U hebt besloten om de vertegenwoordiging van uw producten toe te vertrouwen aan iemand die in uw naam optreedt. U twijfelt alleen nog of u een handelsvertegenwoordiger in dienst neemt of een beroep doet op een handelsagent. Ze doen eigenlijk hetzelfde: prospectie en klanten bezoeken met de bedoeling voor u contracten binnen te halen.

Enkel in juridisch statuut is er een duidelijk verschil. Een handelsvertegenwoordiger werkt in loonverband, onder het gezag van zijn werkgever dus. Een handelsagent is een zelfstandige: er is dus niet echt een gezagsrelatie met de baas van het bedrijf waarvoor hij aan prospectie doet. Bij uw keuze moet u hoe dan ook rekening houden met de volgende aspecten.
...

Enkel in juridisch statuut is er een duidelijk verschil. Een handelsvertegenwoordiger werkt in loonverband, onder het gezag van zijn werkgever dus. Een handelsagent is een zelfstandige: er is dus niet echt een gezagsrelatie met de baas van het bedrijf waarvoor hij aan prospectie doet. Bij uw keuze moet u hoe dan ook rekening houden met de volgende aspecten. De kosten. Op dit punt slaat de balans zeker door in het voordeel van de handelsagent: die staat in principe in voor zijn eigen werkingskosten (lokaal, organisatie, kantoorbenodigdheden, verplaatsingen, personeel...). Niet zo bij een handelsvertegenwoordiger: hier is het doorgaans de werkgever die de kosten van de commerciële activiteit betaalt. Sociale zekerheid. De handelsagent moet zelf voor dekking zorgen terwijl de werkgever voor een handelsvertegenwoordiger socialezekerheidsbijdragen moet storten aan de RSZ. Een handelsvertegenwoordiger in dienst nemen is dus duurder voor uw onderneming. De controle die de onderneming kan uitoefenen op het doen en laten van de persoon in kwestie. Op dit punt slaat de balans door in het voordeel van de handelsvertegenwoordiger. De werkgever heeft gezag over de handelsvertegenwoordiger: hij kan dus controleren waaraan die zijn tijd besteedt en hoe hij zijn werk organiseert. En hij moet akkoord gaan als de handelsvertegenwoordiger vakantiedagen wil opnemen. Op een handelsagent heeft een onderneming veel minder vat: ze kan hem alleen algemene richtlijnen geven over het commerciële beleid dat hij moet volgen. De tijdsbesteding van de handelsagent controleren kan absoluut niet. Een onderneming kan het werk van een handelsvertegenwoordiger dus veel nauwgezetter controleren. Dat is ongetwijfeld goed om een hecht team te smeden en uw onderneming een persoonlijk karakter te geven. Of u kiest voor een handelsvertegenwoordiger dan wel voor een handelsagent hangt dus af van de kosten die met de relatie gepaard gaan en van de mate waarin u de persoon in kwestie kunt controleren. Een handelsvertegenwoordiger in dienst nemen is duurder. Op een handelsvertegenwoordiger hebt u meer grip. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be. Céline Hallut, advocate aan de balie van Luik