Het publiek maximaal informeren over de Antwerpse haven met haar diversiteit en haar arbeidsmogelijkheden. Dat is de basistaak van Rudi De Meyer sinds hij vorig jaar de voorman van het Havencentrum Antwerpen werd.
...

Het publiek maximaal informeren over de Antwerpse haven met haar diversiteit en haar arbeidsmogelijkheden. Dat is de basistaak van Rudi De Meyer sinds hij vorig jaar de voorman van het Havencentrum Antwerpen werd. Wat zijn uw belangrijkste realisaties in die eerste 365 dagen? RUDI DE MEYER. "Het Havencentrum werkt aan de versterking van het maatschappelijke draagvlak. We richten ons vooral tot jongeren, met informatie over de banen in het havengebied. Ik ben blij met de beslissing van de provincie Antwerpen een nieuw havenbelevingscentrum te ontwikkelen ter hoogte van de Droogdokkensite. Zo brengen we de haven dichter bij de stad. Dat het beslissingsproces minder dan een jaar heeft geduurd, bewijst dat de provincie wil investeren." Bestaat er nog veel onwetendheid? DE MEYER. "Discussies over de havenuitbreiding blijven gevoelig. De havensector worstelt nog altijd met een imagoprobleem. We moeten nog meer inspanningen doen. Daar beginnen we het best zo vroeg mogelijk mee. Daarom biedt het Havencentrum al programma's rond havenbeleving aan vanaf de derde graad in het basisonderwijs. Samen met partners zoals het Havenbedrijf Antwerpen zullen we nog sterker inzetten op een belevingsaanbod voor het grote publiek. "In onze excursies en educatieve programma's geven we jongeren inzicht in de arbeidsmogelijkheden en laten we hen proeven van ons aanbod. De arbeidsmarktkrapte in het havengebied is zeer reëel. De war on talent zet heel wat druk. Heel wat profielen, waaronder een groot aantal technische, raken zeer moeilijk ingevuld." Het belevingscentrum speelt een cruciale rol. Een jaar geleden zei u: "We moeten zorgen voor een meer aangepaste invulling."DE MEYER. "We hebben een toekomststrategie met drie werven. Behalve de ontwikkeling van een nieuw havenbelevingscentrum dichter bij de stad willen we onze organisatie nog meer richten op de klant en een hedendaagse, digitaal gedreven leeromgeving met een hoge belevingsfactor creëren. We zijn daarom onze educatieve programma's en havenexcursies grondig aan het vernieuwen met nog meer 'verhaal'."We bieden binnenkort havenlandklassen - geïnspireerd op bos- en zeeklassen - en een havenbelevingsparcours aan waarmee we jongeren met creatieve visualisering, simulatoren, virtuele realiteit, games en interactieve doe-opdrachten inzicht willen geven in de aspecten van de supply chain. We ontwikkelen een Lego-lab waarmee we jongeren een sterke leeromgeving in een havencontext zullen aanbieden." Kreeg u voldoende steun van het stadsbestuur, het havenbestuur en de havenbedrijven? DE MEYER. "De belangrijkste troef van het Havencentrum is zijn netwerk van havenexcursiebedrijven die bereid zijn hun sites, terminals en magazijnen open te stellen voor onze bezoekers. Er is heel wat goodwill bij de ondernemingen." Wat wil u het komende jaar realiseren? DE MEYER. "Het belangrijkste is nu de voortzetting van het nieuwbouwproject. Dat moet tegen 2022 af zijn. Ook hoop ik een soort 'beroepenhuis' te ontwikkelen, waar al wie op zoek is naar een baan in het havengebied, informatie wil over opleidingen of inspiratie zoekt voor een studiekeuze, terechtkan.