Was u verrast door het voorstel van een vlaktaks van 20 procent?
...

Was u verrast door het voorstel van een vlaktaks van 20 procent? WIM WUYTS. "Die bedrijfsleiders schieten vanuit de heup. Als ik lees: 'Grote bedrijven, met de beste specialisten, profiteren via achterpoortjes van de complexiteit, halen grote subsidies binnen en betalen amper belastingen', dan vraag ik mij af wat onder die definitie valt. Zijn industriële bedrijven uit de Bel-20 die wereldwijd actief zijn, zoals AB InBev, Solvay en Umicore, 'groot'? Die bedrijven rapporteren de jongste jaren op groepsniveau gemiddelde belastingvoeten tussen 22 en 28 procent. Dat lijkt mij fair. Als je één vennootschap uit de groep licht, zoals de PVDA dat doet, en dat is toevallig een holding, dan kan het zijn dat die amper of geen belastingen betaalt. Terecht, omdat dezelfde winsten anders dubbel belast zouden worden." Hebben we bij de verlaging en de hervorming van de vennootschapsbelasting in 2017 nog veel achterpoortjes laten openstaan? WUYTS. "Vroeger probeerden landen zoals België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Singapore met nichebelastingwetgeving specifieke activiteiten aan te trekken. België mikte met de excess profit ruling op de interne banken van bedrijven, de innovatiecentra of de hoofdzetelactiviteit. De OESO, de G20, de G7 en Europa hebben druk gezet, en de niche-aanpak is in vijf jaar volledig afgebrand. Het was daarom cruciaal voor België het algemene tarief te verlagen van 34 naar 25 procent. Dat was het minimum om terug in het peloton te geraken. Tegelijk is de belastbare basis verbreed door de beperking van de intrestaftrek en de overdraagbare verliezen. Er is een exittaks, als bepaalde activa verhuizen uit ons land. Zelfs dividenden van het dochter- naar het moederbedrijf worden vaker belast dan vroeger, als niet aan bepaalde voorwaarden is voldaan." Vindt u dat er nog behoefte is aan verdere hervorming? WUYTS. "Het tarief mag nog lager. Ons land is op snelheid geklopt door Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die sneller het tarief verlaagden en meer dan België. Daardoor zijn we op zijn best weer een middenmoter. "Maar er is ook al veel veranderd na de schandalen in de pers over fiscale constructies in belastingparadijzen, die zich vooral voor 2014 afspeelden. Nu is alles transparant. Bedrijven met meer dan 750 miljoen euro omzet moeten vrijgeven hoeveel winst ze realiseren in elk land, hoeveel activa ze er aanhouden en hoeveel personeel ze er tewerkstellen. Alle grensoverschrijdende rulings of afspraken met de fiscus moeten gedeeld worden. Daar komt midden volgend jaar nog bij dat bedrijven of hun adviseurs bepaalde structuren en transacties met een grensoverschrijdend karakter spontaan moeten aangeven, met terugwerkende kracht tot 25 juni 2018. "Het beeld waarop mensen zich baseren om te zeggen dat grote bedrijven amper belastingen betalen is achterhaald en geënt op de realiteit van vijf jaar geleden. We leven vandaag in een andere wereld."