Ter vervanging van Claude Klein, die nu bij de Federatie van de Chemische Nijverheid (FCN) werkt (zie Trends van 12 februari 1998), breidt de milieucel van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) uit naar een ecoteam. Voortaan volgt Patricia Leemans (28 j.) alle juridische aspecten van het VEV op, terwijl Marc Van den Bosch (36 j.) zich op de technische problemen toel...

Ter vervanging van Claude Klein, die nu bij de Federatie van de Chemische Nijverheid (FCN) werkt (zie Trends van 12 februari 1998), breidt de milieucel van het Vlaams Economisch Verbond (VEV) uit naar een ecoteam. Voortaan volgt Patricia Leemans (28 j.) alle juridische aspecten van het VEV op, terwijl Marc Van den Bosch (36 j.) zich op de technische problemen toelegt. Wat de sectoren betreft, verdelen beide adviseurs van de VEV-studiedienst de taken. Afval, Fost Plus, bedrijfsinterne milieuzorgen, bodem en het interregionaal verpakkingsdecreet behoren tot Leemans' bevoegdheden. Voor vragen over de Commissie Evaluatie Milieuwetgeving (CEM), water, lucht en ruimtelijke ordening moet u bij Van den Bosch zijn. Na haar licentiaat in de rechten (1993), werpt Patricia Leemans zich op het milieu. Aan de universiteit van Antwerpen haalt ze haar postgraduaat in milieuwetenschappen met een eindwerk over de vergoedingsmechanismen voor milieuschade (1995). Datzelfde jaar studeert Patricia af in de richting 'milieu en management' aan de EHSAL Management School in Brussel, eveneens met een thesis over milieuaansprakelijkheid en verzekering. Toch begint Leemans haar professionele carrière bij de juridische dienst van de Bank Brussel Lambert, waar ze contracten opstelt en geschillen behandelt. Nu keert Patricia echter terug naar haar oude liefde: het milieu. Als adviseur van het VEV zetelt Leemans in de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (Serv) en de Mina-raad (milieu). In haar vrije tijd doet ze veel aan sport. Marc Van den Bosch dan, profileert zich eerder als een specialist in de waterproblematiek. Na zijn studie burgerlijk ingenieur aan de Universiteit Gent (1984) start hij zijn loopbaan bij Centexbel, het wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielindustrie. Daar leidt Van den Bosch de (inter)nationale onderzoeksprojecten en het milieulab. Tevens vertegenwoordigt hij de sector in diverse commissies in verband met de milieuproblematiek. Begin dit jaar stapt Marc, lid van de Vlaamse Milieudeskundigen, over naar de Vlaamse werkgeversorganisatie. Op dit ogenblik schrijft hij een handboek over verplichte milieu-audits voor hinderlijke bedrijven. De overheid staat positief tegenover dit initiatief. De hobby van Van den Bosch, vader van twee kinderen, is tuinieren en hij participeert in de milieuraad van zijn woonplaats.