Op de obligatie- en op de monetaire markten zijn geen aantrekkelijke alternatieven voor aandelen te vinden, menen Nick Mustoe, fondsbeheerder bij Invesco, en zijn collega's Samer Habl van Franklin Templeton en Alan Brown van Schroders. Maar de drie zijn het er ook over eens dat beleggers selectiever moeten zijn dan vorig jaar, want het is onwaarschijnlijk dat de grote indexen de komende maanden even goed zullen presteren dan in 2013.
...

Op de obligatie- en op de monetaire markten zijn geen aantrekkelijke alternatieven voor aandelen te vinden, menen Nick Mustoe, fondsbeheerder bij Invesco, en zijn collega's Samer Habl van Franklin Templeton en Alan Brown van Schroders. Maar de drie zijn het er ook over eens dat beleggers selectiever moeten zijn dan vorig jaar, want het is onwaarschijnlijk dat de grote indexen de komende maanden even goed zullen presteren dan in 2013. Nick Mustoe gelooft niet dat er een zeepbel is ontstaan op de beurzen, maar "als de koersen dit jaar nog eens met 20 procent stijgen en de winsten niet navenant groeien, is dat een reden om zich zorgen te maken. Voor mij mag 2014 dus gerust een jaar van stabilisatie worden". Mustoe wijst er ook op dat de aandelenkoersen zelden gelijk met de economische groei verlopen. "Zelfs al zouden we nu al weten hoe sterk de economie dit jaar in de verschillende regio's groeit, dan nog zouden we niet in staat zijn de evolutie van de indexen correct te voorspellen. In de huidige context lijkt het onwaarschijnlijk dat Amerikaanse aandelen in 2014 opnieuw een sterke groei laten optekenen." De twijfels die wegen op het beleid van de centrale banken en vooral de afbouw van de steun aan de obligatiemarkt door de Federal Reserve zullen bepalend zijn voor de conjunctuur. "De volatiliteit op de financiële markten zal toenemen in 2014 door de onzekerheid over het einde van de kwantitatieve versoepeling in de Verenigde Staten", voorziet Samer Habl. Alan Brown bevestigt dat: "Het valt moeilijk te voorspellen hoe de markten zullen reageren op de tapering van de Amerikaanse centrale bank. Dat kan op korte termijn onzekerheid veroorzaken. Als de obligatierente in de Verenigde Staten te snel in de hoogte gaat, neemt de correlatie tussen aandelen en obligaties toe en dalen de koersen van beide activaklassen. Op lange termijn bekeken, staan we wellicht aan het begin van een lange baissemarkt voor obligaties, met een rente die geleidelijk aan stijgt tot 4,5 procent. Dat zal de manier waarop beheerders werken fundamenteel veranderen, omdat het dan niet langer mogelijk is om de index blindelings te volgen." Veel Angelsaksische beheerders hebben een uitgesproken mening over de toekomst van Europa en over de maatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) neemt. "Britten staan traditioneel kritischer tegenover de toekomst van de euro, maar we mogen niet vergeten dat alle munten tijd nodig hebben gehad om geaccepteerd te worden. Zo heeft het een kwarteeuw geduurd voordat de Amerikaanse dollar algemeen werd erkend als de munt van de Verenigde Staten", aldus Samer Habl. Alan Brown behoort tot de sceptici. Hij denkt dat het uiteenvallen van de euro niet de ramp zou zijn waarvoor de Europese politici zo vaak hebben gewaarschuwd. "We zijn overgeschakeld van een Europa met twee snelheden naar een Europa met twee bestemmingen", zegt Brown. "Sinds 1945 zijn er veel valuta's verdwenen en gecreëerd. In Europa was er bijvoorbeeld het uiteenvallen van Tsjecho-Slowakije in 1993, met Tsjechië in de rol van Duitsland en Slowakije in die van Griekenland. Door het systeem van vlottende