Over het hele jaar 2008 duikt AIG 99,3 miljard euro in het rood, terwijl de grootste verzekeraar ter wereld in 2007 nog een nettowinst maakte van 6,2 miljard dollar. Vooral het laatste kwartaal van 2008 was rampzalig, met verliescijfers van 61,7 miljard dollar. Een gevolg van verliezen op investeringen, waardeverminderingen en herstructurerings- kosten. Bovendien moet AIG ook rente betalen op het reddingspakket van 150 miljard dollar dat de groep vorig jaar in twee stappen toegekend kreeg. Ook nu weer komt de Amerikaanse regering met 30 miljard dollar over de brug.
...

Over het hele jaar 2008 duikt AIG 99,3 miljard euro in het rood, terwijl de grootste verzekeraar ter wereld in 2007 nog een nettowinst maakte van 6,2 miljard dollar. Vooral het laatste kwartaal van 2008 was rampzalig, met verliescijfers van 61,7 miljard dollar. Een gevolg van verliezen op investeringen, waardeverminderingen en herstructurerings- kosten. Bovendien moet AIG ook rente betalen op het reddingspakket van 150 miljard dollar dat de groep vorig jaar in twee stappen toegekend kreeg. Ook nu weer komt de Amerikaanse regering met 30 miljard dollar over de brug. Maar in België en Luxemburg, waar AIG zowat 200 mensen tewerkstelt en 260 miljoen euro omzet draait, benadrukt het bedrijf dat er slechts vier van de 83 grootste bedrijfsklanten contracten hebben opgezegd. Noel Condon, topman van AIG in België-Luxemburg, wijst ter verklaring op het onderscheid tussen de groep AIG en AIG Europe, waar de Belgisch-Luxemburgse activiteiten deel van uitmaken. "AIG Europe is een entiteit op zich, met een hoofdkwartier in Parijs, en gereguleerd door de Franse toezichthouder ACAM. AIG Europe houdt haar eigen kapitaal en activa aan, en is financieel gezond met een solvabiliteitsratio van ongeveer 450 procent, of 4,5 keer zo veel als wettelijk vereist is. Akkoord, tot nader order blijft de groep AIG onze moeder. Maar dat wil niet zeggen dat er vanuit Europa geld kan worden doorgesluisd naar onze Amerikaanse collega's. AIG Europe heeft namelijk zijn eigen directiecomité, en dat zou zo'n operatie nooit toelaten." Het is trouwens het opzet om de band tussen AIG Europe en het Amerikaanse moederhuis in de iets verdere toekomst helemaal door te knippen. De groep heeft zich namelijk geëngageerd om zijn schadeverzekeringen onder te brengen in het nieuwe vehikel AIU Holdings. Ook AIG Europe zou daar deel van uitmaken. AIU Holdings wordt een afzonderlijk merk, met een eigen management en een eigen directiecomité. De nieuwe groep zou 44.000 werknemers tellen, en actief zijn in 130 landen. Er volgt normaal gezien binnen het jaar een afzonderlijke beursnotering. Daarbij wordt in eerste instantie ongeveer 20 procent van het kapitaal naar de beurs gebracht, en er wordt ook een klein percentage van de aandelen gereserveerd voor het personeel. De groep AIG blijft aanvankelijk hoofdaandeelhouder van AIU Holdings. Als het aandeel van de nieuwe holding stijgt, bij beter weer op de beurzen, is het de bedoeling dat AIG geleidelijk aan helemaal uit het kapitaal van AIU Holdings stapt. Wanneer de operatie helemaal rond is? "Hoe sneller, hoe beter", zegt Noel Condon laconiek. "Maar het is enorm complex allemaal. Intern houden we er rekening mee dat het tussen de negen en de twaalf maanden kan duren. Hoe dan ook, AIG Belgium zal een belangrijk onderdeel worden van AIU Holdings. Ik zie daar alleen maar voordelen van. De operatie doet alle mogelijke onzekerheden - bij onze klanten en bij de makelaars - verdwijnen. Just like that? Yeah!" (lacht hartelijk)Noel Condon wordt snel weer serieus, en legt uit dat zijn bedrijf de jongste maanden enorme inspanningen geleverd heeft op het vlak van communicatie. Mét resultaat, daar gaat hij prat op. Slechts vier van de 83 grootste bedrijfsklanten hebben contracten opgezegd als gevolg van de nijpende situatie bij de AIG-moeder. Een deel van hun contracten, benadrukt Condon. Ze zijn dus niet helemaal weg. Rancune? Ach nee, integendeel. Een belangrijke bedrijfsklant die zich gedeeltelijk terugtrok, kreeg met Kerstmis een fles whisky van Noel Condon - een Ier in hart en nieren. Niet zomaar om het even welke whisky, maar Laphroaig. De eerste letters van het merk werden vakkundig weggemoffeld, zodat alleen de laatste drie overbleven: AIG. Met als bijhorende boodschap: altijd opnieuw welkom. AIG is al sinds 1948 actief in België, en heeft momenteel een marktaandeel dat schommelt tussen 3 en 4 procent. Doelgroep: bedrijfsklanten. AIG Belgium is marktleider in bepaalde niches, zoals aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijfsleiders en milieuverzekeringen. Nog iets waar de Belgische AIG-tak zich mee