in onze expansie vooral defensief: sterk groeien in Luxemburg, Zuid-Nederland en Oost-Frankrijk. Die groei hebben we daarna actief doorgevoerd, zodat we nu aanwezig zijn in tien Europese landen." Naast de algemene uitzendarbeid ontwikkelde de Creyf's Group ook andere diensten, zoals detachering in informatie- en communicatietechnologie (ICT) en engineering, werving en selectie, assessment, outplacement en opleidingen.De naamsverandering in Solvus begin dit jaar past binnen die groeistrategie. "De naam Creyf's Group was niet meer representatief voor de activiteiten die we aan de klanten aanbieden," zegt Van Hemele. Solvus Resource Group is momenteel de nummer vijf in continentaal Europa, telt 3200 medewerkers en heeft 772 kantoren. Solvus sloot het jaar 2001 af met een totale omzet van meer dan 1,4 miljard euro en een omzettoename van 14,59%. Van Hemele: "We hebben nooit een groeistrategie ontwikkeld om groter te worden, maar wel om rendabel te zijn. We hebben er altijd voor gezorgd dat onze bottom line-resultaten groter waren dan de omzetgroei." "Wij zijn geen puur prijsgedreven bedrijf," zegt Van Hemele. "Solvus moet het meer hebben van de resultaten en de inzet van de medewerkers. Sommige van onze klanten meten ook de kwaliteit van onze dienstverlening." De uitzendsector is gevoelig aan conjunctuurschommelingen. Van Hemele: "De daling van de algemene uitzendarbeid hebben we opgevangen door de groei van onze gespecialiseerde diensten, die minder conjunctuurgevoelig zijn." Hij ziet vooral de markt voor engineering en outplacement fors groeien. De strategie wordt dan ook voortgezet. De ontwikkeling van ICT en engineering in België en Frankrijk staat hoog op het prioriteitenlijstje. En dan is er nog het buitenland. "Elk jaar boren we een nieuwe geografische markt aan. Vorig jaar was het Warschau, dit jaar kiezen we tussen Portugal, Scandinavië of Engeland. Onze focus blijft Europa."M.D.V. [{ssquf}]