wisselkoersen is de overgang zonder grote schokken verlopen, met een recessie in 1993, een terugkeer naar groei vanaf 1994 en de toetreding tot de Europese Unie in 1998." "Deflatie is het grootste risico waaraan onze economie het hoofd moet bieden", denkt Alan Brown. "Het geval van Japan toont aan dat aanhoudende overschotten aan productiecapaciteit een economie in de richting van deflatie duwen. De ontwikkelde landen verkeren al enkele jaren in zo'n situatie." "De ECB blijft beperkt in haar mogelijkheden, omdat voorzitter Mario Draghi voor zijn beleid telkens groen licht van alle lidstaten moet krijgen", aldus Nick Mustoe. "Maar wij denken dat hij alles zal doen wat in zijn macht ligt om een Japans deflatiescenario te vermijden. Zodra een economie in zo'n neerwaartse prijsspiraal belandt, is het heel moeilijk het tij te keren." "Op lange termijn zijn de beste beleggingskansen wellicht te vinden op de opkomende markten", gelooft Nick Mustoe. "Die regio's zijn niet van de ene dag op de andere al hun troeven verloren. De groeilanden die een groot tekort op hun lopende rekening hebben, kampen met heel wat problemen, maar toch denken we dat die markten in de loop van dit jaar opnieuw aantrekkelijker worden." Hij wijst erop dat beheerders twee jaar geleden Europese aandelen ook links lieten liggen. "Als er zo'n consensus heerst over een activaklasse, is dat vaak het moment waarop het interessant wordt erin te beleggen. De waarderingen van bedrijven in de opkomende landen zijn heel aantrekkelijk." In veel van die landen vinden dit jaar verkiezingen plaats. Mustoe: "Dat betekent dus dat er veel variabelen zijn, die moeilijk te voorspellen zijn." Samer Habl deelt dat optimisme niet. "Wij zijn voorzichtiger met de groeimarkten. We denken dat we nog twaalf tot achttien maanden moeten wachten op een duidelijk herstel. De sterke groei van de opkomende regio's heeft hun gebreken lange tijd aan het oog onttrokken. De economische vertraging was een differentiërende factor voor de kwetsbaarste landen." In de huidige omstandigheden geeft Nick Mustoe de voorkeur aan "bedrijven die hoge dividenden uitkeren, want op lange termijn bepaalt het dividend vaak een groot deel van de prestaties van een aandeel. We hoeden ons nog altijd voor probleemsectoren zoals nutsbedrijven en energie. Daarmee verliezen beleggers geld, zelfs al hebben ze posities in de best beheerde bedrijven. De farmaceutische sector kan ons wel bekoren. Die slaagt er opmerkelijk goed in de uitdagingen van de patentverliezen het hoofd te bieden. In de technologiesector staan we positief tegenover enkele grote ondernemingen die de voorbije kwartalen dividenden begonnen uit te keren." Samer Habl blijft de voorkeur geven aan aandelen uit de Europese kernlanden. "Ik stel vast dat de resultaten van die landen en die van de periferie nog altijd sterk verschillen." De drie experts waarschuwen voor Amerikaanse high-yieldobligaties. "Er heerste vorig jaar een grote activiteit op de primaire markt in de Verenigde Staten. Op middellange termijn is dat niet echt geruststellend voor die activaklasse", aldus Samer Habl. "Ook wij letten daarop", bevestigt Nick Mustoe. "De kwaliteit van die obligaties is de voorbije maanden sterk achteruitgegaan. Bedrijven met minder goede fundamenten zijn er toch in geslaagd financiering te vinden. Ik vrees dat sommige beleggers op een dag wakker zullen worden en zullen beseffen dat ze nooit zo veel op high yield hadden mogen inzetten." FRÉDÉRIC DINEUR"De groeilanden zijn niet van de ene dag op de andere al hun troeven verloren" Nick Mustoe, Invesco