Een van mijn werknemers vraagt of hij halftijds van thuis uit mag werken. Welke gevolgen heeft dat voor mij?

Er zijn verschillende redenen voor een werkgever om thuiswerk te overwegen voor één of meerdere werknemers: flexibiliteit en autonomie van de werknemers, evenwicht tussen het beroeps- en privéleven, een ecologische maatregel die het woon-werkverkeer verlicht... Maar telewerken kan alleen als beide partijen akkoord gaan. De werkgever is niet verplicht om tegemoet te komen aan de vraag van de medewerker. De beslissing om thuis te werken kan dus ook weer ongedaan gemaakt worden do...

Er zijn verschillende redenen voor een werkgever om thuiswerk te overwegen voor één of meerdere werknemers: flexibiliteit en autonomie van de werknemers, evenwicht tussen het beroeps- en privéleven, een ecologische maatregel die het woon-werkverkeer verlicht... Maar telewerken kan alleen als beide partijen akkoord gaan. De werkgever is niet verplicht om tegemoet te komen aan de vraag van de medewerker. De beslissing om thuis te werken kan dus ook weer ongedaan gemaakt worden door een van de partijen. In vormelijk opzicht moet er een schriftelijk akkoord over het telewerken bestaan (een aanhangsel bij de arbeidsovereenkomst) ten laatste op het moment dat de werknemer van start gaat met het thuiswerk. Dat aanhangsel moet een aantal bepalingen bevatten (duur, frequentie, dagen en uren, momenten en periodes van beschikbaarheid van de telewerker, beschikbaarheid van technische ondersteuning, modaliteiten voor de terugkeer naar de werkplaats...). Bovendien moet de werkgever de nodige voorzieningen verschaffen, installeren en onderhouden De modaliteiten voor het opnemen van de kosten die daarmee gepaard gaan, moeten ook vermeld worden in de arbeidsovereenkomst of het aanhangsel. Ten slotte moet de werkgever maatregelen nemen zodat de werknemer zich houdt aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften van de onderneming. In functioneel opzicht moet er bijzondere aandacht besteed worden aan de werkomstandigheden en de professionele relaties van de telewerker. Die moet immers kunnen genieten van werkomstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van de andere werknemers en moet geïnformeerd worden over de arbeidsvoorwaarden (beschrijving van het werk, organigram, rapporteringsmodaliteiten...). En hoewel telewerk heel wat voordelen biedt, mag u niet vergeten dat er ook risico's en nadelen verbonden zijn aan de afwezigheid van een werknemer. De voornaamste oorzaken van het mislukken van telewerk zijn de isolatie van de werknemer en het slechte imago dat telewerk nog altijd heeft. Telewerkers moeten dus goed omkaderd worden en u moet ervoor zorgen dat ze hun plaats en rol binnen de onderneming houden. Een manier om bepaalde risico's te beperken, is te vermijden dat te veel werknemers thuis werken en de voorkeur te geven aan deeltijds telewerk. Bepaal dus eerst voor welke functies telewerk overwogen kan worden. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be.