De werkgevers vrezen voor een nieuwe besparingsronde met extra belastingen en een minder aantrekkelijke notionele-intrestaftrek. "We hebben al gegeven", benadrukt Unizo topman Karel Van Eetvelt: "De begrotingsinspanningen worden in belangrijke mate door de ondernemingen betaald."
...

De werkgevers vrezen voor een nieuwe besparingsronde met extra belastingen en een minder aantrekkelijke notionele-intrestaftrek. "We hebben al gegeven", benadrukt Unizo topman Karel Van Eetvelt: "De begrotingsinspanningen worden in belangrijke mate door de ondernemingen betaald." De technologiefederatie Agoria heeft berekend dat alle maatregelen de belastingdruk bij haar leden met 13 procent heeft doen toenemen, waarvan 11,6 procentpunten als gevolg van de bijgestuurde notionele-intrestaftrek. Unizo spreekt over drie golven. Van Eetvelt: "De eerste was eind 2011 met de aangepaste notionele-intrestaftrek en een andere belasting op bedrijfswagens. Nu worden in een tweede golf de bedrijfswagens nog eens aangepakt, en dan is er de externalisering van pensioenen. De bedoeling van de regering was dat bedrijven het bedrag dat op hun balans staat als pen- sioenvoorziening, zouden beleggen en daarop dan belasting betalen. Aangezien veel ondernemers dat niet in cash hebben, zouden ze moeten lenen. Gelukkig is die maatregel grotendeels bijgestuurd. Maar we moeten waakzaam blijven. Ik verwacht met de begrotingscontrole een derde besparingsgolf waarvan wij het slachtoffer dreigen te worden. Die cumulatie van antibedrijfsmaatregelen veroorzaakt wrevel." De Unizo-topman zegt dat hij regelmatig telefoons en e-mails krijgt van leden die klagen over de grote rechtsonzekerheid en die zich zorgen maken over een nieuwe bijsturing van de notionele-intrestaftrek. Niet enkel bedrijven met financieringsvehikels in België maken zich zorgen, ook ondernemingen waarvoor de operationele thuismarkt België is. Van Eetvelt: "Ze weten niet wat hen boven het hoofd hangt en ze wachten dan ook af om te investeren. Wie goede resultaten haalt, dreigt hier opnieuw gestraft te worden." Zullen bedrijven België verlaten als de notionele-intrestaftrek verder wordt afgebouwd? "Dat is natuurlijk nog een stap verder dan het bevriezen van investeringen", zegt Van Eetvelt. "Maar het is een mogelijkheid. En dan heb ik het niet alleen over multinationals. Onze kmo's zijn steeds meer internationaal actief en kennen hun weg naar het buitenland. Ze vragen zich af of het sop de kool nog waard is." "De kritische drempel om de beslissen het land te verlaten, wordt lager", waarschuwt Erik Vermeylen van het Voka-kenniscentrum. "Ondernemers zijn ongerust, maar ze gaan er nog van uit dat wat de regering recentelijk beslist heeft, moet worden aangehouden en zeker niet worden verstrengd. Tenzij men natuurlijk de discussie over het basistarief in de vennootschapsbelasting opnieuw wil opstarten, maar dat zie ik met de PS niet direct gebeuren." Of de regeringspartijen daadwerkelijk van plan zijn de notionele-intrestaftrek verder uit te hollen, is onduidelijk. De leden van de coalitie laten amper in hun kaarten kijken. Eén uitzondering was minister van Begroting Olivier Chas-tel (MR), die aan Metro verklaarde dat hij geen tegenstander is van de herziening van de notionele-intrestaftrek. Maar die uitspraak wordt in politieke kringen als een persoonlijke mening beschouwd. In liberale kringen vreest men wel voor de storm die met de begrotingscontrole zal losbarsten. Minister van Pen- sioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft er alles aan gedaan om vóór de begrotingscontrole een akkoord te bereiken over de pensioenhervorming. De liberalen wilden dat dossier loskoppelen van nieuwe budgettaire saneringsoperaties. Ze vrezen dat de socialisten zullen stellen dat het nu hun beurt is om te scoren. Concreet betekent dat: nieuwe belastingen voor bedrijven. En dus ook morrelen aan de notionele-intrestaftrek. A.M.