De Belgische ngo Ondernemers voor Ondernemers is met het SusTech4Africa-programma actief in Oeganda, Rwanda, Senegal, Benin en vanaf volgend jaar Tanzania. "Het gros van de bedrijven heeft geen toegang tot klassieke financiering en vindt geen investeringen bij impactfondsen omdat ze te klein zijn. Het zijn bedrijven met potentieel, die het niet kunnen waarmaken", vertelt general manager Björn Macauter.
...

De Belgische ngo Ondernemers voor Ondernemers is met het SusTech4Africa-programma actief in Oeganda, Rwanda, Senegal, Benin en vanaf volgend jaar Tanzania. "Het gros van de bedrijven heeft geen toegang tot klassieke financiering en vindt geen investeringen bij impactfondsen omdat ze te klein zijn. Het zijn bedrijven met potentieel, die het niet kunnen waarmaken", vertelt general manager Björn Macauter. Op welke manier hebt u impact? BJÖRN MACAUTER. "Onze impact is dat wij kleine bedrijven steunen die het potentieel hebben op hun beurt heel wat impact te genereren. Het zijn altijd ondernemers met een sociale missie. We helpen hen te groeien. Onze vrijwilligers zijn ervaren professionals en delen hun expertise om het businessmodel, het financieel plan en het groeipad scherp te stellen." Hoe meet u die impact? MACAUTER. "Van elk bedrijf gaan we na hoe het presteert op een aantal parameters die gelinkt zijn aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Dat is een nulmeting om na te gaan of de missie en het model van het bedrijf juist zitten. Voor ons is het een manier om te kijken of we de juiste bedrijven steunen. Ze moeten niet alleen sociaal, maar ook duurzaam zijn." Hoeveel impact hebt u al gehad? MACAUTER. "We hebben aan meer dan zestig ondernemingen leningen versterkt voor in totaal meer dan 1,6 miljoen euro. Dit jaar zitten we al 600.000 euro. Vanaf 2024 willen we jaarlijks 1 miljoen euro kredieten geven, verspreid over dertig tot veertig ondernemers." Hoe kunnen beleggers investeren? MACAUTER. "Wij zetten een project op onze website of verspreiden het via sociale media. Je kunt het dossier opvragen. Wij geven de bedrijven leningen op een tot vijf jaar tegen 7 procent rente. Het gaat om heel risicovolle investeringen. Wij investeren rechtstreeks in heel jonge bedrijven, en dan nog in Afrika. We hebben onze lokale aanwezigheid en monitoring versterkt met partnerschappen. We zetten stappen om de risico's te beperken. Wanbetaling is eerder zeldzaam. Dat is nog maar vijf keer gebeurd. Door de coronacrisis hebben enkele ondernemers wel een betalingsachterstand. Met hen hebben we een nieuw afbetalingsplan opgesteld." Waar dient het opgehaalde geld voor? MACAUTER. "Het liefst investeren we in machines. Die zijn tastbaar en kunnen dienen als onderpand voor de lening. We financieren normaal geen werkkapitaal. Dat is snel opgebrand. Een goed voorbeeld is Innovex uit Oeganda, dat hard- en software maakt om zonnepaneelsystemen te monitoren en te optimaliseren. Toen we het bedrijf leerden kennen, zat het nog als spin-off in de lokalen van de universiteit van Kampala. Het deed alle productie handmatig. Met een lening van 20.000 euro heeft het zijn eerste machines gekocht. Ondertussen heeft het met Gaia een groot impactfonds aan boord gehaald, werken er meer dan twintig mensen, heeft het een tweede kantoor in Kenia en is het gewaardeerd op meer dan 1 miljoen euro."