600 MILJOEN.
...

600 MILJOEN.In de eerste tien maanden van vorig jaar is er voor zo'n 600 miljoen frank geadverteerd voor tabaksmerken. Dat is bijna 1,3% van de totale reclamebestedingen in die periode in ons land. Het aandeel van de tabaksmerken lag vijf jaar geleden nog hoger: in 1995 was 2,4% van de totale mediabestedingen bestemd om tabaksmerken onder de aandacht te brengen. De media die de grootste klappen krijgen door het reclameverbod zijn affichage en de bioscoop. De tabaksfirma's waren goed voor rond 10% van de uitgaven in affichage. De bioscoop kende een steeds grotere populariteit onder de tabaksfabrikanten: zij hadden daar tot oktober vorig jaar een aandeel van bijna 6%.PERS IN HET VERWEER.De uitgevers Mediaxis, De Persgroep en Roularta Media Group zijn samen met hun sectorfederatie Febelma (de nieuwe naam van wat tot 1 januari de Nationale Federatie der Informatieweekbladen heette) tussengekomen in een procedure bij het Arbitragehof (aangespannen door de Waalse deelregering) om de vernietiging te verkrijgen van de wet-Vanvelthoven. De magazinepers wijst er onder meer op dat een totaal reclameverbod onnodig is, dat er sprake is van een aantasting van de persvrijheid (de uitgevers worden samen met de adverteerder aansprakelijk gesteld als er een inbreuk op de reclamewetgeving wordt vastgesteld) en dat de mogelijkheid bestaat dat reclamegeld uit België wegvloeit naar buitenlandse bladen die hier wel verkrijgbaar zijn maar niet onder de wet vallen. Febelma verzet zich niet tegen maatregelen die de volksgezondheid moeten dienen, wel tegen maatregelen die de Belgische perssector onnodig treffen. IN DE WINKEL.Het enige medium waarvan voortaan nog gebruik gemaakt kan worden zijn de tabakszaken en de krantenwinkels die tabak verkopen. Daar kan in en aan de gevel het merk geafficheerd worden. Zegt Chris Van Raemdonck ( Tabacofina): "Waar toegelaten, zullen we ons merk afficheren. Er zal meer aandacht komen voor de professionele relatie met de verkoop, meer trade marketing en category management. Onze merchandisers zullen meer adviseurs worden." De vraag is: wie krijgt nu de meeste plaats in de winkel? De meest biedende? Of zijn er onderlinge afspraken? Van Raemdonck: "Er zijn geen afspraken tussen de merken. Wij willen naar een partnership met de winkels, we willen afspraken op de lange termijn. Je zult winkelpunten vinden die nu eens de merken van de één en dan van de ander afficheren. Maar hoe hoog wordt de prijs om daar te mogen afficheren? Het ruimte-aanbod is nu zoveel kleiner en dus wordt alles onvermijdelijk duurder."Ad Van Poppel