De tweede groep van 4 genomineerden in onze wedstrijd "Bedrijfsgebouw van het Jaar". Via het antwoordformulier op bladzijde 81 beslist u mee over de afloop... En u maakt kans een prijs in de wacht te slepen.
...

De tweede groep van 4 genomineerden in onze wedstrijd "Bedrijfsgebouw van het Jaar". Via het antwoordformulier op bladzijde 81 beslist u mee over de afloop... En u maakt kans een prijs in de wacht te slepen.Na de Solvay-biblioteek (Brussel), het gebouw van De Volksverzekering (Brussel), het Stedec-pand (Roeselare) en het gebouw voor de opslag van reproduktiematerialen uit bossen (Marche-en-Famenne) uit Trends nummer 10 van 6 maart zijn nu de schijnwerpers gericht op het ACW-gebouw (Kortrijk), L'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (Luik), de Kredietbank (Brussel) en het gebouw van de Chambre de Commerce de la Province de Luxembourg (Libramont).ACW-GEBOUW (KORTRIJK)Begin jaren '90 beschikte het ACW in de Kortrijkse binnenstad (tussen de St.-Janslaan en de Wijngaardstraat) over een oud en deels onbruikbaar geworden patrimonium van kantoren, vergaderzalen en ontspanningsruimten. Opdracht voor de architekt : de kreatie van een vernieuwd en open complex, met een betere relatie tussen de verschillende onderdelen. Vrij vertaald : licht, ruimte en orde scheppen in het donkere en verwarde geheel van hoofd- en bijgebouwen dat door de jaren heen was ontstaan.Architekt Dirk Jaspaert besloot centraal een open ruimte te creëren waarrond drie gerenoveerde gebouwen zouden liggen. In de eerste plaats een aan een winkelstraat gelegen pand, met een café op het gelijkvloers, vergaderzalen daarboven en nog hoger een dakterras. Verder een gebouw met rekreatieve mogelijkheden. En tenslotte een kantoorgebouw met 5 verdiepingen. Het plan van de architekt beantwoordde aan de filozofie die de ACW-verantwoordelijken met het pand duidelijk wilden maken. Een open en transparant gebouw staat symbool voor het glazen huis dat de beweging wil zijn. De sobere en eerlijke materialen vertalen de rechttoe-rechtaanstrategie, en bewijzen dat met relatief beperkte middelen kwaliteit kan worden geschapen. Het gebruik van houten Safodeck-vloeren uit vrachtwagens vormt hiervan het opmerkelijkste bewijs. Dit materiaal wendde de architekt niet alleen aan als vloerbedekking in de biljartzaal van het gebouw, hij verwerkte het ook elders subtiel, maar zeer dekoratief (o.m. voor de toog in het café/ontmoetingsruimte aan de voorzijde van het pand).In dat café werd trouwens het valse plafond weggehaald, net als de overbodige gevelbedekkingen. Zo ontstond een ruimte met veel meer licht en transparantie : het centrale binnenplein is voortaan vanaf de straat zichtbaar.De drie gebouwen rond de open ruimte hebben elk een totaal eigen karakter, maar vormen toch een eenheid. Verschillende architekturale ingrepen en ingreepjes zorgen ervoor dat de overgang van het ene pand naar het andere niet te bruusk verloopt. De belangrijkste overgang vormt ongetwijfeld de "kollonade" tussen het kantoorgebouw en de vergaderruimten. Die geeft het plein een eigen gezicht en verzacht het schaalverschil tussen deze twee delen van het ACW-complex. Soms zoekt de architekt echter bewust het kontrast. In de keuze van de materialen bijvoorbeeld : beton en metaal afgewisseld met hout, glad en ruw pleisterwerk. Maar ook het kontrast tussen oud en nieuw moffelt hij niet weg. Hij benadrukt het eerder : naast de oude strukturen die door de renovatie vrij komen, plaatst hij parallel de nieuwe oplossingen. ACW-Kortrijk vormt het geslaagde huwelijk tussen oud en nieuw, tussen renovatie en nieuwbouw, tussen de filozofie van de beweging en de hoe de architekt over de aanpak van bedrijfspanden denkt.L'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES (LUIK)Een huwelijk tussen een stuk historisch patrimonium en de nieuwste technieken streefde ook het Hoger Instituut