Ingenieur Chris De Hollander, de gedelegeerd bestuurder van Stora Enso Langerbrugge, weet wat het is tegen de stroom in te roeien. De Gentenaar met West-Vlaamse wortels staat sinds 2008 aan het hoofd van de papierfabriek in de Gentse haven. De Oost-Vlaamse vestiging van de Finse groep produceert jaarlijks met 450 mensen 550.000 ton kranten- en tijdschriftenpapier op basis van oud papier. In een krimpende markt draaien de Gentse machines op volle toeren. De Hollander is sinds 2013 ook voorzitter van Voka Oost-Vlaanderen.
...

Ingenieur Chris De Hollander, de gedelegeerd bestuurder van Stora Enso Langerbrugge, weet wat het is tegen de stroom in te roeien. De Gentenaar met West-Vlaamse wortels staat sinds 2008 aan het hoofd van de papierfabriek in de Gentse haven. De Oost-Vlaamse vestiging van de Finse groep produceert jaarlijks met 450 mensen 550.000 ton kranten- en tijdschriftenpapier op basis van oud papier. In een krimpende markt draaien de Gentse machines op volle toeren. De Hollander is sinds 2013 ook voorzitter van Voka Oost-Vlaanderen. CHRIS DE HOLLANDER. "Ik heb de indruk dat het vrij goed gaat. De economie draait goed en dat is goed voor onze provincie. Wij zitten in de papierindustrie en dat is een probleem. Het papiervolume voor kranten daalt jaarlijks met 5 procent, dat is al zo sinds 2008. De concurrentie is dan ook moordend. Maar we hebben hier een goede fabriek, die zeer goed gelegen is. We zijn ervan overtuigd dat we hier het papier voor de laatste krant van Europa zullen maken." DE HOLLANDER. "We werken in een regio met heel wat mobiliteitsproblemen en hoge kostenstructuren. Het nieuwe circulatieplan is begin deze maand in Gent gestart. Ik ben daar vrij positief over. Er moest wel iets gebeuren en het is dapper van het stadsbestuur dat het er werk van maakt. Ik vind dat we op het gebied van mobiliteit in Vlaanderen bijlange niet actief genoeg zijn. De doortrekking van de N41 tussen Dendermonde en Aalst, hoe lang spreken we daar nu al over? Hetzelfde voor de doortrekking van de N60 rond Ronse en de afwerking van de N42 in Herzele. Dat men daar eens werk van maakt. Je mag in Vlaanderen natuurlijk geen paal verplaatsen of er begint altijd wel iemand te procederen. Dat begrijp ik niet. Nederland had hetzelfde probleem. Ik heb er vier jaar gewoond, de mobiliteit was er nog erger dan in Vlaanderen, maar men heeft dat aangepakt. Bedrijfswagens worden er zwaarder belast dan hier. Men investeert ook meer in nieuwe wegeninfrastructuur." DE HOLLANDER. "Ik ben een grote fan van de fusieplannen. Het samengaan met de Nederlanders is een belangrijke stap, een zinvol internationaal initiatief. Daar moeten we nog meer op inzetten. Stora Enso is een internationaal bedrijf en het is mede daardoor dat ik ook over de grenzen heen denk. De grens met Nederland mag de samenwerking niet belemmeren. Europese samenwerking vind ik bijzonder belangrijk." DE HOLLANDER. "We zijn niet alleen op de wereld. We kijken niet voldoende naar de ons omringende landen. Ik vind het een probleem dat de loonkosten in België hoger zijn dan in onze buurlanden. Daar moeten we veel ernstiger over nadenken. Bij ons kost een uur werk gemiddeld 5 euro meer dan in de buurlanden. We kunnen dat verschil niet blijven compenseren met onze zogenoemde hogere productiviteit. Ik heb voor Stora Enso een papierfabriek geleid in Nederland, ik heb die jammer genoeg moeten sluiten, maar op het gebied van arbeidsethiek en 'vooruit met de schuit' zijn ze in Nederland niet beter of slechter dan in Vlaanderen." DE HOLLANDER. "We voelen dat zeker, dat is een goede maatregel. Maar het is slechts een begin, we hebben nog altijd een grote loonhandicap ten opzichte van bijvoorbeeld Nederland en Duitsland. Ik heb veel problemen met de automatische loonindexering. Die bestaat alleen nog in België en Luxemburg. In een internationale groep kun je dat aan niemand uitleggen. Schaf dat alstublieft af. Laat de sociale partners