Een terug- en vooruitblik van drie bekende Vlamingen.
...

Een terug- en vooruitblik van drie bekende Vlamingen.Eén jaar lang streden BRTN-journalist Paul D'Hoore, Knack-redacteur Koen Meulenaere en ex-wielrenner Rudy Dhaenens voor de eer van beste amateur-belegger. Ze kregen begin 1996 een fictieve portefeuille van 2 miljoen frank ter beschikking met de vraag die som een jaar lang in aandelen te beleggen. Paul D'Hoore haalde het met brio. CASH ! De eindejaarsperiode is een tijd van bezinning. Welke fouten maakten jullie als beleggers in 1996 ? RUDY DHAENENS : Aandelen kopen en ze in de kast laten liggen, is niet de aangewezen strategie voor wie aan een beurswedstrijd met beperkte looptijd deelneemt. Ik vergat dat je forse winsten beter af en toe een keer verzilvert. En dat overmatige vrees voor een beurscrash je een indrukwekkende hausse kan doen missen. KOEN MEULENAERE : Ik durf beweren dat ik de juiste aandelen kocht èn dat op het juiste ogenblik deed. Er liep alleen het één en ander mis met mijn verkopen. Paniek zette me ertoe aan bepaalde aandelen te vroeg te verkopen. En toen het fout begon te lopen, wilde ik de zaken overhaast rechtzetten. Met desastreuze gevolgen. Voorbeelden ? Ik verkocht Eurotunnel toen de koers een absoluut dieptepunt bereikte en Deceuninck net voor de koers van dat aandeel aan de langverwachte opmars tot boven 5000 frank begon. PAUL D'HOORE : Ik hield te lang vast aan mijn strategie van aandelen kopen en ze lange tijd in portefeuille houden. Let wel : ik ben er nog steeds van overtuigd dat alle beleggers deze werkwijze zouden moeten toepassen. Maar voor een wedstrijd die één jaar loopt, is kopen en snel weer met een kleine winst verkopen, aangewezen. Wat typeerde het beursjaar 1996 ?DHAENENS : Beleggers hebben lange tijd niet geloofd dat de rente zo lang zo laag zou blijven. Toen dat besef doordrong, stapten steeds meer beleggers naar aandelen over. Dat voedde de hausse. Bovendien liepen in 1996 uitzonderlijk veel obligaties en kasbons af. Beleggers die het vrijgekomen kapitaal wilden herbeleggen, merkten dat de rentevergoeding maar povertjes was. En ze besloten hun geluk op de beurs te beproeven. MEULENAERE : Het gezicht van het beursjaar 1996 en van onze wedstrijd in Cash ! werd bepaald door het uitblijven van de door iedereen verwachte crash. Daardoor was Paul D'Hoore in staat via zijn tradingmethode enorme winsten bij elkaar te sprokkelen. Ik zou een oproep willen richten tot de Belgische banken : neem Paul D'Hoore in dienst en laat hem een fonds beheren. D'HOORE : Het gros van de hausse van 1996, en dus ook van het rendement op mijn fictieve portefeuille, behaalde ik in het najaar van 1996. In juli daalden de beurzen immers tot nagenoeg het niveau van januari 1996 en stond het rendement van de portefeuilles van Koen Meulenaere, Rudy Dhaenens en mijzelf nauwelijks boven het nulpunt. Over naar 1997. Wat staat er de komende maanden naar jullie mening op de financiële markten te gebeuren ?DHAENENS : Ik zie op korte termijn geen reden waarom de rente zou beginnen stijgen. Na, pakweg, het eerste kwartaal wordt het mijns inziens gevaarlijker en behoort een forse terugval tot de mogelijkheden. Vraag is natuurlijk of je nu nog in aandelen moet stappen. Ik vind van niet. Maar dat vond ik ook vorig jaar en je ziet maar wat er ondertussen is gebeurd. Ik moet toegeven dat ik de hausse heb gemist, en zie geen reden om nu nog te kopen. Maar nogmaals : tot aan het verkoopsignaal voor aandelen een stijging van de rente is er mijns inziens geen groot gevaar voor aandelenbeleggers. De hausse kan nog even verder gaan. Hoe lang ? Moeilijk te zeggen. MEULENAERE : De Amerikaanse Dow Jones-index staat inderdaad zeer hoog. Maar wat belet een verdere opmars richting 8000 punten ? Of 10.000 punten ? Er komt waarschijnlijk een crash, maar misschien na een verdere stijging. Ik zou de aandelenmarkt niet mijden uit vrees voor een crash die nog een poosje kan uitblijven. De vastrentende alternatieven ogen inderdaad immers niet interessanter. D'HOORE : Indien de externe situatie niet drastisch wijzigt en dan bedoel ik : indien er geen oorlog uitbreekt in een economisch waardevol gebied en indien de rente niet plots en zeer fors begint te stijgen komt er geen crash op de beurs. Onze generatie beleggers heeft de crash van 1987 en de lang uitgesponnen terugval ten tijde van de Golfcrisis in 1990 meegemaakt. Tot tweemaal toe hebben we gemerkt dat de lage koersen na de terugval ongeziene koopgelegenheden waren. Elke forse daling van de aandelenkoersen zal de komende maanden dus aangegrepen worden om te kopen. Waardoor de terugval nooit