De auteur is voorzitter van de Texas A&M University. Van 1991 tot 1993 was hij directeur van de CIA.
...

De auteur is voorzitter van de Texas A&M University. Van 1991 tot 1993 was hij directeur van de CIA.Elk jaar volgen steeds minder Amerikaanse studenten een voortgezette wetenschaps- of ingenieursopleiding, net op het ogenblik dat de economie een grotere aanvoer van dat talent nodig heeft. Nu al worden Amerikaanse ondernemingen en onderzoeksinstellingen in steeds grotere mate afhankelijk van buitenlanders, meer bepaald van degenen die een extra graad behaalden aan een Amerikaanse universiteit. Maar het Department of Homeland Security (het ministerie van Binnenlandse Veiligheid) geeft te weinig visa, waardoor heel wat van die noodzakelijke hooggekwalificeerde experts naar huis zullen moeten terugkeren. In vele gevallen zullen die studenten of wetenschappelijke hoogvliegers gaan werken voor concurrenten van Amerikaanse bedrijven. Dat is al een eerste - maar lang niet de enige - reden waarom een visumbeleid niet kortzichtig mag zijn. Om het allemaal nog wat erger te maken, bestaat er een toenemende tendens om de visumreglementen zo strikt te interpreteren, dat het een ware ravage kan aanrichten bij heel wat Amerikaanse instellingen. Zo heeft de inspecteur-generaal van het ministerie van Handel aanbevolen dat het Bureau voor Industrie en Veiligheid van het ministerie van de Universiteiten eist dat ze exportlicenties zouden aanvragen voor werknemers of bezoekers die toegang hebben tot technologie voor dubbel gebruik (technologie die zowel voor militaire als burgerlijke doeleinden gebruikt kan worden) als ze geboren zijn in een land dat onderworpen is aan de Amerikaanse controle op technologietransfers. Dan zouden de universiteiten elk jaar duizenden exportvergunningen moeten aanvragen. Niet alleen zou dat de administratie overstelpen, het zou ook heel wat internationale academici en studenten ertoe aanzetten om hun werk buiten de VS voort te zetten. Ondanks de geslaagde inspanningen van hoge regeringsambtenaren om de lange wachttijden bij de verwerking van visa voor internationale studenten in te korten, is het niet uitgesloten dat er al blijvende schade werd aangericht. De ervaring van de jongste twee jaar kan al geleid hebben tot langetermijnverschuivingen in het aantal studenten dat naar de VS komt. De Amerikaanse top van de onderzoeksuniversiteiten zag het aantal aanvragen van buitenlandse studenten al teruglopen met 20 tot 30 %. Zo wordt het dreigende tekort aan talent alleen maar scherper. Tijdens de Koude Oorlog vormden programma's die studenten van andere landen naar de VS brachten, een van de doeltreffendste middelen om 'vrienden voor het leven' te winnen. De VS staat nu voor een soortgelijke uitdaging. Vooral radicale islamieten - dan hebben we het niet eens over de media wereldwijd - schetsen een negatief portret van Amerika. Om de oorlog tegen terreur te winnen, moeten de militaire en informatie-inspanningen aangevuld worden met positieve, toekomstgerichte programma's. Studenten uit het buitenland verwelkomen aan de Amerikaanse universiteiten is ook een effectieve manier om harten en geesten te winnen. Prominente ministers uit de regering- Bush hebben al stevige verklaringen afgelegd waarin ze erkennen hoe belangrijk het is voor de Amerikaanse economie, de wetenschap en het buitenlandse beleid dat studenten, academici en specialisten uit het buitenland binnengehaald worden. Toch hebben al die problemen een gemeenschappelijke basis: het onvermogen van overheidsbureaucratieën om in te zien hoe belangrijk de constante toevloed van de beste breinen ter wereld naar de VS wel is. De geschiedenis van de wetenschap, de technologie en de economische groei in de VS in de twintigste eeuw wordt geschraagd door wezenlijke bijdragen van buitenlandse wetenschappers, academici en ondernemers. In een tijdperk waarin de uitwisseling van nieuwe wetenschappelijke kennis een wereldwijde omvang genomen heeft, dreigt de VS zichzelf ernstige schade toe te brengen door het nationaal belang niet in zijn bredere context te zien. Als onderdirecteur en directeur van de centrale inlichtingendienst onder de presidenten Ronald Reagan en George H.W. Bush, ben ik me bewust van de risico's die het terrorisme met zich brengt, inbegrepen het gevaar dat terroristen toegang zouden krijgen tot spitstechnologie die ze tegen de VS kunnen aanwenden. Ik ondersteun ten volle de maatregelen die de Amerikaanse regering getroffen heeft om die risico's in te dijken. Maar de methodes waarmee sommige elementen van dat beleid doorgevoerd worden, ondermijnen zelf de veiligheid van het land. Robert GatesStudenten uit het buitenland verwelkomen aan de Amerikaanse universiteiten is ook een effectieve manier om harten en geesten te winnen.