"Als waardebeleggers is het onze strategie te beleggen in bedrijven die inherent ondergewaardeerd worden door de markt. We stappen in bedrijven wanneer hun aandelenkoers noteert met een korting ten opzichte van hun vermogen om winst en kasstromen te genereren of ten opzichte van hun activawaarde", legt Dylan Ball, portfoliomanager bij Templeton Global Equity Group, uit. "Zo beleggen we vaak in aandelen die uit de gratie van beleggers zijn gevallen. Hoewel we altijd beleggen op lange termijn, zijn we ervan overtuigd dat die aanpak relevant is in deze tijden van lage groei, lage rendementen en dure waarderingen." Het Templeton Euroland Fund dat Ball mee beheert, past die filosofie toe op bedrijven die hun hoofdkwartier hebben in de eurozone.
...

"Als waardebeleggers is het onze strategie te beleggen in bedrijven die inherent ondergewaardeerd worden door de markt. We stappen in bedrijven wanneer hun aandelenkoers noteert met een korting ten opzichte van hun vermogen om winst en kasstromen te genereren of ten opzichte van hun activawaarde", legt Dylan Ball, portfoliomanager bij Templeton Global Equity Group, uit. "Zo beleggen we vaak in aandelen die uit de gratie van beleggers zijn gevallen. Hoewel we altijd beleggen op lange termijn, zijn we ervan overtuigd dat die aanpak relevant is in deze tijden van lage groei, lage rendementen en dure waarderingen." Het Templeton Euroland Fund dat Ball mee beheert, past die filosofie toe op bedrijven die hun hoofdkwartier hebben in de eurozone. Europa biedt volgens Ball heel wat mogelijkheden voor waardebeleggers. "De aandelenmarkten in de eurozone mogen dan gestabiliseerd zijn sinds de brexit-heisa, toch denken we dat de vooruitzichten onzeker zijn op de middellange termijn, onder meer door nakende verkiezingen in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Nederland", legt Ball uit. Volgens hem zijn die politieke risico's deels verrekend in de aantrekkelijke bedrijfswaarderingen in Europa. "Sommige Europese aandelen bieden een aanzienlijk waardepotentieel, zowel voor de verbetering van de onderliggende winst van de onderneming als voor de herwaardering van het aandeel." "Europese aandelen hebben nooit een negatief rendement gehad wanneer ze vertrokken van de huidige koers-winstverhoudingen. Integendeel, wanneer Europese aandelen in het verleden op dit niveau noteerden, bedroegen de gecumuleerde rendementen over de volgende vijf jaar gemiddeld altijd meer dan 100 procent", aldus Ball. Volgens hem is Europa bijzonder aantrekkelijk voor contraire langetermijnbeleggers, dankzij de verbeterende economische omgeving, het nog steeds ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en het einde van de besparingspolitiek. "Ons beleggingsfonds geeft vandaag de vele aantrekkelijke waarde-opportuniteiten weer die we gevonden hebben in de gezondheids-, de financiële en de energiesector. In het bijzonder de aandelen uit de gezondheidssector hebben onlangs bijgedragen tot de prestatie van het fonds. De financiële aandelen zijn deels hersteld van de prijsdruk na het brexitreferendum. Bij de cyclische energieaandelen verwachten we dan weer een verder herstel van de koersen van bepaalde energiespelers", legt Ball uit. Hij en zijn collega's zien minder waarde in consumentengoederen en de nutsbedrijven. "De aandelenkoers van ING staat dit jaar onder druk door zorgen rond de blootstelling van de bank aan kredieten aan de energiesector en Oost-Europa. Het aandeel kreeg nog een klap in de nasleep van het brexitreferendum. We denken dat de daling van het aandeel overdreven is, gezien de beheersbare niveaus van de blootstelling aan die risico's en de aanzienlijke verbetering in de operationele kosten. ING heeft zich volgens ons bewezen als een van de meest weerbare Europese banken in de lage-tot-negatieve-renteomgeving." "Op lange termijn is ING goed geplaatst om beter te blijven presteren dan de sector. De bank is uit haar herstructurering opgestaan als een goed gekapitaliseerde Europese kredietverstrekker die een tweecijferig