Waarom protesteert het oogartsensyndicaat tegen het plan?
...