De technische invoering van de euro op 1 januari 1999 staat in de steigers. Jan Michielsen (55 j.), hoofd van het departement Financiële Markten bij de Nationale Bank, moet de omschakeling van de Belgische frank naar de euro mee in goede banen leiden. Daartoe is hij benoemd tot adjunct-commissaris-generaal van een door de regering pas opgericht commissariaat-generaal. Deze nieuwe instelling moet de maatregelen die de overheid en de privé-sector moeten nemen in de aanloop naar de muntunie coördineren. "Concreet werken w...

De technische invoering van de euro op 1 januari 1999 staat in de steigers. Jan Michielsen (55 j.), hoofd van het departement Financiële Markten bij de Nationale Bank, moet de omschakeling van de Belgische frank naar de euro mee in goede banen leiden. Daartoe is hij benoemd tot adjunct-commissaris-generaal van een door de regering pas opgericht commissariaat-generaal. Deze nieuwe instelling moet de maatregelen die de overheid en de privé-sector moeten nemen in de aanloop naar de muntunie coördineren. "Concreet werken wij een inventaris uit van welke sector wat nog moet doen," zegt Jan Michielsen, die al sinds 1965 voor de Nationale Bank werkt. "De financiële sector staat al ver, maar veel kmo's moeten nog met de voorbereiding beginnen." De uit Essen afkomstige licentiaat Handels- en Financiële Wetenschappen ( Ufsia) wou na zijn legerdienst verder studeren in het buitenland. "Mijn voorkeur ging uit naar de VS of Engeland, maar dat was onmogelijk. Ik koos dan maar voor Wallonië en behaalde het licentiaatsdiploma Administratieve Wetenschappen aan de Universiteit van Luik," blikt Michielsen terug. Vervolgens ploegde hij zich succesvol door examens van het Vast Wervingssecretariaat en startte zijn loopbaan in 1964 bij de studiedienst van het ministerie van Economische Zaken. "Via de stages die ik daar liep, kwam ik het jaar daarop bij de Nationale Bank terecht." Intussen kan Michielsen terugblikken op een 31-jarige carrière bij 's lands centrale bank. Met Jan Michielsen heeft het commissariaat-generaal iemand binnengehaald die weet waarover hij praat. Een greep uit zijn internationaal gerichte verantwoordelijkheden : financieel adviseur van de Belgische delegatie bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ('69-'74), chef Dienst Internationale Akkoorden ('85-'89), chef Departement Buitenland ('89-'95) en lid van diverse internationale en Europese comités. Sinds '92 is Michielsen ook adviseur van de Directie. In 1995 schopte hij het tot hoofd van het departement Financiële Markten. Hij volgt in die hoedanigheid onder andere de geld- en wisselmarkten op. Daar voelt Jan Michielsen zich op zijn best : "De operationele taken van de Nationale Bank hebben me altijd het meest aangetrokken." De chef Financiële Markten kan zich nu toeleggen op de invoering van de euro. "Om de implementatie van de euro in 1999 en in een tweede fase in 2002 technisch mogelijk te maken, moeten we vandaag met de voorbereidingen starten. Het kleine risico dat de EMU nog wordt afgeblazen, moeten we er maar bij nemen," weet Jan Michielsen. De bal misslaan, doet hij liever op het tennisveld. Ruimte voor andere hobby's is er nauwelijks : "Misschien heb ik na 2002 meer tijd."JAN MICHIELSEN (NATIONALE BANK) De technische voorbereiding van de euro kan niet langer wachten.