voor Handel in Luik na. Het HEC (Hautes Etudes Commerciales) kocht in 1987 de panden van de Zusters van het Kruis in de Luikse rue Louvrex op. De oude ziekenzaal werd afgebroken om plaats te maken voor de kantoren voor professoren en direktie. Die liggen, net als de klaslokalen, aan weerszijden van een centrale, met glas overkoepelde gang : een weg die het gebouw in twee snijdt, en die uitgeeft op een centrale hal. De weg vormt de hoofdstraat van het schooldorp. De glazen dakbedekking zorgt voor het nodige licht en biedt de mogelijkheid de open ruimte uit te bouwen tot een oaze van groen.Achter de nieuwbouw bleef het oude kloostergedeelte (uit de 17de eeuw) behouden. Hier vonden de administratieve diensten een onderkomen. Met het behoud van een gedeelte van de oude gebouwen kwam het HEC tegemoet aan de plannen van de overheid om het pand te klasseren.De Luikse architekt Bruno Albert vermengde op een verbazende manier het oude en het nieuwe. Het projekt kreeg hiervoor trouwens een stedebouwkundige prijs in 1994. Voor het behoud van een stuk historisch patrimonium had de Europese Kommissie het initiatief al eerder (in 1992) de titel "pilootprojekt" gegeven.De school zorgt niet alleen voor een mogelijkheid om te studeren in de binnenstad in een tegelijk historisch en hoogtechnologisch kader (de nieuwbouw bevat al de modernste technieken inzake kommunikatie), maar gaf de wijk rond de Beauregard-site nieuwe impulsen. Stadsvernieuwing, vrijwaring van het historisch erfgoed en revitalizering in één.KREDIETBANK (BRUSSEL)Een stedebouwkundige funktie heeft ook het nieuwe gebouw van de Kredietbank in de Opzichterstraat langs de Brusselse kanaalzone. Al was het nieuw leven inblazen van deze buurt niet de eerste reden voor de KB om deze vestigingsplaats te kiezen. De nood om de KB-afdelingen in Brussel te centralizeren, bracht de verantwoordelijken op het idee de bestaande panden aan de Opzichterstraat uit te breiden.Het nieuwe pand moest plaats bieden aan 1750 werknemers. Voorwaarde van de overheid : een opknapbeurt voor de omgeving in het plan betrekken, en in de buurt woongelegenheid creëren.De KB koos voor een projekt van Architekten Michel Jaspers & Atelier d'Art Urbain. Reden ? De stedebouwkundige en budgettaire haalbaarheid van dit projekt, het voorstel om de bestaande gebouwen te integreren in het complex, en de funktionaliteit van het gebouw (het pand is naar verluidt aanpasbaar aan de steeds veranderende behoeften van de bank).Het gebouw vormt in feite een kruis. Twee beuken doorkruisen het geheel, en geven uit op beglaasde binnentuinen, voorzien van groen en waterpartijen. Het pand vormt in feite een kleine stad in de stad. De centrale toren met 9 verdiepingen is van op een afstand een visueel aantrekkingspunt. Maar vlakbij het gebouw is de toren niet meer zichtbaar : het lagere gedeelte errond onttrekt de toren aan het zicht. Zo vermeed de architekt een te bruuske overgang van het torengebouw naar de omliggende, lagere woonpanden.De nominatie van het KB-gebouw heeft alles te maken met het stedebouwkundige denken van de architekt en van de opdrachtgever. De revitalizering van de kanaalzone, de kreatie van woongelegenheid en de heraanleg van de omgeving (veel groen) kan deze buurt nieuwe impulsen geven.CHAMBRE DE COMMERCE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG (LIBRAMONT)In 1993 verhuisde de Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg belge naar het voormalige gemeentehuis van Libramont. Van dat gemeentehuis bleef het voorste gedeelte (in natuursteen) behouden, al onderging dit stuk van het gebouw wel een grondige renovatie. De achterbouw werd afgebroken. De architekt besloot om de oude fundering (die dateert uit 1903) te gebruiken, en hierop een strak en sober pand op te trekken, geheel in de geest van het afgebroken gedeelte.Deze ingreep zorgt ervoor dat de overgang van het bestaande (het voorste gedeelte van het pand) naar de nieuwe vleugel vlot verloopt.De architektuur van de nieuwbouw toont trouwens respekt voor het oude gedeelte : het gaat in feite om een moderne versie van dezelfde bouwstijl. Binnenin behield de architekt de oude trappenhal. Maar hij bracht verschillende niveaus aan in de twee vleugels van het pand. Opvallend is de nieuwe vergaderzaal net onder het dak van het gebouw. Het houten geraamte van deze ruimte oogt erg estetisch. Om akoestische redenen werd het plafond uitgevoerd in beukenhout.De materialen gebruikt voor de bouw komen allemaal uit de streek rond Libramont : de betonblokken werden in Libramont zelf gefabrikeerd, de leisteen komt uit Warnifontaine, het hout uit de bossen rond de stad. De gevels van het gebouw zullen weldra bezet worden. Zo krijgt het pand het gewenste uitzicht (wit).Het resultaat van de ver- en nieuwbouw van het voormalige gemeentehuis is een gebouw met een oppervlakte van 350 m² verspreid over tweeënhalve niveaus. De ruimte wordt voor het grootste gedeelte ingenomen door de Luxemburgse Chambre de Commerce.CHAMBRE DE COMMERCE DE LA PROVINCE DE LUXEMBOURG (LIBRAMONT)In 1993 verhuisde de Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg belge naar het voormalige gemeentehuis van Libramont. Van dat gemeentehuis bleef het voorste gedeelte (in natuursteen) behouden, al onderging dit stuk van het gebouw wel een grondige renovatie. De achterbouw werd afgebroken. De architekt besloot om de oude fundering (die dateert uit 1903) te gebruiken, en hierop een strak en sober pand op te trekken, geheel in de geest van het afgebroken gedeelte.Deze ingreep zorgt ervoor dat de overgang van het bestaande (het voorste gedeelte van het pand) naar de nieuwe vleugel vlot verloopt.De architektuur van de nieuwbouw toont trouwens respekt voor het oude gedeelte : het gaat in feite om een moderne versie van dezelfde bouwstijl. Binnenin behield de architekt de oude trappenhal. Maar hij bracht verschillende niveaus aan in de twee vleugels van het pand. Opvallend is de nieuwe vergaderzaal net onder het dak van het gebouw. Het houten geraamte van deze ruimte oogt erg esthetisch. Om akoustische redenen werd het plafond uitgevoerd in beukenhout.De materialen gebruikt voor de bouw komen allemaal uit de streek rond Libramont : de betonblokken werden in Libramont zelf gefabriceerd, de leisteen komt uit Warnifontaine, het hout uit de bossen rond de stad. De gevels van het gebouw zullen weldra bezet worden. Zo krijgt het pand het gewenste uitzicht (wit).Het resultaat van de ver- en nieuwbouw van het voormalige gemeentehuis is een gebouw met een oppervlakte van 350 m² verspreid over tweeënhalve niveaus. De ruimte wordt voor het grootste gedeelte ingenomen door de Luxemburgse Chambre de Commerce.* Bouwheer : Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg belge.* Architekt : Christian Lievens* Aannemer : Houba / Piron / DenisG. WellensF. Van VlodorpACW (KORTRIJK) Het centrale binnenplein zorgt voor licht en ruimte, de "kollonade" voor een overgang.ACW (KORTRIJK) Het kontrast in de hal van het kantoorgebouw tussen oud en nieuw, en tussen de verschillende materialen.ACW (KORTRIJK) Zwevende trap : de "touch" van de architekt die tegelijk ingenieur stabiliteit is.HEC (LUIK) Het huwelijk van historisch patrimonium en high tech aan de Luikse rue Louvrex.HEC (LUIK) Het behouden kloostergedeelte kontrasteert met de nieuwbouw.HEC (LUIK) De centrale gang snijdt het hoofdgebouw middendoor.KREDIETBANK (BRUSSEL) Nieuwe impulsen voor de Brusselse kanaalzone.KREDIETBANK (BRUSSEL) Monumentale inkomhal met glazen koepel.KREDIETBANK (BRUSSEL) Inkomhal (II) : bovenzichtKREDIETBANK (BRUSSEL) De centrale beuk, een oaze van groen.CHAMBRE DE COMMERCE (LIBRAMONT) Streekeigen materialen in het oude en het nieuwe gedeelte.CHAMBRE DE COMMERCE (LIBRAMONT) Een dienstengebouw in sobere Ardeense stijl.