In tijden dat de beurskoersen stijgen, hebben aandelen de neiging duurder te worden. Beleggers krijgen meer vertrouwen, waardoor ze bereid zijn een hogere koers-winstverhouding te betalen. "Dat fenomeen heeft de voorbije jaren een belangrijke rol gespeeld op de aandelenmarkten", zegt Luc Van der Elst, financieel analist en voorzitter van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (BVFA). "In 2012 en 2013 stegen de koersen in Europa gemiddeld met 15 à 20 procent, terwijl de bedrijfswinsten maar toenamen met 5 procent. Aandelen zijn dus duurder geworden. De koers-winstverhouding van een Europees kwaliteitsaandeel is opgelopen tot 15 à 20."
...

In tijden dat de beurskoersen stijgen, hebben aandelen de neiging duurder te worden. Beleggers krijgen meer vertrouwen, waardoor ze bereid zijn een hogere koers-winstverhouding te betalen. "Dat fenomeen heeft de voorbije jaren een belangrijke rol gespeeld op de aandelenmarkten", zegt Luc Van der Elst, financieel analist en voorzitter van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (BVFA). "In 2012 en 2013 stegen de koersen in Europa gemiddeld met 15 à 20 procent, terwijl de bedrijfswinsten maar toenamen met 5 procent. Aandelen zijn dus duurder geworden. De koers-winstverhouding van een Europees kwaliteitsaandeel is opgelopen tot 15 à 20." Voor 2014 ligt de lat hoog, want de analisten rekenen op een versnelling van de winstgroei tot meer dan 10 procent. "Dat kan de dure waarderingen wat verzachten, maar veel speelruimte is er niet meer", aldus Van der Elst. "Een goed overwogen aandelenselectie wordt dus nog belangrijker. Mijn selectie bevat daarom bedrijven met een gevestigde reputatie, een sterke marktpositie en een stevige balans. Bij sommige bestaat de kans dat ze van de beurs worden gehaald." "Aliaxis is een conservatief geleide onderneming die plastic buizen produceert en wereldwijd verkoopt. Ze heeft een beurswaarde van 1 miljard euro, een omzet van 2,5 miljard euro en gezonde winstmarges. De groep kan profiteren van het herstel van de Amerikaanse huizenmarkt, aangezien 30 procent van de omzet uit Noord-Amerika komt. Ze groeit op eigen kracht via kleine overnames, vooral in de Zuid-Amerikaanse opkomende landen. De expansie gaat niet ten koste van de financiële slagkracht; dat blijkt uit de lage schuldgraad van 40 procent (netto financiële schulden tegenover het eigen vermogen). "Aliaxis noteert enkel op de wekelijkse veiling. Daardoor is de verhandelbaarheid van het aandeel laag, met een lage waardering tot gevolg. De cijfers spreken voor zich: een koers-winstverhouding van minder dan 10, een korting van 25 procent op de boekwaarde en een brutodividendrendement van 3 procent." Beurs: Brussel, ticker: ALIVP Koersdoel op 12 maanden: 14,50 euro "De portefeuille van de holding Bois Sauvage wordt gedomineerd door de pralineproducent Neuhaus, waarvan de analisten de waarde op ongeveer 240 miljoen euro schatten (150 euro per aandeel van Bois Sauvage). Daarnaast zijn er nog interessante participaties, zoals het belang van 12 procent in Berenberg Bank en van 1,6 procent in Umicore -- elk goed voor ruim 10 procent van de intrinsieke waarde. "Bois Sauvage is in het segment van de Belgische holdings steeds meer een buitenbeentje. Dat blijkt onder meer uit de onderwaardering van 30 procent tegenover de intrinsieke waarde en de geregelde -- maar beperkte -- inkopen van aandelen door de vehikels van de hoofdaandeelhouder Guy Paquot. Die acties versterken het vermoeden dat de holding vroeg of laat het voorwerp van een uitkoopbod wordt, en daarna van de beurs verdwijnt." Beurs: Brussel, ticker: COMB Koersdoel op 12 maanden: 250 euro "DEME, een dochter van CFE, heeft naast een performante baggervloot ook aanverwante activiteiten ontwikkeld, zoals de installatie van windmolenparken op zee. Beleggers houden nauwelijks rekening met de belangen van de windconcessies in de Noordzee. Een zeldzame analist die zich wel waagt aan een schatting, komt op ongeveer 8 euro per aandeel van CFE, al is het nog te vroeg daar een betrouwbaar cijfer op te kleven. "Wat de bouwactiviteiten betreft, laat het management van de nieuwe aandeelhouder Ackermans & van Haaren voorlopig niet in zijn kaarten kijken. De ervaring met de bouwdochter Van Laere leert dat uit de omvangrijke bouwprojecten van CFE meer waarde kan worden gehaald dan de voorbije jaren het geval was. Op korte termijn rekenen we op een stevige omzet en hoge winstmarges, met dank aan het goedgevulde orderboek. Nu het ambitieuze investeringsprogramma is afgerond, kan ook worden gestart met de afbouw van de schulden, wat de marktwaarde een boost kan geven." Beurs: Brussel, ticker: CFEB Koersdoel op 12 maanden: 72 euro "Jensen is een grote naam op de markt van de industriële wasinstallaties. Het Deense bedrijf is in de beurshype van de jaren negentig op de Brusselse beurs gesukkeld via een fusie met het Belgische Ipso ILG. Het huwelijk was geen succes en de activiteiten van Ipso zijn ondertussen afgestoten. "De beursnotering is gebleven, maar niet voor de eeuwigheid, denken we. Het bedrijf heeft weinig schulden. Een grote overname lijkt niet echt tot de mogelijkheden te behoren en de lopende investeringen kunnen gemakkelijk met eigen middelen worden gefinancierd. We sluiten niet uit dat de familie Jensen, die meer dan 50 procent van de aandelen in handen heeft, een exit voorbereidt. "Eind 2012 was er een kapitaalvermindering van 1,5 euro per aandeel. Een jaar later volgde de mededeling dat het bedrijf 10 procent van de eigen aandelen zou inkopen. Sindsdien rapporteert het bedrijf wekelijks een stand van zaken, maar op een weinig liquide en opgaande markt is het niet vanzelfsprekend verkopers te overtuigen. Jensen heeft een sterke balans. Tegen een geschatte winst per aandeel van 1,2 euro is een koers-winstverhouding van 12 niet duur. Beurs: Brussel, ticker: JEN Koersdoel op 12 maanden: 16 euro "Eind 2010 werd nog verwacht dat veel activiteiten van Umicore aan de vooravond van een jarenlange tweecijferige groei stonden. Die voorspelling is niet uitgekomen, maar toch hoeft die ambitie niet te worden afgevoerd. Vriend en vijand loven het bedrijf voor zijn unieke positie in de recyclage van vooral edelmetalen en speciale metalen en in de productie van katalysatoren voor de auto-industrie. "De lage prijzen van goud en platina wegen op de groepswinst en op de koersontwikkeling, maar de knowhow die Umicore heeft opgebouwd, geeft het een belangrijk competitief voordeel. Tegen een koers-winstverhouding van 17 is het aandeel niet goedkoop, maar ook niet duurder dan een doorsneekwaliteitsaandeel. Rekening houdend met de lage schuldgraad, valt de koers-winstverhouding terug tot 15. "In 2014 blijft de winst waarschijnlijk onder druk staan, maar vanaf 2015 wordt beterschap verwacht. De inkoop van eigen aandelen en het brutodividendrendement van 3 procent bieden beleggers in afwachting een meer dan behoorlijke opbrengst. GBL heeft zich de voorbije twaalf maanden gemanifesteerd als een gretige koper, die een significante participatie wil opbouwen." Beurs: Brussel, ticker: UMI Koersdoel op 12 maanden: 36 euroMATHIAS NUTTIN"Een goed overwogen aandelenselectie wordt nog belangrijker" Luc Van der Elst