onderhandelen over de loonevolutie volgens de markt, de noden en de inflatie. Dat is in het buitenland ook zo. Dat automatische mechanisme kan niet. Mensen denken dat ze maar een halve procent opslag krijgen, maar ze vergeten de procenten van hun automatische indexatie. Werknemers mogen gerust netto meer overhouden, maar dat kan niet via het systeem van automatische indexering, wel door fiscale hervormingen en een lager overheidsbeslag. Het mechanisme moet gelijk worden met de andere landen als we internationaal willen meespelen." DE HOLLANDER. "Dat is een pijnpunt en dat heeft ook te maken met onze ruimtelijke ordening die niet goed geregeld is. Kijk nogmaals naar Nederland. Lintbebouwing bestaat daar niet. Het wordt moeilijk om dat hier te corrigeren, al moet je voldoende ruimte voorzien voor de industrie. Vooral voor onze kmo's zijn we op zoek naar geschikte kavels." DE HOLLANDER. "In deze haven zijn we goed in de overslag naar de binnenvaart, het wegtransport en het spoor. Binnenkort krijgen we een nieuwe sluis, waardoor we grotere schepen kunnen ontvangen en met de Seine-Scheldeverbinding komt er een nieuw kanaal tot in Parijs. Dan zullen we de overschakeling naar meer vervoer over het water verder kunnen opdrijven. En dan hebben we de samenwerking van alle partners nodig. Ik denk aan de recente perikelen met de loodsen. Dat is voor mij een hallucinant verhaal. Dat helpt onze economie niet. We zouden een voortrekkersrol kunnen spelen in slim omgaan met scheepvaart, binnenvaart, wegtransport en spoorvervoer. Bedrijven, universiteiten en overheden moeten de drive hebben daar samen aan te werken. We doen het nu al niet slecht, maar we moeten naar de top." DE HOLLANDER. "Die is krap. Gespecialiseerde werknemers vinden is een probleem, terwijl er werkloosheid is. Aan die mismatch moet veel meer worden gedaan. De uitkeringen en de begeleiding van werkzoekenden moeten meer stimuleren om te gaan werken. Werkzoekenden moeten een behoorlijk inkomen krijgen, maar ze moeten veel meer worden geactiveerd. Met verplichte opleidingen en zelfs verplicht werk, als het niet anders kan." DE HOLLANDER. "Weet je hoe je van laaggeschoolden, hooggeschoolden maakt? Door ze op te leiden. Ook de bedrijven moeten daar een rol in spelen. Vandaar onze oproep actief deel te nemen aan projecten rond duaal leren." DE HOLLANDER. "Als een allochtoon geen baan vindt, dan is dat niet omdat zijn naam Mohammed of Ahmed is. Dat bedrijven systematisch zouden discrimineren, geloof ik niet. Wij hebben met Voka fel gereageerd op die studie van de Universiteit Gent in opdracht van de stad, omdat het onderzoek op zeer zwakke fundamenten is gebaseerd. Allochtonen moet je opnemen in je samenleving, je moet ervoor zorgen dat ze een goede scholing krijgen en je moet ze stimuleren, net zoals andere groepen. We moeten dat samen doen, de bedrijven en de overheden. Het grote probleem in de industrie is dat we de mensen die we nodig hebben, niet vinden. We zouden wel idioot moeten zijn goede arbeidskrachten niet uit te nodigen op sollicitatiegesprekken." DE HOLLANDER. "We hebben op die huldiging veel meer positieve dan negatieve reacties gekregen. Men vond het gedurfd van een werkgeversorganisatie om een socialist op het podium te brengen, maar wij zijn ervan overtuigd dat die man iets gerealiseerd heeft voor de uitstraling van onze stad, waardoor het aantrekkelijk is hier te ondernemen. Wat wel een gevaar is met de schandaalsfeer die er nu hangt, is dat politici niet meer durven te praten met de bedrijfswereld. Waarom zouden wij niet kunnen dineren met een minister of een burgemeester om een aantal zaken te bespreken? Als dat niet meer kan, hebben we een zeer groot probleem." Kurt De Cat, fotografie Thomas Sweertvaegher"Je mag in Vlaanderen geen paal verplaatsen of er is altijd wel iemand die begint te procederen" "We kunnen de loonkostenkloof niet blijven compenseren met onze zogenoemde hogere productiviteit"