" De elektriciteitsmarkt is geïmplodeerd", zegt André Jurres, gedelegeerd bestuurder van het hernieuwbare-energiebedrijf NPG Energy. Toch blijft hij optimistisch. "Het enige voordeel is dat de regering gedwongen wordt actie te ondernemen. Het liefst nog voor de zomer, anders gaan we in snel tempo naar een brown-out. De marktprijs is nog amper 25 tot 30 euro per mega-wattuur (MWh, zie grafiek). Daarmee maken zelfs de kerncentrales verlies, zeker als je rekening houdt met de investeringen die nog moeten gebeuren in Doel 1 en 2. Er is een nieuw marktmodel nodig. Nu gaan we naar bijna gratis elektriciteit, terwijl de productie volledig moet worden gesubsidieerd."
...