1. De problemen liggen voor het oprapen

Er zijn altijd en overal wel problemen die je kunt vertalen in businessideeën. De drie jongerenteams die meededen aan de realityreeks Jonge Bazen (zie kader) vonden de inspiratie in hun eigen leefwereld. Notestore werkt aan een platform waarop studenten samenvattingen van cursussen kunnen zoeken en opladen. Het evenementenbureau ES&SE stelde een fuifconcept voor, en de zussen Hanane en Hinde Oudaha bedachten met 2023 een uitzendbureau dat zich richt op allochtonen.
...

Er zijn altijd en overal wel problemen die je kunt vertalen in businessideeën. De drie jongerenteams die meededen aan de realityreeks Jonge Bazen (zie kader) vonden de inspiratie in hun eigen leefwereld. Notestore werkt aan een platform waarop studenten samenvattingen van cursussen kunnen zoeken en opladen. Het evenementenbureau ES&SE stelde een fuifconcept voor, en de zussen Hanane en Hinde Oudaha bedachten met 2023 een uitzendbureau dat zich richt op allochtonen. "Er zijn al websites voor samenvattingen, maar die zijn ongestructureerd", zegt Dominiek Henckaerts, student TEW en een van de drie oprichters van Notestore, de naam van het winnende project dat voorlopig nog niet in een vennootschapsvorm is gegoten. "Vaak is het een Dropbox die een jaar later verdwenen is. Er is geen centraal platform." In de VS en Canada bestaan wel al zulke samenvattingensites zodat het idee al zijn deugdelijkheid heeft bewezen. Notestore richt zich in eerste instantie op studenten van de KU Leuven, maar hoopt zich later uit te breiden naar de rest van Vlaanderen. Niet alleen om ook studenten in Gent of Antwerpen het platform te laten gebruiken, maar ook om voor een kruisbestuiving te zorgen. "In Leuven hebben we nu geen samenvattingen van gelijklopende vakken in Gent of Antwerpen, terwijl dat heel interessant kan zijn", zegt Henckaerts. Volgens juryvoorzitter Regine Debeuckelaere, regiodirecteur Noord-Vlaanderen bij KBC, zit Notestore, hoe kleinschalig het ook is, goed in elkaar. "Ze hebben in relatief weinig eigen middelen moeten voorzien, dus er is weinig risico in het begin. Het businessplan is goed berekend, ze hebben een goede concurrentieanalyse gemaakt en een aantal sponsors gevonden." Notestore wilde aanvankelijk een marktplaats creëren waar studenten rechtstreeks aan elkaar samenvattingen konden verkopen, waarbij het een percentage op de transactie zou krijgen. Het platform dat Notestore op dit moment ontwikkelt, ziet er anders uit. Studenten laden hun samenvatting op, andere studenten geven scores zodat de slechte samenvattingen eruit worden gefilterd. Wanneer een samenvatting een aantal keer is gedownload, krijgt de maker een percentage op de advertentie-inkomsten. "We zochten naar een goede manier om het platform te verbinden naar bedrijven zonder dat de studenten het storend zouden vinden", zegt Dominiek Henckaerts. "Ons platform is interessant voor bedrijven omdat ze heel gericht kunnen adverteren, tot op het niveau van de studierichting of zelfs van een les." Bart Vandevenne, die net als de derde oprichter informatiemanagement studeert, vult aan: "In een voetnoot komt het logo van het bedrijf te staan. Doordat studenten een percentage krijgen van het advertentiegeld, hebben ze ook een incentive om de samenvatting op te laden." Zeker voor adverteerders die mikken op studenten is het platform interessant. Het consultancybedrijf Ernst & Young, dat laatstejaarsstudenten benadert om ze te rekruteren, is kandidaat om hoofdsponsor te worden van Notestore en een applicatie te ontwikkelen voor mobiele toestellen. Toch houdt Notestore het oorspronkelijke idee van een marktplaats nog altijd in het achterhoofd. "We hebben geleerd onszelf beter in te dekken", zegt Bart Vandevenne. Het businessidee van Notestore bevindt zich juridisch in een grijze zone doordat sommige cursussen in boekvorm uitgegeven zijn. Daarvan een samenvatting maken, kan gelden als een inbreuk op de auteursrechten. Het ondernemerstrio trok daarom naar een advocatenkantoor om uit te zoeken hoe het de angel uit dat probleem kon halen. "De samenvatting moet een complement zijn van het boek", vat Dominiek Henckaerts het advies samen. "Het moet gaan om een analyse van de leerstof waarin verbanden worden gelegd. Wij zullen goede gebruiksvoorwaarden moeten opstellen en de studenten zo veel mogelijk moeten sturen om tot goede samenvattingen te komen." Niet alleen heb je als student weinig kosten en zeeën van tijd (voor wie slaagt in eerste zit) om te werken aan een zakenidee, er is nog een groot voordeel. "We hebben gemerkt dat veel mensen sympathie hebben voor een student, en bereid zijn te helpen als je hen iets vraagt." Zo wordt de software ontwikkeld door een Nederlandse vriend van de derde oprichter, Jasper Goyvaerts. Die vriend, een student die een centje bijverdient met een opdracht in Vietnam, gaf Note-store een voordelige prijs en de designer vroeg geen vergoeding. "Een absolute sterkte was zeker ook dat ze luisterden naar de tips van specialisten en de jury," zegt juryvoorzitter Regine Debeuckelaere. "Ze vonden kritiek totaal geen 'aanval' op hun plan, maar een bron van informatie en advies om de juiste weg te gaan. Ze gingen er ook mee aan de slag." Volgens de juryvoorzitter, die als regiodirecteur leiding geeft aan 550 mensen, zijn de grootste valkuilen de kwaliteit van de samenvattingen bewaken en de website beveiligen. Door de studenten zelf de samenvattingen te laten beoordelen en ervoor te zorgen dat gebruikers misbruiken kunnen melden, wil Notestore de veiligheid en de kwaliteit waarborgen. "Al is het onmogelijk alle problemen te vermijden", zegt Bart Vandevenne. Zelf maken de ondernemers zich vooral zorgen over hoe ze snel voldoende goede samenvattingen online krijgen. Snel voldoende verkeer genereren op de site is van groot belang voor de adverteerders. Notestore rekent op mondreclame en lanceerde een wedstrijd met een tabletcomputer als prijs. BENNY DEBRUYNEStudenten laden hun samenvatting op, andere studenten geven scores zodat de slechte samenvattingen eruit worden gefilterd.