" Mijn vrouw merkte het aan mij. Ze zei: 'Je bent verliefd'. Tijdens zijn speech voor de zestigste verjaardag van Argenta onderstreept Marc Lauwers hoe graag hij bij zijn nieuwe werkgever is. Sinds 1 september staat de 57-jarige Antwerpenaar aan het hoofd van de bank-verzekeraar Argenta. Lauwers, een man met een lang verleden bij Bacob en Dexia Bank (Belfius), keerde terug uit Luxemburg, waar hij operationeel directeur van KBL European Private Bankers was, om de vijfde bank van België te leiden: "Ik werd heel snel opgeslorpt door de waarden en de cultuur van Argenta. Ik heb het gevoel dat ze mij hier met de voeten vooruit zullen moeten buitendragen als ze me kwijt willen."
...

" Mijn vrouw merkte het aan mij. Ze zei: 'Je bent verliefd'. Tijdens zijn speech voor de zestigste verjaardag van Argenta onderstreept Marc Lauwers hoe graag hij bij zijn nieuwe werkgever is. Sinds 1 september staat de 57-jarige Antwerpenaar aan het hoofd van de bank-verzekeraar Argenta. Lauwers, een man met een lang verleden bij Bacob en Dexia Bank (Belfius), keerde terug uit Luxemburg, waar hij operationeel directeur van KBL European Private Bankers was, om de vijfde bank van België te leiden: "Ik werd heel snel opgeslorpt door de waarden en de cultuur van Argenta. Ik heb het gevoel dat ze mij hier met de voeten vooruit zullen moeten buitendragen als ze me kwijt willen." De werkvreugde betekent niet dat er geen uitdagingen zijn. Argenta moet een inhaalbeweging maken in de digitalisering, en daaraan gekoppeld wil de groep haar hele servicemodel herbekijken. "We hebben nog een buffer voor de volgende jaren, maar als we het verdienmodel op langere termijn veilig willen stellen, moeten we nu een tandje bij steken", zegt Lauwers. MARC LAUWERS. "Ik werd eind de jaren tachtig voor het eerst met Argenta geconfronteerd, toen ik regiomanager van BAC Spaarbank in Antwerpen was. Argenta, dat waren toen echte cowboys, harde verkopers. Wij, de brave jongens van de katholieke spaarbank, keken daar met verbazing naar. In de loop der jaren is de bank gegroeid en heeft ze zich gedisciplineerd, maar er is toch altijd een rebels kantje gebleven." LAUWERS. "Ondanks de groei is Argenta erin geslaagd zijn cultuur van gezond verstand en pragmatisme te behouden. Ook de klantenfocus is een constante gebleven. Ik vind het heel knap hoe iedereen bij Argenta dezelfde waarden belichaamt. Dat heeft deels te maken met het feit dat er nooit acquisities gedaan zijn, maar vooral doordat de familiale aandeelhouder en de raad van bestuur daar sterk op toezien. Mensen worden bij Argenta maar aangeworven als ze passen bij de bank. Dat heb ik zelf gemerkt tijdens mijn sollicitatiegesprekken." LAUWERS. "Het succes van Argenta steunt op een sterk netwerk van zelfstandige bankagenten, en dat blijft ook zo. De uitdaging is een inhaalbeweging te maken in de digitalisering, en daaraan gekoppeld het hele servicemodel te herbekijken. Hoe stemmen we de digitale kanalen af op het kantorennet, en hoe organiseren we dat voor de klanten? Het volstaat niet alleen maar de productie op te krikken, ook de dienstverlening en de ondersteuning moeten top zijn. Daarin moet Argenta nog belangrijke stappen doen. We investeren alleszins fors in een nieuw, performant informaticaplatform, dat tegen 2018 operationeel moet zijn en waarop we nieuwe digitale diensten kunnen uitbouwen." LAUWERS. "Onze rente-inkomsten en onze winst zullen volgend jaar dalen, als gevolg van de lage rente. Maar zelfs bij gelijke renteomstandigheden herstellen de inkomsten zich in 2018 en 2019 spontaan. We hebben dus een marge voor de komende jaren. Een diversifiëring van de inkomsten is vandaag geen allesbepalende, hoogdringende zaak, maar het is wel iets dat moet gebeuren om onze inkomsten op de middellange termijn veilig te stellen." LAUWERS. "Die bocht neem je niet in een-twee-drie. We zullen nog een hele tijd afhankelijk zijn van de rente-inkomsten. Het strategisch plan Argenta 2020 voorziet in een toename van de fee-inkomsten uit verzekeringen en beleggingen, en dat lukt aardig. We zullen dit jaar zo'n 90 miljoen euro fee-inkomsten boeken, tegen 45 miljoen euro eind 2013. Daarmee komt ongeveer 14 procent van de inkomsten uit commissies, en dat moet naar 20 procent tegen 2020. We willen dat proces niet versnellen. Belangrijk is dat de groei gepaard gaat met een professionele ondersteuning van de kantoren. Maar in beleggingen en verzekeringen hebben we zeker nog een groot groeipotentieel." LAUWERS. "We zijn die propositie aan het herbekijken. Ik vind niet dat Argenta zich specifiek moet richten op een vermogend cliënteel. Dat