de allure van een crash kan aannemen. Telkens staan er immers kopers klaar om de trend in positieve zin te keren. Kijk naar wat er begin december gebeurde, de dag na de verklaring van Alan Greenspan, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank. De koersen daalden door paniekverkopen, maar hadden het verlies tegen het einde van de beursdag al bijna helemaal goedgemaakt. Andere fenomenen die zich in 1997 zullen voordoen ?DHAENENS : De Amerikaanse dollar zal verder in waarde stijgen. Het herstel van de dollar zal zich mijns inziens ook in 1997 doorzetten. Bovendien zal de nakende invoering van de euro in Europa beleggers naar dollars doen grijpen. Met hogere koersen voor de greenback tot gevolg. Nagenoeg niemand gelooft momenteel in een fors hogere dollarkoers. Dat maakt een duurdere dollar alleen maar waarschijnlijker. Eind dit jaar zal men mijns inziens 36 frank voor één dollar betalen. Zijn aandelen momenteel niet (te) duur ?MEULENAERE : Toch de aandelen niet die ik in portefeuille had voor de wedstrijd in Cash !. Dat maakte mijn rendement wel duidelijk. D'HOORE : Of een beurs duur is of niet, is irrelevant. Belangrijker is : wat doen de professionelen ? Die berekenen namelijk de waarde van een aandeel op basis van de winstcijfers, de verwachte resultaten, de economische conjunctuur, de situatie in de sector, de stand van de rente, enz... Zo komen ze tot een bedrag dat ze bereid zijn voor een aandeel te betalen. Staat de koers onder deze grens, dan kopen ze. Erboven beginnen ze aan verkopen te denken. Dan wordt de situatie gevaarlijk. De beurs is dus niet duur omdat de koersen hoger staan dan vroeger, maar wel wanneer de koersen fors boven de berekende waarde van een aandeel staan.Toch hebben niet alle sectoren meegedaan aan de beurshausse.DHAENENS : Inderdaad. Het goud en de goudmijnaandelen reageerden niet. MEULENAERE : Hola. Het goud kende in 1996 twee verschillende perioden. Er was de forse stijging van begin 1996 die de koers van het edele metaal op 415 dollar per ons bracht. En er was de rest van het jaar : een afbrokkeling van de koers van het goud en van de goudmijnaandelen. DHAENENS : De cyclische waarden deden niet of nauwelijks mee. En een beurshausse duurt steeds tot ook die cyclische aandelen beginnen te stijgen. Let dus op. Dat "de beurzen" duur zijn, is trouwens een gevaarlijke uitspraak. De Amerikaanse beurs is misschien duur, de Belgische is dat veel minder. De beurs van Brussel heeft nog een forse inhaalbeweging tegoed. Maar we hebben spijtig genoeg een kleine beurs die met problemen kampt.Concreet : het lijstje met aanbevelingen voor 1997 !DHAENENS : Ik zou alle aandelen die ik voor de wedstrijd van 1996 bezat ( Netscape, Lernout & Hauspie, Olivetti, Royal Dutch), in portefeuille houden. Verder vind ik momenteel Eurotunnel speculatief koopwaardig. Interessant zijn ook Monceau-Zolder en het in Luxemburg genoteerde Socfinasia. Tenslotte zijn de goudmijnaandelen tegen de huidige koers koopwaardig. Mijn favoriet goudmijnaandeel rond de huidige koers is Freegold (240 frank). MEULENAERE : Het is te vroeg om goudmijnaandelen te kopen. Freegold en Harmony zijn mijns inziens kansrijke aandelen, maar pas wanneer de koers nog een stuk lager staat. Tegen 180 frank of daaromtrend koopwaardig. Lernout & Hauspie staat eveneens op mijn aankooplijstje. Wel alleen tegen een koers onder 20 dollar. Euro Disney is een ander interessant tradingaandeel, aan te kopen wanneer de koers onder 60 frank daalt. Zoals je ziet : allemaal aandelen om te traden. Kopen en op korte termijn met winst weer verkopen. D'HOORE : Ik zou doorgaan met de aandelen die ik voor de wedstrijd bezat ( Belcofi, Almanij VV, Bols-Wessanen, VNU, Pakhoed, LCI) en dat lijstje aanvullen met Sioen, Berginvest (koopwaardiger dan ooit) en Telinfo. MEULENAERE :Telinfo zou ik elk jaar in december kopen. De koers van dat aandeel stijgt in januari immers telkens zowat 10 %. Een ideaal tradingaandeel bij het begin van het kalenderjaar. En als het Amerikaanse Digital Equipment weer onder 35 dollar daalt, koop ik het opnieuw. Wanneer een reus als Digital wereldwijd een pak mensen de laan uitstuurt, zoals in 1996, is dat na verloop van tijd merkbaar in de resultaten. Afspraak eind 1997 voor een evaluatie !GEERT WELLENS Paul D'Hoore : Indien er geen oorlog uitbreekt en indien de rente niet plots begint te stijgen, komt er geen crash op de beurs. Koen Meulenaere : Ik zou een oproep willen richten tot de Belgische banken : neem Paul D'Hoore in dienst en laat hem een fonds beheren. Rudy Dhaenens : Vraag is natuurlijk of je nu nog in aandelen moet stappen. Ik vind van niet.