Vorige maand besliste brouwerij Haacht haar waterzuiveringsinstallatie in te schakelen in een milieuproject. Met steun van de Europese Commissie (een subsidie van 221.800 ecu op een totaal van 739.400 ecu) werkt de brouwerij aan de optimalisering van zijn watermanagement. Dit project moet na twee jaar leiden tot een energiebesparing en tot het hergebruik van zoveel mogelijk water.
...

Vorige maand besliste brouwerij Haacht haar waterzuiveringsinstallatie in te schakelen in een milieuproject. Met steun van de Europese Commissie (een subsidie van 221.800 ecu op een totaal van 739.400 ecu) werkt de brouwerij aan de optimalisering van zijn watermanagement. Dit project moet na twee jaar leiden tot een energiebesparing en tot het hergebruik van zoveel mogelijk water. Licht milieucoördinator Koen Van De Velde toe: "Dit is een proefproject. We stellen onze installaties ook ter beschikking aan bedrijven, die de verworven technologie eventueel kunnen exporteren naar landen waar water een schaars product is. Ons voordeel? Inzicht in en ervaring met processen die hun tijd ver vooruit zijn. Uiteraard zijn we vandaag in orde met de Vlaamse milieuwetgeving, maar je weet nooit wat de toekomst brengt." Voor de brouwerij, die voor het maken van één pils zowat zes liter water nodig heeft, hangt er ook een stevige kostenbesparing aan vast. Dankzij een volledig nieuw concept, gebaseerd op optimale informatie-uitwisseling en procescontrole, worden waterinname, afvalwaterproductie en energieverbruik sterk gereduceerd.Van De Velde hoopt op een besparing van 10% tot 20% elektriciteit en water: "Vandaag staat de waterzuivering los van de productie. Het afvalwater wordt verzameld en gereinigd. Dit project houdt rekening met de te verwachten afvalstromen en stemt de zuivering er qua timing en type op af. Door geavanceerde technieken zoals membraanfiltratie en desinfectieprocessen zullen we ook in staat zijn water te hergebruiken."Voor de ontwikkeling van dit watermanagementsysteem levert Hemmis uit Kortrijk de software. Epas uit Zwijnaarde voert de biodegradatietesten en optimalisatiestudies uit. Seghers Water uit Wespelaar zorgt voor de sturing en het monitoringsysteem. De KU Leuven en de Universiteit Gent bekijken of het gezuiverde water voor bepaalde toepassingen (zoals reiniging) kan worden gebruikt. Brouwerij Haacht investeert de volgende vijf jaar 1 miljard frank in een nieuwe bottelarij en de integratie van het watermanagement. "Als we kwaliteitsproducten willen leveren, zijn investeringen noodzakelijk," aldus Van De Velde. Hij verwijst naar de zopas door Haacht overgenomen Eupener Bierbrauerei, die een andere strategie voerde. "In het begin van de jaren negentig brouwde de Eupener Bierbrauerei nog 25.000 hectoliter. Omdat er sindsdien geen enkele investering meer gebeurde, was de productie bij de overname al naar 10.000 hectoliter afgeslankt. Door de overname - en de productie naar oud recept in onze brouwerijen - hopen we dit volume weer op te drijven."