past niet bij ons imago. Wij hebben vermogende klanten, maar die zijn naar ons gekomen voor een aantal basisproducten, de nabijheid, een goede dienstverlening, ... Ik zet liever in op een goede beleggingsservice aan een heel groot deel van de Argenta-klanten." LAUWERS. "Dat zeggen ze omdat ze complexiteit verkopen. Wij denken dat je met een eenvoudig productaanbod in 80 procent van de klantbehoeften kunt voorzien. Neem een aantal profiel- en indexfondsen, en je kunt al een mooie beleggingsportefeuille samenstellen die beantwoordt aan de noden van de klant. Je hebt dus goede mensen nodig, die het gesprek met de klant kunnen aangaan, maar het hoeven geen professoren te zijn." LAUWERS. "Ja, maar ze kunnen beter ingezet worden. Gemiddeld werken drie mensen in een Argenta-kantoor. Dat betekent dat de middelen beperkt zijn. Die mensen kunnen niet alles doen. Het afsluiten en herfinancieren van woonkredieten vergde de voorbije jaren heel veel werk, en dan blijven andere dingen liggen. Daarom willen we een aantal transacties en processen versneld digitaliseren, zodat de medewerkers meer tijd hebben om zich voort te bekwamen en te focussen op persoonlijk advies aan de klant." LAUWERS. "Samen met ICT-directeur Dirk van Dessel, die eind januari vertrekt, zullen de jongste twee jaar vier directieleden Argenta verlaten hebben. Dat is niet onnatuurlijk. Het zijn stuk voor stuk mensen die zo'n acht jaar bij de bank gewerkt hebben. Ik ben zelf een adept van het idee dat je als management een 'tour of duty' van zeven tot acht jaar doet. Na die periode moet je ofwel opnieuw beginnen en alles wat je gedaan hebt ter discussie stellen, ofwel maak je plaats voor mensen met nieuwe competenties en invalshoeken. Daarom zoeken we nu ook een nieuwe CIO. Dirk Van Dessel heeft de bank uit de prehistorie naar de moderne IT-tijd gebracht, maar nu we voor een digitale inhaalbeweging staan, hebben we iemand met specifieke expertise en een nieuw langetermijnengagement nodig." LAUWERS. "Ik antwoord met een anekdote. De renteomgeving zal volgend jaar wegen op onze resultaten. Als management voel je je dan toch verplicht te zoeken naar correctieve maatregelen op korte termijn. Wel, de familiale aandeelhouder is bij discussies in de raad van bestuur expliciet tussenbeide gekomen om te beklemtonen dat langetermijngroei primeert op kortetermijnwinst. Ik zit sinds 2002 in raden van bestuur. Het is de eerste keer dat ik een aandeelhouder zoiets heb horen verklaren bij een budgetbespreking. "Dat vat voor mij de kracht van Argenta samen: er is een familiale aandeelhouder voor de lange termijn, die jaarlijks het gros van zijn dividend weer in het kapitaal injecteert. Daardoor beschikt deze bank over zeer sterke kapitaalbuffers en voert ze een uiterst conservatief risicobeleid." LAUWERS. "Daarom moeten we nu een tandje bij steken. We hebben een buffer die ervoor zorgt dat we nog een aantal jaren goed zitten. Maar we moeten werken aan de winstgevendheid op middellange en lange termijn. Het voordeel is dat we niet beursgenoteerd zijn en geen institutionele aandeelhouders hebben, waardoor we geen 10 of 13 procent rendement op eigen vermogen moeten halen. Als Argenta jaarlijks een dividend kan blijven uitkeren, is er niets aan de hand." LAUWERS. "Ik ben daar niet van overtuigd. Stel dat men mij morgen een bank te koop aanbiedt. Wat heb ik daar in godsnaam bij te winnen? Het gevecht zal in de toekomst vooral digitaal gevoerd worden. Wat is dan het nut van een bijkomend kantorennet? De integratie kost heel veel geld en je moet rekening houden met verschillende bedrijfsculturen. Zet je dat geld dan niet beter in op andere domeinen? Neen, ik vraag mij echt af of er nog wel een grote Belgische bankenconsolidatie komt. Iedereen zet zijn hakken in het zand en concentreert zich op de eigen achtertuin." LAUWERS. "Absoluut niet. Ik ben niet weggegaan bij Belfius om iedereen eens te laten zien wat een gorilla ik wel kan zijn, en ik ben ook niet naar België teruggekomen om revanche te nemen. Ik heb goede contacten met mijn oud-collega's en ik gun Belfius zijn eigen toekomst. Maar ik ben hier om met Argenta mijn eigen rit te rijden, en dat werk doe ik met veel plezier en genoegen. Er zit nog geweldig veel potentieel in deze bank. Dat moeten we op de juiste manier naar boven halen. Daar haal ik mijn motivatie uit, niet uit revanchegevoelens." Patrick Claerhout, fotografie Franky Verdickt"Stel dat men mij morgen een bank te koop aanbiedt. Wat heb ik daar in godsnaam bij te winnen?" "Als gevolg van de lage rente zullen onze rente-inkomsten en winst volgend jaar dalen"