Meer dan een decennium al speelt het Antwerpse bedrijf Intercontact Language Services in op de groeiende vraag naar taal- en communicatie- trainingen in multinationals. Met Ambassade worden ook de menselijke relaties bijgeschaafd.
...

Meer dan een decennium al speelt het Antwerpse bedrijf Intercontact Language Services in op de groeiende vraag naar taal- en communicatie- trainingen in multinationals. Met Ambassade worden ook de menselijke relaties bijgeschaafd. In december vorig jaar vierde Liesbeth Huybrechts met haar team het tweede lustrum van een succesvol leerconcept. Daarmee was ze in 1985 als regentes Nederlands, Engels, Frans en Duits samen met enkele collega's binnen de bedrijfsmuren van Janssen Pharmaceutica van start gegaan. Met haar eigen bedrijf Intercontact goed voor tien vaste en zo'n vijftig freelance linguïsten legt ze zich toe op taal- en communicatie-opleidingen voor de bedrijfswereld. "Tien jaar geleden ontstond de kiem van wat we nu de integratieve methode noemen. We meten vooraf wat de klant kent en welke toegevoegde waarde hij wenst. Onze methode is niet plaatsgebonden. Ze kan worden verkocht over de hele wereld. In de Spaanse banksector hebben we al uitmuntende resultaten geboekt en het zit er dik in dat we onze methode weldra kunnen exporteren naar Hongarije en China." Dat ze haar methode moet afstemmen op de multiculturele smeltkroes die de bedrijfswereld steeds nadrukkelijker aan het worden is, weet Liesbeth Huybrechts maar al te goed. "De wetenschap van de audiofonie komt ons daarbij goed van pas. Die heeft ons geleerd welke invloed het gehoor heeft op het vermogen om een taal te leren. Zij bewijst ons belangrijke diensten bij de toenemende contacten met bijvoorbeeld Aziaten."In 1994 ontstond Ambassade als een parallelbedrijfje. "Daarmee leggen we ons toe op het aanleren van technieken om de bedrijfsinterne en externe communicatievaardigheden op te voeren. Met Ambassade willen we bijdragen tot het op punt stellen van de menselijke relaties binnen de onderneming, zodat iedere werknemer zich kan ontplooien tot een waardig ambassadeur," licht Liesbeth Huybrechts toe. "Wij richten ons op het telefoneren, rapporteren, vergaderen, verkopen, efficiënter en met meer overtuiging onderhandelen in een vreemde taal. Maar op het programma staat ook het opleiden van trainers." Ambassade en Intercontact vormen een mooi duet. In 1995 haalden ze samen een omzet van 18,2 miljoen. Voor 1996 verwacht Liesbeth Huybrechts een gezamenlijk omzetcijfer van 20 miljoen. En volgende week pakt Ambassade opnieuw met iets nieuws uit. Van 25 tot 27 april richt het een congres in over de invloed van het licht op het menselijk functioneren. Bedrijven kunnen er kennismaken met de nieuwste toepassingen op het gebied van veiligheid, het verminderen van stress en absenteïsme, het opvijzelen van de motivatie, lichamelijke en psychologische gezondheid. Een nieuwe marktniche ?LIESBETH HUYBRECHTS (INTERCONTACT - AMBASSADE) Nog een Belgische taalmethode die haar weg vindt naar het buitenland.