rendement op het eigen vermogen genereert. Bovendien is de bank sterk blootgesteld aan de gezonde Noord-Europese markten, heeft ze een stevige digitale aanwezigheid en is het dividend weer ingesteld." Isin-code: NL0011821202 Beurs: Euronext Amsterdam "De recentste kwartaalcijfers van Shell hebben de markt enigszins ontgoocheld, met de laagste kwartaalwinst in meer dan tien jaar. Toch blijven we geloven in de onderneming, vooral rekening houdend met de overname van de Britse gasproducent BG Group. Er is een stevige prijs betaald, maar er zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk. Bovendien heeft Shell via de overname de hand kunnen leggen op een grote gasreserve tegen veel lagere break-evenproductiekosten." "Hoewel de aandelenkoers van Shell zijn traditionele waardepremie heeft verloren, staat de Brits-Nederlandse olie- en gasproducent er eigenlijk beter voor. De productievooruitzichten zijn verbeterd en de groep heeft haar flexibiliteit verbeterd om nieuwe investeringen te doen en haar kostenbasis te verlagen. We zijn er daarom van overtuigd dat de koerszwakte tijdelijk is. Bovendien geloven we dat de olieprijs op de middellange termijn zal stijgen." Isin-code: GB00B03MLX29 Beurs: Euronext Amsterdam "Onze oorspronkelijke interesse in het farma- en chemiebedrijf Merck werd gedreven door de onderwaardering van de niet-farmaceutische tak van de onderneming, waaronder de lcd- (liquid crystal display) en speciaal-chemieactiviteiten. Het aandeel heeft sindsdien goed gepresteerd, naarmate de zorgen in de markt rond de winstmarges in de lcd-activiteiten dankzij goed management verdwenen. Het aandeel blijft de verwachtingen kloppen dankzij stevige groei in alle divisies, in het bijzonder de farmaceutische en de lcd-activiteiten, waar Merck de leverancier van retinadisplaytechnologie in de jongste generatie Apple-toestellen is. Ondanks die sterke prestatie blijven beleggers voorzichtig over de vooruitzichten op de middellange termijn. Wij geloven dat de pijplijn aan geneesmiddelen van Merck, in combinatie met de stevigere operationele kenmerken van het bedrijf en een bredere beleggersinteresse, de koers hoger kan stuwen." Isin-code: DE0006599905 Beurs: Frankfurt "Qiagen is een wereldspeler in diagnostica, met een sterke positie in moleculaire diagnostica, waarin het tot de top drie behoort. Het management levert goed werk en tekende onlangs samenwerkingsakkoorden voor zijn innovatieve 'companion diagnostics'-franchise. Dat zou het winstpotentieel van de onderneming op de lange termijn moeten verbeteren. Bovendien zitten Qiagens DNA-sequencinginstrumenten in de vroege fase van hun lanceringscyclus. Qiagen is een innovatief bedrijf dat een sterke groei biedt tegen een aantrekkelijke waardering." Isin-code: NL0000240000 Beurs: Frankfurt "Subsea 7 is gespecialiseerd in onderzeese engineering en bouw voor de offshore-energiesector. In tegenstelling tot sommige van zijn sectorgenoten is het bedrijf niet actief in onshoreprojecten. Toen we het aandeel voor het eerst oppikten, verwachtten beleggers een ineenstorting van de winstgevendheid door de crisis in de energiesector, na de scherpe daling van de olieprijs. Wij waren ervan overtuigd dat dat risico al ruim verrekend was in de koers, en dat nieuwe orders of een stabilisering en een herstel van de olieprijs het aandeel weer zouden doen stijgen. Subsea 7 heeft sindsdien zijn operationele kosten met succes verlaagd, en kan indien nodig zijn investeringen verder terugschroeven. Het bedrijf heeft ook zijn orderboek aangedikt met enkele nieuwe projecten." "De aantrekkelijke waardering en de stevige balans van de onderneming bieden opwaarts potentieel voor het aandeel. De situatie zal volgens ons nog verbeteren, gezien het stabiliserende aanbod en de groeiende vraag, geholpen door de lagere olieprijzen. De winstmarge van de groep zal verbeteren naarmate haar werkingskosten dalen en de olieprijs herstelt naar een niveau dat investeringen in de energiesector aanmoedigt." Isin-code: LU0075646355 Beurs: Oslo Mathias Nuttin