Het Oost-Vlaamse Hamme laat ook voor de financiële dienstverlening de concurrentie volop spelen. Het besteedt zijn hele pakket leningen uit.
...

Het Oost-Vlaamse Hamme laat ook voor de financiële dienstverlening de concurrentie volop spelen. Het besteedt zijn hele pakket leningen uit.De Oost-Vlaamse gemeente Hamme zorgt voor een primeur : het pakket gemeentelijke leningen voor 1998 wordt uitbesteed aan de hele banksector. Sommige gemeenten, zoals Geel en Hasselt, deden dat al voor een deel van de kredieten. "Bij mijn weten is Hamme de eerste gemeente die een Europese aanbesteding organiseert die conform de principes is van de wet van 24 december 1993," merkt gemeenteontvanger Frank Van Goethem met genoegen op. Deze wet bepaalt dat gemeentelijke werken, leveringen en diensten Europees moeten worden uitbesteed. De uitvoeringsbesluiten verschenen echter pas in mei 1997 in het Belgisch Staatsblad. De begeleidende omzendbrief, die de procedure voor het aanbesteden van de financiële diensten moet verduidelijken, is bovendien nog niet klaar. Slechts een officieuze versie circuleert.Ondanks het Europese karakter lieten de buitenlandse banken niet van zich horen. Alleen het Gemeentekrediet, ASLK, Bacob, Generale Bank en Kredietbank reageerden op de Hamse aanbesteding, die op 23 januari wordt afgesloten. "De offerte moet in het Nederlands gebeuren. Dat kan buitenlandse banken afschrikken," verklaart Van Goethem. Hamme leent in 1998 bijna een kwart miljard frank. De investeringen zijn sinds 1995 fors toegenomen : van 60 miljoen frank in 1995 naar 280 miljoen frank in 1998. Daarmee financiert de coalitie van CVP-SP vooral nieuwe infrastructuur en openbare werken.De gemeenteontvanger verwacht vooral dat het Gemeentekrediet, dat vandaag een bijna-monopolie voor dit soort kredieten heeft, "uiterst scherpe prijzen" zal aanbieden. Hamme besteedt zijn leningen overigens niet uit uit onvrede met het Gemeentekrediet. "De rentevoet, de ondersteuning van de schuldbeheersing en de dienstverlening aan het gemeentebestuur spelen een rol," weten burgemeester Paul Van de Casteele ( CVP) en schepen van Financiën Guy Formesyn ( SP). "Het Gemeentekrediet heeft de nodige knowhow in huis, met boekhoudkundige schema's, de geautomatiseerde verwerking van boekhoudkundige verrichtingen, de professionele ondersteuning door adviseurs." Van Goethem waarschuwt dat mogelijke inschrijvers een dienstverlening moeten voorstellen die op zijn minst gelijkwaardig is. "Ook andere banken willen zich sterk profileren naar de gemeenten toe," zegt hij. "ASLK heeft al een speciale cel om leningen van lokale markten te begeleiden. Er zal zeker meer concurrentie komen".FRANK VAN GOETHEM, PAUL VAN DE CASTEELE EN GUY FORMESYN (GEMEENTE HAMME) Zwengelen concurrentie aan op leningmarkt door Europese uitbesteding van financiële diensten.