onderscheidt: het kan verzekeringscontracten aanbieden aan Belgische bedrijven die ook internationaal actief zijn - dankzij het wereldwijde netwerk dat de groep heeft opgebouwd. En dat kan - dankzij de plannen om AIU Holdings op te richten - niet zomaar kan verdwijnen. Terwijl de moedergroep van AIG een historisch verlies leed in 2008 bleven de Belgische activiteiten winstgevend. Vorig jaar groeiden de premie-inkomsten nog met 13 tot 14 procent. Ook de winst lag in 2008 beduidend hoger dan in 2007, stelt Noel Condon. Afzonderlijke officiële cijfers voor AIG Belgium zijn niet voorhanden, aangezien de Belgische verzekeringsactiviteiten een tak vormen van AIG Europe. Hoe dan ook, in België zijn de verwachtingen bescheiden. In juli 2008 mikte Condon nog op een groei van 15 procent, maar door de aanhoudende economische vertraging heeft hij zijn streefcijfer verlaagd. "Tot nu toe hebben we dit jaar een groei van zes procent genoteerd. Als ik in het tweede kwartaal dat cijfer kan aanhouden, ben ik tevreden." Bij de Belgische tak van AIG is de impact van de crisis al bij al beperkt gebleven. Volgens Noel Condon heeft het bedrijf niemand teleurgesteld. Toch een kanttekening: "Veel van onze verzekeringspremies worden vastgelegd volgens een bepaald percentage van de omzet die onze klanten draaien", zegt André Hellebuyck, verantwoordelijk voor de 'major accounts' - de grootste bedrijfsklanten van AIG - in België en Luxemburg. "Door de economische groeivertraging krimpt de omzet van veel bedrijven natuurlijk, en daardoor krimpen de premies die wij binnenkrijgen eveneens." Carla Fonck, corporate business manager België en Luxemburg, vult meteen aan dat AIG Europe dat gegeven compenseert door in deze regio nieuwe business te genereren. "Ondanks de crisis, ja, en ondanks het hele AIG-verhaal in de Verenigde Staten. 1 januari was een belangrijke datum, want op die dag worden veel verzekeringscontracten vernieuwd. Dat gebeurde dit keer in 97 procent van de gevallen, in het segment van de kleine en middelgrote bedrijven. Dat is uitzonderlijk goed in vergelijking met zo'n drie jaar geleden - toen de markt zeer zacht was." Sinds 2005 legt AIG Europe zich in België actief toe op de kmo's. Dat is een belangrijke groeifactor waarmee AIG Europe in België een doorbraak realiseerde in dit marktsegment. Noel Condon is dus hoopvol gestemd over de toekomst. Het komt er volgens hem op aan om alert in te spelen op nieuwe noden die bij klanten en makelaars ontstaan. Zoals? "Nieuwe risico's die plots opduiken als gevolg van de crisis. Als de economie slabakt, worden er altijd meer misdrijven gepleegd. Bedrijfsfraude bijvoorbeeld, computerhacking, afpersing, noem maar op. Bedrijven zullen zich daarvoor willen verzekeren. Nog een trend is kidnapping. Denk aan de piraten die sinds een paar maanden sterk actief zijn in de Golf van Aden, en waarbij grote vrachtschepen worden geviseerd. In sommige gevallen wordt de hele bemanning gegijzeld. Met zulke zaken hebben wij ervaring. Kortom, als de wereld verandert, moet AIG zich aanpassen." War stories dus, al dan niet in boekhoudkundige sferen. Dat wil echter niet zeggen, benadrukt Noel Condon, dat AIG Belgium in grotere mate wordt blootgesteld aan dreigende risico's. Hij verwijst naar de winstgevendheid van zijn bedrijf de voorbije jaren, en naar een voldoende grote risicospreiding. In 2009 verwacht de Belgische AIG-topman wel dat er meer claims op hem afkomen dan in de voorbije jaren. "Dat is helemaal eigen aan een cyclische markt. En dat wil inderdaad zeggen dat in sommige segmenten de premies zullen stijgen. Dat is zeker het geval voor de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders, en voor alles wat aanleunt bij financiële instellingen." Toch mag de crisis niet te lang duren, klinkt het. Noel Condon wil dan ook niet te optimistisch zijn. Over de crisismaatregelen die hij in zijn bedrijf treft, blijft hij echter formeel. "We sturen niemand de laan uit zolang onze klantenbasis intact blijft." Voorlopig blijft het dan ook bij kleine besparingsmaatregelen, die toch veel geld uitsparen. Geen plastic bekertjes meer in de koffieautomaten bijvoorbeeld, maar voor iedereen een persoonlijke koffiekop. AIG wil zich voortaan ook bescheidener opstellen dan vroeger, en kan zich tegenwoordig perfect inleven in de situatie van bedrijfsklanten die het financieel moeilijk hebben. AIG is namelijk ervaringsdeskundige - in de VS dan toch. "Nu weet iedereen tenminste wie we zijn", grapt Condon. "Vroeger vroegen mensen of ik wasmachines maakte, of ze dachten dat AIG stond voor Associated IrishGasses of iets dergelijks." (T) Door Celine De Coster/Foto: Pat Verbruggen